Personalizacja elektroniczna

Personalizacja elektroniczna i magnetyczna polega na zapisie i kodowaniu informacji elektronicznych i magnetycznych na kartach plastikowych. Poprzez kodowanie kart rozumiemy zarówno programowanie numeru karty w przypadku kart zbliżeniowych czy magnetycznych, jak i programowanie kart inteligentnych z chipem zbliżeniowym czy stykowym.

Personalizacja elektroniczna

Personalizacja elektroniczna

Wykonywana na kartach posiadających układ elektroniczny (chip). Programowanie w zależności od układu może odbywać się zbliżeniowo lub stykowo.

Personalizacja magnetyczna

Wykonywana na kartach z paskiem magnetycznym HiCo (high coercivity) lub NoCO (low coercivity). Informacje zapisywane są na trzech ścieżkach. Ppierwsza umożliwia zapis 75 znaków alfanumerycznych, druga 40 znaków numerycznych, a trzecia 107 znaków numerycznych.

Kod kreskowy, pasek do podpisu

Wykonanie na karcie plastikowej kodu kreskowego lub paska do podpisu traktujemy bardziej jako drukowanie karty niż programowanie, mimo że kod kreskowy i podpis również przechowują informacje mogące być wykorzystywane w różnych systemach elektronicznego przetwarzania informacji.

W Control System kodujemy każdy rodzaj kart elektronicznych według życzenia klienta, o ile nie są to karty zamknięte przez producenta.