Niszczenie taśm drukarkowych

Niszczenie taśm drukarkowych i kart plastikowych zawierających dane osobowe. Jest to profesjonalna usługa świadczona przez Control System FMN w ramach kompleksu usług drukarkowych.

Niszczenie taśm drukarkowych zgodnie z normą DIN 66399

niszczenie tasm drukarkowych

ścinki taśm i kart

Nie każdy ma świadomość, że dane nanoszone podczas procesu personalizacji karty plastikowej (nadruku karty) pozostają widoczne na zużytych taśmach. Dane te podlegają ustawie o ochronie danych osobowych.  Szczególne obowiązki w tym zakresie nakłada na organizacje ustawa RODO. Taśmy drukarkowe z czytelnymi informacjami lub zdjęciem, powinny być poddane utylizacji w taki sposób, aby osoba niepowołana nie mogła ich wykorzystać.

Oferowane przez nas usługi niszczenia taśm drukarkowych i kart wykonujemy w sposób profesjonalny jednocześnie dbając o środowisko naturalne. Cała usługa objęta jest ścisłą procedurą komisyjnego przejmowania materiałów od klienta, niszczenia i utylizacji taśm. Procedura ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa na każdym etapie realizacji. Po wykonaniu usługi klient otrzymuje protokół zniszczenia taśm drukarkowych lub kart plastikowych. Protokół jest dowodem prawidłowego zarządzania danymi osobowymi w firmie.

Procedura niszczenia taśm drukarkowych stosowana w Control System FMN jest zgodna z normą DIN 66399 (dawniej DIN 32757) na poziomie bezpieczeństwa P5 dla materiałów zawierających informacje tajne. Zgodnie z normą szerokość ścinka taśmy nie może przekraczać 2 mm, a powierzchnia ścinka 30 mm2. Procedura obejmuje wszelkie czynności od odbioru folii od klienta do przekazania ścinków zniszczonych materiałów firmie zajmującej się utylizacją odpadów.

W ramach procedury niszczenia zgodnie z normą DIN 66399 na poziomie bezpieczeństwa P5 niszczymy wszystkie materiały drukarkowe zawierające dane osobowe lub inne tajne informacje.

 

To jest jakiś tekst

Oraz t

Facebook