Fargo Software Development Kit

  • klucz programowy Fargo Software Development Kit - klucz programowy

Fargo Software Development Kit (SDK) umożliwia implementację drukarek oraz integrację programów oferowanych przez HID Global z obcymi programami i bazami danych. To bardzo wygodne rozwiązanie umożliwiające korzystanie z drukarek i programów Fargo przy użyciu już posiadanego oprogramowania.

Fargo Software Development Kit

Klucz programowy Fargo Software Development Kit (SDK) umożliwia programistom kontrolę nad niemal wszystkimi funkcjami drukarek Fargo  – wszystko z poziomu jednej aplikacji. Przy użyciu kodu z Fargo SDK, będziesz mógł odczytywać i kodować inteligentne karty (stykowe i bezstykowe), zabezpieczyć drukarki hasłem, przeprowadzić diagnostykę i wiele innych. Niezależnie od tego czy posiadasz autonomiczny program do tworzenia identyfikatorów, czy też zintegrowany system bezpieczeństwa, klucz programowy Fargo SDK pozwala dopasować się do technologii wydawania kart Fargo.

Fargo Software Development Kit – podstawowe zalety

  • łatwy w użyciu zestaw komend API przygotowany do kontrolowania procesu wydruku oraz kodowania kart, diagnostyki, aktualizacji, audytu oraz bezpieczeństwa całego systemu
  • możliwość tworzenia własnych makr – można tworzyć skomplikowane polecenia przy pomocy zaledwie kilku linijek kodu
  • API zwraca administratorowi informacje dotyczące wykonania zadanego polecenia bądź operacji, albo informuje o źródłach błędu, jeśli ten wystąpi
  • klucz programowy Fargo SDK daje pewność, że oprogramowanie firmy będzie zgodne z przyszłymi produktami Fargo
  • klucz programowy Fargo SDK jest zgodny z Visual Basic, C++, Visual C#, .NET, oraz każdym językiem programowania obiektów .com
  • posiada olbrzymią bibliotekę pomocy, zawierającą każdą procedurę i funkcję programu, oraz bardzo pomocne przykłady kodu źródłowego dla języków Visual Basic oraz Visual C#
  • strona Fargo zawiera dodatkowe pakiety informacyjne dotyczące wybranych zagadnień
  • wysoki poziom dostępu do komend API, które pomagają wyodrębnić interesujące użytkownika fragmenty kodu źródłowego niższego poziomu, oraz ich zmianę
  • zawiera dodatkowo Warstwę Ochrony i Audytu, która zapewnia dodatkowe opcje kontroli i nadzorowania procesu wydruku kart

Podstawowa specyfikacja Fargo Software Development Kit

Oprogramowanie PC
Warstwa komend API
Warstwa ochrony i audytu
Zastosowania ogólne Kodowanie kart Wydruk kart Info. o drukarce i serwerze wydruku Info. SecureVault
ster 1  ster 2 ster n  ster 1 ster 2 ster n Osłona Telnet Osłona SecureVault
Kontrola języka Telnet ster 1 ster 2 ster n
Sterowniki systemu Windows
Warstwa komunikacyjna USB Warstwa komunikacyjna ETHERNET Port szeregowy

 

Oprogramowanie drukarki
Łącza USB ETHERNET / Serwer wydruku Port szeregowy
Oprogramowanie podstawowe drukarki oprogramowanie magazynu kart