Hologramy semestralne

Hologramy semestralne personalizowane

Uzupełnieniem oferty Control System w zakresie elektronicznych legitymacji studenckich ELS i doktoranta ELD są także hologramy semestralne. Oferta nasza jest przeznaczona wyłącznie do uczelni wyższych lub podmiotów obsługujących uczelnie pod warunkiem posiadania stosownego upoważnienia.

Hologramy semestralne personalizowane

Hologramy są zgodne z załącznikiem Nr. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28.09.2018r (Dz.U. 2018 poz 1861) w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

OPIS HOLOGRAMU

Hologramy o wymiarach 10 mm x 9 mm i grubości 10 μm, wykonane są  w technice 2D/3D. Posiadają wizerunek orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Hologramy semestralne mają budowę trójwarstwowa, gdzie środkowa wewnętrzna warstwa metaliczna przy próbie odklejenia hologramu ulega zniszczeniu.

Na hologramy, w sposób trwały i nieusuwalny, nanosi się dodatkowo:

  1. Datę ważności (w formacie: dd-mm-rr) techniką grawerowania laserowego lub równoważną bez naruszenia warstwy wierzchniej hologramu, w środkowej (wewnętrznej), metalowej warstwie hologramu.
  2. Kod w formacie XXX00001. Przy czym 3 pierwsze cyfry stanowią numer będący oznaczeniem uczelni, natomiast 5 kolejnych cyfr stanowi kolejny numer hologramu.

 

Dodatkowe zabezpieczenia w matrycy:

  1. Hologram o minimalnej gęstości optycznej 254000 DPI z nano tekstami.
  2. Matryca w technologii e-beam lub równoważnej.

 

Data ważności na hologramy semestralne nanoszona jest za pomocą lasera na etapie produkcji hologramu dzięki temu nie jest możliwe jej sfałszowanie przy wykorzystaniu domowych technik, nawet najbardziej precyzyjnych.