Hologramy szkolne

Hologram szkolny – Control System FMN

  • Hologram szkolny

Hologramy szkolne są odpowiednikiem pieczątki przedłużającej ważność legitymacji papierowych. Jako uzupełnienie blankietów legitymacji szkolnych posiadamy je w stałej sprzedaży. Hologramy nakleja się na rewersie legitymacji w wyznaczonych do tego celu polach. Na hologramach nanoszona jest dodatkowo data określająca ważność legitymacji (jeden rok). Data ważności na hologramy szkolne nanoszona jest za pomocą lasera na etapie produkcji hologramu dzięki temu nie jest możliwe jej sfałszowanie przy wykorzystaniu domowych technik, nawet najbardziej precyzyjnych.

Oferta nasza jest przeznaczona wyłącznie do szkół lub podmiotów obsługujących szkoły pod warunkiem posiadania stosownego upoważnienia.

Hologram szkolny jest oczywiście zgodny z opisem określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 939).

OPIS HOLOGRAMU

Hologramy (zgodne z rozporządzeniem) o wymiarach 13,5 mm x 13,5 mm i grubości 36 μm, wykonane są  w technice 2D/3D. Posiadają wizerunek orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Hologramy szkolne mają budowę trójwarstwowa, gdzie środkowa wewnętrzna warstwa metaliczna przy próbie odklejenia hologramu ulega zniszczeniu.

Na hologramy, w sposób trwały i nieusuwalny, nanosi się dodatkowo rok ważności w formacie rrrr. Rok te nanoszony jest techniką grawerowania laserowego lub równoważną bez naruszenia warstwy wierzchniej hologramu, w środkowej (wewnętrznej), metalowej warstwie hologramu.