WTK-01 Kontrola Losowa

  • WTK-01 Kontrola Losowa

WTK-01 to urządzenie do kontroli losowej osób wchodzących lub opuszczających obszar objęty kontrolą dostępu. Oznacza to iż osoba przekraczająca punkt kontrolny zostanie losowo wybrana do sprawdzenia przez służbę ochrony.

Kontrola losowa WTK-01

Urządzenie posiada przycisk i wejście typu NO. w związku z tym można podłączyć bariery podczerwieni oraz duże diody które sygnalizują wolne przejście lub zatrzymanie do kontroli. Ponadto losomat posiada wbudowany brzęczyk do sygnalizacji dźwiękowej.
Losowanie odbywa się wyłącznie na podstawie algorytmu opartego o rachunek prawdopodobieństwa.
Losomat ma w 8-mio pozycyjny przełącznik częstotliwości wylosowań. Oznacza to że możliwość dopasowania częstotliwości kontroli osób.
Urządzenie ma zasilane bezpośrednio z sieci, 230 VAC.

 

Kontrolery