WTK-01 Kontrola Losowa

  • WTK-01 Kontrola Losowa

WTK-01 to urządzenie do kontroli losowej osób wchodzących lub opuszczających obszar objęty kontrolą dostępu. Oznacza to iż osoba przekraczająca punkt kontrolny zostanie losowo wybrana do sprawdzenia przez służbę ochrony.

Kontrola losowa WTK-01

Kontrola losowa jest coraz częściej stosowana w dużych przedsiębiorstwach gdzie jest potrzeba wyeliminowania niepożądanych sytuacji. Do takich sytuacji zaliczamy: przychodzenie do pracy po wpływem alkoholu, wnoszenie na teren pracy rzeczy niedozwolonych, zawłaszczanie mienia firmy. W zależności od potrzeb firmy losomat pozwala wybrać częstotliwość sprawdzania osób. W zależności od naszej kontroli dostępu istnieje możliwość zamontowania specjalnego przycisku umożliwiającego celowe sprawdzenie danej osoby w przypadku gdy mamy jakieś podejrzenia. Losomat możemy zintegrować z naszą już istniejącą kontrolą dostępu. Pozwoli to np na zablokowanie bramek/drzwi, włączenie alarmu dźwiękowego czy też alarmu optycznego w momencie wylosowania danej osoby. Należy pamiętać iż przed wprowadzeniem takiej kontroli należy poinformować pracowników. Wymaga tego kodeks pracy.

Urządzenie posiada przycisk i wejście typu NO. w związku z tym można podłączyć bariery podczerwieni oraz duże diody które sygnalizują wolne przejście lub zatrzymanie do kontroli. Ponadto losomat posiada wbudowany brzęczyk do sygnalizacji dźwiękowej.
Losowanie odbywa się wyłącznie na podstawie algorytmu opartego o rachunek prawdopodobieństwa.
Losomat ma w 8-mio pozycyjny przełącznik częstotliwości wylosowań. Oznacza to że możliwość dopasowania częstotliwości kontroli osób.
Urządzenie ma zasilane bezpośrednio z sieci, 230 V.

 

Kontrolery