Legitymacje Szkolne

Legitymacje szkolne CS FMN wykonuje na blankietach kart elektronicznych wysokiej jakości produkowanych w Europie.  Personalizacja legitymacji szkolnych  odbywa się na profesjonalnych drukarkach retransferowych Fargo HDP przy użyciu oryginalnych materiałów eksploatacyjnych. Pozwala to na otrzymanie najwyższej jakości druku oraz zapewnia doskonałą ochronę przed wycieraniem się nadruku.Legitymacja szkolna

Gotowe legitymacje szkolne wykonujemy w Centrum Kart Plastikowych CS FMN, które od ponad 20 lat zajmuje się działalnością związaną z kartami plastikowymi. Profesjonalna obsługa i wieloletnie doświadczenie daje zatem gwarancję zadowolenia z produktów. Wraz z legitymacjami szkolnymi Centrum Kart Plastikowych CS FMN drukuje też legitymacje nauczycielskie, elektroniczne legitymacje studenckie, doktoranta i pracownicze.

Elektroniczna Legitymacja Ucznia (e-legitymacja szkolna)

Blankiety legitymacji szkolnych i przedszkolnych mogą być wyposażone w elektroniczny układ bezstykowy w zależności od potrzeb szkoły. W rozjaśnionym polu na rewersie blankietu ELU można umieszczać numer układu mikroprocesorowego.  Numer ten wykorzystuje się w różnych systemach szkolnych i miejskich. Rodzaj układu elektronicznego wbudowanego w kartę legitymacji szkolnej może być kompatybilny ze szkolnym systemem kontroli dostępu. Elektroniczna Legitymacja Ucznia może pełnić zatem rolę karty dostępowej.
Na e-legitymacji mogą być kodowane usługi związane ze statutową działalnością szkoły lub przedszkola oraz przejazdami środkami publicznego transportu.
O rodzaju usług lub zapisów  kodowanych na e-legitymacji szkolnej (przedszkolnej) decyduje dyrektor szkoły, przedszkola tudzież osoba upoważniona.

Legitymacje szkolne – blankiety

Blankiety Legitymacji Szkolnych oferowane przez Control System FMN spełniają wszystkie wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361).

Legitymacje szkolne – dostępność blankietów e-legitymacji szkolnych jest zależna od  rodzaju układu elektronicznego karty tudzież od zamawianej ilości.

Legitymacja Szkolna – awers/rewers

 

 

 

 

PROCEDURA ZAMÓWIENIA I WYKONANIA LEGITYMACJI SZKOLNYCH

Poniżej została przedstawiona procedura zamówienia legitymacji szkolnych

Zamówienia można składać wyłącznie drogą elektroniczną.

Kompletne zamówienie powinno zawierać:

  • skan wypełnionego wniosku zamówienia,
  • wypełniony formularz Excel z danymi do personalizacji,
  • zeskanowane kolorowe zdjęcia portretowe uczniów

 

Adres e-mail do składania zamówień: karty@cs.pl

 

Uwagi:

1. W celu otrzymania oferty prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

2. Control System FMN nie odpowiada za pomyłki w arkuszu Excel.

 

Forma odbioru zamówienia

Zamówienie można odebrać osobiści w siedzibie firmy lub zostanie ono przesłane kurierem do zamawiającego na jego koszt.

Dokumenty oraz informacje dotyczące zamówienia legitymacji (pliki do pobrania)

Wzór zamówienia

Formularz w Excelu z danymi do personalizacji

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych

Proces produkcji legitymacji szkolnych podlega rygorom obowiązującym przy realizacji dokumentów ścisłego zarachowania oraz procedur związanych z ochroną danych. CS FMN posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015. Klient jest informowany o obowiązujących procedurach na etapie składania zamówienia.

Pomieszczenia produkcyjne w Centrum Kart Plastikowych (CKP), gdzie odbywa się proces personalizacji, są kontrolowane i chronione za pomocą systemu KD i telewizji przemysłowej.