Urząd Dozoru Technicznego

 

 

List referencyjny

Urząd Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34 potweirdza, że w ramach umowy podpisanej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego firma Control System FMN Sp. z o.o. Al. Komisji Edukacji Narodowej 96 lok. U-15 w Warszawie zrealizowała w 2011 roku następujące prace:

  • dostawa, montaż i uruchomienie systemu wydawania i mailingu legitymacji i kart pracowniczych (urządzenia oraz oprogramowanie)
  • wykonanie projektów kart z indywidualnym hologramem UDT
  • wykonanie projektów graficznych taśm z indywidualnym hologramem UDT
  • dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek kart i systemu mailingowego (Fargo HD oraz Matica)
  • świadczenie serwisu gwarancyjnego
  • przeszkolenie pracowników

Firma Control System FMN Sp. z o.o. wykonała powyższe prace dotrzymując wszystkich warunków umowy z dn. 5.04.2011 r.

Kierownik Wydziału Infrastruktury Użytkowej

Paweł Ciepłota

Bez tytułu

To jest jakiś tekst

Oraz t

Facebook