Firmy i urzędy

Oferujemy szerokie portfolio rozwiązań związanych z identyfikacją, kontrolą dostępu (fizyczną i logiczną) oraz rejestracją czasu pracy, jakich mogą potrzebować firmy i urzędy. Mają one za zadanie usprawnić efektywność operacyjną i zredukować koszty przy oczywiście jednoczesnym zapewnieniu optymalnego bezpieczeństwa.

rozwiązania dla firm i urzędów

Na całym świecie począwszy od dużych firm poprzez przedsiębiorstwa średniej wielkości aż do małych, rośnie potrzeba zabezpieczania dostępu do poufnych danych firmowych (finansowych, prawnych, technologicznych itp.), do pomieszczeń biurowych lub konkretnych, wybranych lokali takich jak magazyny czy serwerownie. Rośnie również potrzeba kontrolowania obecności, spóźnień czy zwolnień pracowników.

Rozwiązaniem są systemy kontroli dostępu oraz rejestracji czasu pracy. Obecnie w wyniku rozwoju technologii rozwiązania te można łączyć poprzez system inteligentnych kart elektronicznych. Karty te w przeciwieństwie do powszechnie stosowanych identyfikatorów ze zdjęciem, w istocie są małymi komputerami. Mogą posiadać zdjęcie, kody PIN lub hasła i różnorakie dane biometryczne (np. odciskami palców lub skanami tęczówki). Mogą być wykorzystywane do logicznego dostępu, wielopoziomowej identyfikacji, rejestracji czasu /obecności, funkcji debetowych, automatów bezgotówkowych i innych – wszystko w jednej karcie. Pojedyncza inteligentna karta może być skonfigurowana dla „potrzeb” indywidualnego przedsiębiorstwa, zarówno tych podstawowych jak i bardziej zaawansowanych.

Rozwiązania oferowane przez Control System dla firm i urzędów

System Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej SELP

System Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej SELP

Składowe Systemu Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej

  • Oprogramowanie
  • Drukarka kart plastikowych, czytniki kart, kodery i inne niezbędne urządzenia
  • Karty plastikowe elektroniczne lub zwykłe
  • System zabezpieczający karty (opcja)
  • Moduł do przedłużania ważności legitymacji (opcja)
  • System dystrybucji legitymacji pracowniczych (opcja)
  • System wsparcia technicznego (opcja)

Control System pomoże w opracowaniu koncepcji SELP od wyboru modułów, rodzaju kart plastikowych, wyposażenia Centrum Personalizacji oraz dostosowania programu do wymagań firmy.