Uczelnie wyższe

Uczelnie wyższe definiują wyjątkowe wymagania z zakresu obsługi elektronicznej legitymacji studenta ELS i doktoranta ELD oraz systemów kontroli i bezpieczeństwa. Potrzebują zarówno fizycznej kontroli dostępu do budynków i lokali, jak również dostępu logicznego do sieci, zasobów i poufnych informacji. Uczelnie starają się spełniać różnorodne potrzeby społeczności studenckiej jednocześnie panując nad kosztami operacyjnymi. Uczelnie wyższe obsługują różne grupy osób: studentów, wykładowców, personel i odwiedzających (np. uczestników konferencji naukowych, gościnnie wykładających profesorów itp). We wszystkich tych dziedzinach Control System posiada konkretne rozwiązania i świadczy pomoc.

Uczelnie Wyższe - rozwiązania dla uczelni

Uczelnie Wyższe

Korzystając z technologii inteligentnych kart zbliżeniowych: Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (czytaj więcej), Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej (czytaj więcej) oraz identyfikatorów i legitymacji nauczycielskich (czytaj więcej) – uczelnie wyższe otrzymują wydajne i skuteczne rozwiązania w zakresie kontroli dostępu spełniające wiele dodatkowych funkcji:

Inne korzyści:

 • rozwój systemu informatycznego oraz większa integracja już istniejących podsystemów (dziekanatowego, bibliotecznego, obsługi stołówki, akademików)
 • podniesie bezpieczeństwa użytkowania legitymacji
 • ułatwienie dostępu studentów do informacji dla nich użytecznych
 • zwiększenie stopnia bezpieczeństwa Uczelni
 • zastosowanie legitymacji elektronicznej spowoduje zastąpienie jedną kartą kilku różnych dokumentów (m.in. karty bibliotecznej, karty stołówkowej, wkrótce karty zdrowia itp.)
 • oszczędność czasu pracowników Uczelni (np. student znaczną część informacji uzyskiwanych w dziekanacie będzie mógł sprawdzić w kioskach informacyjnych SELS)

 

Uczelnie wyższe są przez nas obsługiwane od ponad 20 lat. W naszym portfelu mamy więc ok. 200 uczelni i instytutów naukowych, z którymi współpracujemy w różnym zakresie. Oferujemy im rozwiązania standardowe – sprawdzone, niezawodne i tanie  tudzież rozwiązania niekonwencjonalne, innowacyjne, nowoczesne. Podsumowując do każdego rozwiązania, małego i dużego dodajemy pomoc, fachowy serwis i miły kontakt na co dzień przez cały czas życia danego projektu.

System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej SELS

System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej SELS

System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej SELS jest  wielofunkcyjny. Legitymacja elektroniczna jest nie tylko dokumentem stwierdzającym, że jej posiadacz jest studentem Uczelni Wyższej, lecz przede wszystkim kartą elektroniczną, o wielorakich zastosowaniach.
System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej SELS  jest bardziej odporny na różnego rodzaju fałszerstwa (kartę elektroniczną znacznie trudniej podrobić). Legitymacja elektroniczna jest też bardziej odporna na przypadkowe zniszczenie czy też uszkodzenie.

Na wysoki stopień bezpieczeństwa SELS składają się:

 • zabezpieczenia graficzne:
  • samoprzylepny hologram z terminem ważności
  • poddruk z nadrukiem personalizowanym
 • zabezpieczenia elektroniczne:
  • spójność informacji graficznej i elektronicznej
  • zabezpieczenie w postaci podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym

Personalizacja legitymacji studenckich i doktoranta

Personalizacja legitymacji studenckich i doktoranta

Control System FMN na zlecenie uczelni może wykonać spersonalizowane legitymacje  studenckie i doktoranckie zgodne z rozporządzeniem MEN, w transzy jednorazowej lub rozłożonej w czasie. Całość projektu ujęta będzie w umowie dwustronnej dopasowanej do potrzeb uczelni. Personalizacja wykonywana przez nas odbywa się na drukarkach retransferowych, co zapewnia najwyższą jakość nadruku. Terminy są krótkie, natomiast koszty zależą od ilości zamówionych legitymacji.

Elektroniczne legitymacje pracownicze możemy wykonać według dostarczonego projektu lub możemy zaproponować wykonanie projektu w naszym centrum kart plastikowych.

Poniżej przedstawiamy krótką prezentację spersonalizowanego blankietu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

  Personalizacja ELS

Partnerskie podejście do współpracy

Zasady współpracy oraz realizacji zamówień za każdym razem ustalane są indywidualnie na drodze negocjacji pomiędzy Uczelnią a CS FMN. Takie podejście owocuje optymalizacją kosztów ponoszonych przez Uczelnie, jak również jest gwarantem świadczenia najwyższej jakości usług przez CS FMN. Poniżej przedstawiamy standardowe zasady nawiązywania współpracy oraz sposobu realizacji zamówień na Elektroniczne Legitymacje Studenckie:

 • Etap 1 – Określenie skali zapotrzebowania uczelni na ELS oraz określenie funkcjonalności blankietu.
 • Etap 2 – Określenie możliwości uczelni w zakresie przedłużania ważności ELS.
 • Etap 3 – Określenie sposobu bezpiecznej wymiany danych oraz gotowych legitymacji pomiędzy uczelnią a Centrum Personalizacji CS FMN.
 • Etap 4 – Podpisanie umowy o świadczeniu przez CS FMN usługi personalizacji blankietów ELS.
 • Etap 5 – Wydzielenie i rezerwacja depozytu ELS określonego w zawartej umowie.
 • Etap 6 – Etap opcjonalny. Przekazanie uczelni czystych blankietów w celu przeprowadzenia personalizacji przez instytucje wydające bilety komunikacji miejskiej. Blankiety po tym zabiegu ponownie trafiają do depozytu CS FMN.
 • Etap 7 – Rejestracja zamówienia uczelni w rejestrach CS FMN.
 • Etap 8 – Weryfikacja poprawności przygotowania danych do personalizacji.
 • Etap 9 – Realizacja zamówienia.
 • Etap 10 – Przekazanie uczelni gotowych, spersonalizowanych blankietów ELS.

 

W swojej ofercie posiadamy również hologramy semestralne, które są nieodłącznym elementem każdej legitymacji.

Hologramy semestralne

Hologramy semestralne personalizowane

Uzupełnieniem oferty Control System w zakresie elektronicznych legitymacji studenckich ELS i doktoranta ELD są hologramy semestralne.

Hologramy są zgodne z załącznikiem Nr. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28.09.2018r (Dz.U. 2018 poz 1861) w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

OPIS HOLOGRAMU

Hologram o wymiarach 10 mm x 9 mm i grubości 10 μm lub innej, na tyle małej, że przy próbie odklejenia hologram. Hologram ulega samodestrukcji, jest trójwarstwowy, przy czym środkowa (wewnętrzna) warstwa jest metalowa, wykonany w technice 2D/3D, z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

Na hologram, w sposób trwały i nieusuwalny, nanosi się:

 1. datę ważności (w formacie: dd-mm-rr) techniką grawerowania laserowego lub równoważną bez naruszenia warstwywierzchniej hologramu, w środkowej (wewnętrznej), metalowej warstwie hologramu;
 2. kod w formacie XXX00001, przy czym 3 pierwsze cyfry stanowią numer będący oznaczeniem uczelni, a 5 kolejnych cyfr stanowi kolejny numer hologramu.

Dodatkowe zabezpieczenia w matrycy:

 1. hologram o minimalnej gęstości optycznej 254000 DPI z nanotekstami;
 2. matryca w technologii e-beam lub równoważnej.

Data ważności nanoszona jest za pomocą lasera na etapie produkcji hologramu i nie jest możliwe jej sfałszowanie przy wykorzystaniu domowych technik, nawet najbardziej precyzyjnych.

    elsholo1             elsholo2

                 warstwa 1                         warstwa 2

Uczelniane Centrum Personalizacji

Uczelniane Centrum Personalizacji

Control System FMN może wdrożyć na Uczelni Centrum Personalizacji. Zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem doradzi i pomoże w doborze odpowiedniego sprzętu i oprogramowania. Udzielamy niezbędnego wsparcia technicznego oraz przeprowadzimy szkolenie z obsługi i eksploatacji całego systemu.

Podstawowe elementy Uczelnianego Centrum Personalizacji:

 

Po uruchomieniu całego systemu Control System FMN świadczy autoryzowane usługi serwisowe wszystkich oferowanych urządzeń i systemów zarówno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym (czytaj więcej). Ponadto mogą Państwo skorzystać z pomocy naszych specjalistów, którzy są do Państwa dyspozycji.

Nasze systemy z powodzeniem działają w wielu uczelniach na terenie kraju. Na życzenie możemy udostępnić referencje.