ROZWOJOWY, SKALOWALNY PROGRAM KONTROLI DOSTĘPU CHRONOS KD

Program Chronos KD

Control System FMN oferuje autorski program Chronos CS, który jest najlepszym w swojej klasie rozwiązaniem w zakresie KD, RCP i uwierzytelniania. Ten zaufany program pozwala organizacji skutecznie reagować na stale zmieniające się zagrożenia, a nawet je wyprzedzać.

Gdy wyższy poziom bezpieczeństwa i prywatności jest najważniejszy, wówczas nasze nowoczesne, zintegrowane programy zapewnią zaufany dostęp. Zarówno do budynków, stref czasowych, bram, lokali, jak i poufnych danych i sieci, a także do zasobów o znaczeniu krytycznym i wysokiej wartości.

Program Chrons KD

Chronos KD to program do kompleksowego i scentralizowanego zarządzania systemem kontroli dostępu, uwzględniający szeroką gamę nowoczesnych metod identyfikacji i weryfikacji tożsamości. Oprogramowanie jest przeznaczone do współpracy z urządzeniami oferowanymi przez CS FMN, HID Global, Synel i innymi wskazanymi w szczegółowej ofercie indywidualnej.

Zalety programu Chronos KD

 • Program Chronos działa w architekturze sieciowej, klient/serwer, co umożliwia dostęp do aplikacji z różnych stanowisk roboczych.
 • Ponadto program podzielony został na szereg funkcyjnych modułów, pozwalających na ogólne dostosowanie do potrzeb, wygodne oraz ekonomiczne korzystanie z wybranej części całości.
 • Z kolei skalowalność programu umożliwia dopasowanie aplikacji w szczegółach do potrzeb firmy, a także umożliwia jej rozszerzenie w dowolnym czasie, o kolejne funkcje.
 • Dodatkowo aplikacja jest zaprojektowana z myślą i pod kątem współpracy z obcymi systemami kd, jeśli takie już funkcjonują w przedsiębiorstwie. Oraz do integracji z programami innymi, takimi jak: zarządzanie personelem, programy kadrowo-księgowe, ERP.
 • Zatem, architektura Chronos KD zakłada istnienie bazy danych, która gromadzi i przetwarza informacje oraz stacji klienckich z interfejsem do obsługi.

Funkcjonalność Chronos KD

 • Program posiada dwie wersje: desktopową i sieciową.
 • Dostęp do programu Chronos KD w wersji sieciowej jest limitowany w zależności od uprawnień operatora. Dodatkowo, do zabezpieczenia programu użytkownik może używać klucz sprzętowy HASP, w tym każde ze stanowisk indywidualnie.
 • Identyfikacja osoby odbywa się na podstawie karty zbliżeniowej lub biometrycznie, z zaufanym uwierzytelnieniem. Dodatkowo część urządzeń posiada klawiaturę numeryczną, która umożliwia wprowadzenie numeru PIN.
 • Ponadto program ma ładną i czytelną wizualizację graficzną. Dane uzyskiwane na podstawie transakcji z urządzeń programu kontroli dostępu Chronos mogą być prezentowane na ekranie w formie graficznej oraz drukowane w postaci zestawień, podobnie jak i podsumowań. Jak również eksportowane do wielu plików: TXT, CSV, XML.
program kd i rcp
program czytniki kd i rcp
 • Oczywiście program posiada szeroką gamę raportów standardowych oraz możliwość tworzenia własnych, indywidualnych raportów.
 • Dodatkowo, każdy z wbudowanych raportów ma zestaw warunków i filtrów oraz interfejs generatora raportów niestandardowych.
 • Natomiast językiem stosowanym do budowania raportów na podstawie bazy danych jest SQL (Structured Query Language).
 • Ponadto program współpracuje z wieloma czytnikami zbliżeniowymi lub biometrycznymi, jedno lub wielosystemowymi, których szeroki wybór znajdziesz w bloku Czytniki.
 • W wersji WEB program można obsługiwać zdalnie, poprzez laptop, smartfon, tablet i in.

Pełny, bogaty program Chronos CS posiada dwa zasadnicze moduły: Chronos KD i Chronos RCP. Oba moduły są kompatybilne, współpracują z tymi samymi urządzeniami, mogą pracować wspólnie lub osobno.

Zaufany system Chronos KD skutecznie chroni ludzi i zasoby

Poniżej znajduje się krótka charakterystyka poszczególnych modułów Chronosa KD

Moduł Administratora to zarządzanie i nadawanie uprawnień osobom obsługującym system.

W programie domyślnie funkcjonują dwie grupy: administratorzy i użytkownicy. Oczywiście Administrator może dowolnie powiększyć ilość grup i przypisać uprawnienia. Pełny dostęp do wszystkich opcji oprogramowania platformy Chronos CS, posiada wyłącznie Administrator. W tym module możesz m.in:
 • wskazać administratorów programu i nadać dostęp do poszczególnych modułów,
 • następnie wybrać bazę danych, z której ma korzystać program,
 • oraz wgrać licencję programu Chronos.
 • W dalszej kolejności, możesz wprowadzić do systemu listę kart elektronicznych,
 • następnie możesz wprowadzić do programu urządzenia kd,
 • oraz zdefiniować indywidualne uprawnienia dla wybranych osób.
 • Potem możesz sprawdzić historię logowań użytkowników i śledzić wykonywane przez nich operacje,
 • a także monitorować pracę programu i raportować błędy zgłaszane przez mechanizmy programu kd i rcp oraz Platformy Chronos CS.

Moduł Raportów programu KD i RCP

Jest to lista dostępnych, gotowych raportów, oraz możliwość utworzenia własnych raportów, zgodnych z wymaganiami klienta. Między innymi są to:

 • A. Raport kart aktywnych, lista aktywnych kart w systemie.
 • B. Raport uprawnień osoby, czyli lista miejsc, stref i pomieszczeń, do których ma dostęp dany pracownik.
 • C. Raport użytkowników grupy dostępu, lista osób, w danej grupie dostępu.
 • D. Raport osób dla przejścia, lista osób, która ma przydzielony dostęp dla konkretnego przejścia.
 • E. Raport historii karty, który pokazuje, kto i w jakim okresie korzystał z karty o danym numerze.
 • F. Raport programu kontroli dostępu, czyli lista wszystkich transakcji, które miały miejsce w systemie. Listę tą można dowolnie filtrować.
 • G. Raport czasu pracy (opcja do KD), podsumowanie czasu pracy pracownika na podstawie konfigurowalnych parametrów.

Podstawowy Moduł Personel programu Chronos KD i RCP

Ten moduł służy do tworzenia struktury przedsiębiorstwa oraz do zarządzania personelem.

 • Oprócz tego moduł rozszerza podstawowe możliwości stworzenia struktury przedsiębiorstwa i wprowadzania do systemu osób o możliwość modyfikacji i uzupełniania danych w dowolnym czasie.
 • A także pozwala na: zapisanie wszystkich danych osobowych, zdjęć, danych biometrycznych, modyfikowanie tych danych przez uprawnione osoby, blokowanie kart pracownika, przeniesienie do archiwum, i inne.
 • Pozwala również na przypisanie pracownikowi jednej lub wielu kart dostępu.
 • Moduł posiada również funkcję raportu obecności i umożliwia sprawdzenie, kto aktualnie przebywa na terenie firmy.

Duży Moduł Kontroli Dostępu programu Chronos CS

Ten moduł jest podzielony na kategorie pod kątem spełnianych funkcji.

 • Kategoria Kontrolery daje możliwość konfiguracji adresów w sieci, portów, komunikacji z urządzeniami. Oraz konfiguracji parametrów i sposobu otwarcia. Ponadto kontrolery można łączyć w grupy w zależności od potrzeb. A także możliwość zmiany firmware`u urządzenia i ręcznej kontroli nad przejściami.
 • Kategoria Urządzenia pozwala na wprowadzenie do systemu kontrolerów, czytników, zamknięć i innych urządzeń. Na bieżąco zapewnia komunikację z wszystkimi urządzeniami, monitoruje je, umożliwia różne modyfikacje. Osobno moduł zarządza wprowadzonymi do systemu kartami elektronicznymi.
 • Kategoria Online. Program Chronos podłącza wybrane urządzenia, które są wprowadzone do systemu, zbiera transakcje i zapisuje zdarzenia w czasie rzeczywistym.
 • Kategoria Strefy Czasowe. Kategoria służy do określenia stref czasowych wykorzystywanych w poszczególnych pomieszczeniach. Można tu ustalić, w jakich godzinach przejście będzie dostępne, a w jakich niedostępne, np. poniedziałek 7: 30 – 19: 00, wtorek 7: 30 – 21: 15 itd.
 • Kategoria Grupy Dostępu. Służy do zebrania w całość konfiguracji z poprzednich kategorii. W tym miejscu przydzielamy poszczególnym przejściom strefy czasowe. Stref czasowych dla jednego przejścia może być wiele i można je przydzielać np. w zależności od wyznaczonego czasu pracy, funkcji itd. Przejście ma też możliwość przydzielania osób, co ułatwia pierwszą konfigurację systemu.
 • Kategoria Transakcje. Służy do zbierania transakcji, które nie zostały pobrane w trybie online. Transakcje są kopiowane z urządzenia do bazy danych i po weryfikacji kasowane z urządzenia.

Maksymalne parametry programu kontroli dostępu w wersji sieciowej

 • ilość przejść z kontrolą dostępu do stref lub pomieszczeń: 1024 przejść
 • liczba pracowników: 30000 osób
 • ilość operatorów programu: 256 operatorów

Wymagania systemu kontroli dostępu Chronos w wersji sieciowej

 • MS Windows 7/8/10 – zalecany Windows 7
 • System 32 lub 64 bit – zalecany 64 bit
 • HDD wolne miejsce – 1 GB (głównie kopie transakcji)
 • Procesor Intel Pentium 2GHz – zalecany i5 2,5 GHz
 • Jeden wolny port USB 2.0 dla klucza sprzętowego HASP
 • Karta LAN – 100 MB
 • Baza danych – MS SQL Serwer 2008 R2 lub nowszy (500 MB – 2 GB)

Platforma CHRONOS CS usługi

Control System FMN projektuje systemy rejestracji czasu pracy dopasowane do wymagań klientów, począwszy od koncepcji systemu, poprzez dobór urządzeń i programów, aż po wykonanie i uruchomienie instalacji. Nasi inżynierowie pomagają przy uruchomieniu i wdrożeniu, a później w utrzymaniu prawidłowego stanu technicznego, przez cały czas pracy systemu. Taka współpraca dostawcy i użytkownika jest pożądana przez każdą firmę i zapewnia korzyści obu stronom.

Jeśli jesteś zainteresowany prostym zestawem Chronos RCP, zajrzyj na stronę sklepu CSAdams.

Jeśli interesują cię różne karty elektroniczne to znajdziesz je w menu WIEDZA.