STANDARDOWE OPROGRAMOWANIE KD DO SZYBKIEGO WDROŻENIA

Program CSKD

Ekonomiczny program CSKD to standardowa aplikacja kontroli dostępu, zawierająca wszystkie funkcje niezbędne do prawidłowej ochrony miejsc i zasobów. Jej podstawowe cechą jest prosta, logiczna architektura, w wyniku której otrzymujemy program łatwy zarówno we wdrożeniu jak i eksploatacji.

oprogramowanie CSKD

Program CSKD pozwala na współpracę urządzeń KD z kartami zbliżeniowymi czyli identyfikatorami osobistymi. Użytkownicy systemu otrzymują uprawnienia do poruszania się w wyznaczonych strefach lub wejścia do pomieszczeń budynku. Ponadto uprawnienia użytkowników nadawane są indywidualnie, co pozwala na dostosowanie systemu do struktury przedsiębiorstwa oraz funkcji pracowników.

Oprogramowanie CSKD zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa poprzez:

 • kontrolę lokalizacji pracownika w czasie rzeczywistym,
 • generowanie wielu raportów na podstawie lokalizacji pracownika,
 • oraz monitorowanie przemieszczanie się pracownika po obiekcie,
 • dzięki temu jesteśmy w stanie stwierdzić, jak długo dany pracownik przebywał w konkretnych miejscach.

Oprogramowanie do kontroli dostępu przeznaczone jest do współpracy z urządzeniami oferowanymi przez CS FMN. Dodatkowo to rozwiązanie działa w architekturze klient/serwer, która umożliwia dostęp do aplikacji z różnych stanowisk roboczych.

Program KD raporty

Oprogramowanie KD zapewnia możliwość generowania wielu raportów według wybranych czynników: data, zakres czasowy, pracownicy, grupy dostępu, działy, jednostki wewnętrzne firmy, pracownik, numer karty, i in. Oczywiście, raporty zaopatrzone są w filtry do wyboru oraz możliwość sortowania danych.

 • łatwa, intuicyjna obsługa,
 • zapewnia wysokie bezpieczeństwo dostępu fizycznego,
 • automatyczna reakcja na zdarzenia,
 • ładna, graficzna wizualizacja,
 • wbudowany wewnętrzny komunikator,
 • szerokie możliwości raportowania,
 • działanie w czasie rzeczywistym online,
 • współpracuje z szeroką gamą czytników: zbliżeniowych, magnetycznych, kodu kreskowego
 • Nadawania uprawnień osobom obsługującym system.
 • Bieżące monitorowanie rejestracji, czyli najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania systemu.
 • Wprowadzanie do systemu nowego pracownika, modyfikowanie danych personalnych oraz blokowanie karty pracownika.
 • Dodawanie nowych urządzeń KD do systemu, komunikacja z urządzeniami istniejącymi oraz modyfikacja ustawień każdego urządzenia. Kontrola parzystości przejścia (np. ponowne wejście możliwe po zarejestrowaniu wyjścia)
 • Administrowanie kartami zbliżeniowymi w systemie tj. wprowadzanie nowych kart do systemu, modyfikacja i blokowanie kart.
 • Definiowanie grup pracowników. Nadawania praw dostępu dla różnych grup użytkowników. Tworzenie, modyfikacja i usuwanie tzw. profili uprawnień. Do każdego profilu można przypisać czytnik przejścia kontrolowanego i nadać mu określone prawa. Pracownik może być przypisany jest do jednego lub wielu profili uprawnień.
 • Identyfikacja biometryczna (odcisk palca).
 • Zapewnienie bezpiecznej ochrony pracownikom i zasobom firmy.
 • Łatwiejsze zarządzanie firmą, nadzorem nad pracownikami.
 • Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do określonych zasobów firmy.
 • Optymalizacja czasu pracy pracowników wpływa korzystnie na ekonomikę organizacji.
 • Dostępne, szczegółowe instrukcje procedur dla administratora w celu zapewnienia efektywnego zarządzania zdarzeniami.
 • Zastosowanie programu KD do raportów obecności pracowników pozwala określić efektywność pracy pracownika i grupy.
 • Automatyczna reakcja systemu i oprogramowania do kontroli dostępu na zdarzenie pozwala szybką reakcję zarządu.
 • Sympatyczna, graficzna wizualizacja ułatwia obsługę programu i systemu.
 • Szerokie możliwości raportowania ułatwiają zarządzanie pracownikami i pracą w firmie.

Zaufane systemy kontroli dostępu chronią Twoje środowisko fizyczne i cyfrowe

Zaufane systemy kontroli dostępu chronią Twoje środowisko fizyczne i cyfrowe

Usługi związane z Programem CSKD

Control System FMN projektuje systemy rejestracji czasu pracy dopasowane do wymagań klientów, począwszy od koncepcji systemu, poprzez dobór urządzeń i programów, aż po wykonanie i uruchomienie instalacji. Nasi inżynierowie pomagają przy uruchomieniu i wdrożeniu, a później w utrzymaniu prawidłowego stanu technicznego, przez cały czas pracy systemu. Taka współpraca dostawcy i użytkownika jest pożądana przez każdą firmę i zapewnia korzyści obu stronom.

Jeśli jesteś zainteresowany prostym zestawem KD, zajrzyj na stronę sklepu CSAdams. Oczywiście, znajdziesz tam również przydatne czytniki KD i kontrolery KD.

Jeśli interesują cię różne karty elektroniczne to znajdziesz je w menu Karty Plastikowe.

Wymagania systemowe dla programu CSKD

 • Procesor Intel Pentium 2.0 GHz lub szybszy
 • Windows XP/Windows 2003/Windows Vista/Windows7
 • 1 GB RAM
 • 1 GB wolnej przestrzeni na dysku