Polityka prywatności CS FMN

Polityka prywatności CS FMN oznacza szacunek i ochronę Twoich prywatności w naszej firmie. Dlatego opracowaliśmy dokument, który precyzuje zagadnienia związane z gromadzeniem i wykorzystywaniem informacji o użytkownikach i klientach Control System FMN.

Ponieważ polityka prywatności, w skład której wchodzi ochrona danych osobowych, jest jednym z ważniejszych zagadnień w CS FMN. Z uwagi na obowiązywanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Administrator Twoich danych

Jeżeli jesteś naszym klientem, lub wyraziłeś nam zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej, bądź na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, administratorem Twoich danych jest CONTROL SYSTEM FMN Sp. z o.o., Al. Komisji Edukacji Narodowej 96 lok U-15, 02-777 Warszawa.

Z kim możesz się skontaktować?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas możesz skontaktować się pod dostępnym pod adresem e-mail: cs@cs.pl.

Jakie Twoje dane są przetwarzane?

Przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, nazwę działalności, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP oraz numer REGON.

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 • przede wszystkim, w celu wykonywania zawartych umów sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Control System FMN, bądź podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • następnie, w celu wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, takich jak obowiązki podatkowe, wystawianie i przechowywanie faktur (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości);
 • a także w celu ustalenia, obrony i dochodzenia naszych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
 • również w celu prowadzenia procesów reklamacyjnych. Art. 6 ust. 1 pkt f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, przez okres 5 lat od zakończenia umowy;
 • na koniec, do ważnego dla nas, marketingu bezpośredniego. Dlatego możemy wykorzystać m.in. Twój adres e-mail do wysyłania informacji na Twoją skrzynkę elektroniczną. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego w zw. z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Komu przekazujemy Twoje dane?

W celu wysokiej jakości świadczonych usług i jak najlepszej organizacji, Twoje dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców:

 • po pierwsze: dostawcom usług m.in. zewnętrznej firmie księgowej, informatycznej,
 • po drugie: dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym,
 • po trzecie: dostawcom usług wspierających w obszarze marketingowym (agencje reklamowe, firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail).

Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza teren EOG.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Jeśli jesteś naszym klientem, wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, przetwarzamy przez 5 lat. Okres 5 lat liczymy od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów. Natomiast w przypadku procesów reklamacyjnych, przez okres 5 lat od zakończenia umowy.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Twoje dane do momentu rozwiązania łączącej nas umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, a w przypadku wyrażenia zgody na marketing – od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia.

Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Ze względów rachunkowych czy podatkowych, mamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych. Brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku. Z kolei podanie numeru telefonu czy adresu e-mail jest dobrowolne, lecz ich niepodanie utrudni prawny kontakt i realizację umowy.

Dane podawane w zamówieniu

Aby zrealizować zamówienie na towary lub usługi dostępne w naszej ofercie, należy wypełnić formularz zawierający podstawowe dane o użytkowniku (imię, nazwisko, nazwa firmy, kontakt, adres, nip), dane te są niezbędne do zrealizowania zamówienia, wysłania przesyłki. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim.

Twoje prawa

Masz prawo dostępu do swoich danych, możesz żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo, lub odwiedź nas w naszej siedzibie.

Zgoda

Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody – masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed momentem cofnięcia zgody. Jak również w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o inną podstawę przetwarzania danych. Np. w celu wykonania naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Prawo sprzeciwu

Dodatkowo masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. A to na podstawie, którą jest tzw. klauzula prawnie uzasadnionego celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). W takiej sytuacji nie będziemy przetwarzać Twoich danych objętych sprzeciwem na tej podstawie.

Przepisy przyznają Nam prawo do odmowy wykonania tego wniosku, jeżeli po naszej stronie wystąpią ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania. Zwłaszcza podstawy prawne nadrzędne wobec przysługujących Ci interesów, praw i wolności, albo podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w takim celu. Po przyjęciu takiego wniosku nie będziemy przetwarzać Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących:

 • powyższej deklaracji ochrony prywatności,
 • warunków korzystania ze strony www.cs.pl
 • czy możliwości kontaktu z nami,

wyślij swoje uwagi na adres: cs@cs.pl, lub poprzez formularz kontaktowy. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

W naszej witrynie podajemy adresy e-mail, pod którymi możesz się z nami skontaktować. W przypadku adresu: cs@cs.pl Twoje dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. Jeżeli nie zdecydujesz się zostać naszym klientem oraz nie wyrazisz zgody na dalszy kontakt z Tobą w celach marketingowych, Twoje dane usuniemy.

Polityka prywatności i zmiany

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój naszego serwisu zazwyczaj wpływają na zmiany w polityce ochrony prywatności strony www.cs.pl. Dlatego o wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników naszej strony.

Faktury

Akceptując politykę prywatności wyrażasz zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Fakturę za zakupiony produkt/usługę otrzymasz mailem.

Linki zewnętrzne

Na naszej stronie można znaleźć linki zewnętrzne odsyłające do stron naszych Partnerów. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach oraz nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.

Polityka plików “cookies”

Co to jest plik cookies?

Ciasteczka (angielskie „cookies”) są niewielkimi plikami danych, zazwyczaj w formie tekstowej, zapisywanymi przez serwer na twoim komputerze. Pliki te pozwalają rozpoznać twoje urządzenie (komputer, tablet, etc.) i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowując ją do twoich preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

Z jakich rodzajów plików cookies korzystamy?

 • Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które pozostają na twoim urządzeniu, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
 • „stałe” Cookies pozostają na twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies”, albo do momentu ich ręcznego usunięcia.
 • Cookies podmiotów zewnętrznych umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do twoich preferencji, w momencie, gdy dokonujesz zakupów.
 • Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych wykonuje analizę ruchu na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jest to tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest tworzenie statystyk i ich analiza, w celu optymalizacji strony internetowej.

Tym niemniej, możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych, dotyczących korzystania przez Ciebie z mojej strony internetowej i ich przetwarzaniu przez Google. Wystarczy, że zainstalujesz wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • Facebook Pixel. Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook m.in. w zakresie kierowanych do Ciebie reklam w serwisie Facebook (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest marketing własnych produktów i usług.).

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań korzystamy z usługi Pixel Facebooka. Ten serwis w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na Twoją identyfikację. Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Informacji o nich szukaj bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Serwisy społecznościowe

Na naszej stronie są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook. Wyświetlając stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy, czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten może bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja jest również przesyłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te są opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukazują się osobom dodanym jako Twoje kontakty. W polityce prywatności poszczególnych usługodawców są opisane:

 • cel i zakres gromadzenia danych,
 • ich dalsze przetwarzanie,
 • i wykorzystanie przez usługodawców,
 • oraz możliwość kontaktu,
 • a także Twoje prawa w tym zakresie,
 • i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności.

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Do czego używamy plików cookies

Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Gromadzone dane pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pozyskane informacje pomagają nam budować statystyki dotyczące ilości nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają nam analizę odwiedzanych podstron. Dzięki tym informacjom nieustannie polepszamy nawigację po naszym sklepie oraz poprawiamy jakość oferowanych usług.

Możesz usuwać i wyłączać pliki cookies

Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Musisz jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego. Standardowo, oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych, domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Oczywiście, ustawienia przeglądarki możesz zmienić w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies”. Możesz też żądać informowania o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” możesz odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Jednocześnie operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Więcej o sposobie funkcjonowania plików cookies możesz dowiedzieć się np. na stronie https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Link do Produkty

Link do sklep CSAdams