Elektroniczna Legitymacja Pracownicza ELP

Elektroniczna Legitymacja Pracownicza ELP jest nowoczesnym dokumentem identyfikującym, zabezpieczonym na wysokim poziomie kryptograficznym. W związku z tym, e-legitymacja pracownicza stopniowo wypiera różne legitymacje papierowe, jest łatwa w stosowaniu, a jednocześnie bardzo trudna w sfałszowaniu. Dodatkowo e-legitymacja pracownicza to doskonałe  i nowoczesne rozwiązanie stosowane w systemach RCP i KD firm wysoko ceniących  bezpieczeństwo i prestiż. Na przykład, ELP powszechnie używa się w uczelniach wyższych  obok legitymacji ELS bazującej na tym samym typie karty procesorowej. A więc, takie rozwiązanie pozwala zarówno pracownikom jak i studentom na korzystanie z tych samych systemów uczelnianych.
e-legitymacja pracowniczaSystem Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej jest oparty na karcie plastikowej z wbudowanym elektronicznym układem stykowym i bezstykowym, pozwalającym na kodowanie i przechowywanie różnych informacji o pracowniku: haseł dostępu, danych osobowych, uprawnień i in.

Elektroniczna Legitymacja Pracownicza – zastosowanie

 • jako identyfikator
 • w kontroli dostępu – CS-KD
 • w  Rejestracji Czasu Pracy – CHRONOS RCP
 • logowanie do komputera
 • karta z podpisem elektronicznym
 • ELP jako bilet komunikacji miejskiej
 • inne w zależności od potrzeb klienta

W Control System FMN istnieje możliwość zamówienia spersonalizowanych graficznie i sprofilowanych elektronicznie kart ELP. a więc, zakres oferowanych usług jest bardzo szeroki, realizowane są nawet najbardziej indywidualne i nietypowe wymagania klientów. Dodatkowo, więcej informacji znajduje się zakładce: Druk kart plastikowych

System ELP

Wprowadzenie Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej do organizacji wymaga uwzględnienia wielu okoliczności i warunków, które mają wpływ na bezproblemowe zadziałanie systemu. Dlatego Control System FMN chętnie pomaga i doradza już na etapie koncepcji i planowania. Podsumowując, organizacja, która planuje wprowadzenie SELP powinna zasięgnąć rady i opinii specjalistów, co pozwoli uniknąć błędów i zbędnych kosztów. Dodatkowo, pomoc udzielana jest przy opracowywaniu biznesplanu Systemu Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej (SELP), przy wyborze modułów systemu, rodzaju karty elektronicznej, programu personalizującego i zarządzającego, wyborze urządzeń a nawet przy opracowaniu specyfikacji technicznych systemu niezbędnych w przetargach.

Elementy systemu ELP

 • software: personalizacja, kodowanie kart, zarządzanie ELP, inne funkcje
 • hardware: drukarka kart, czytniki, kodery i inne niezbędne urządzenia
 • moduł do przedłużania ważności legitymacji
 • karty elektroniczne hybrydowe, dualne
 • karty HIGH SECURE
 • dystrybucja i mailing legitymacji pracowniczych
 • wsparcie techniczne

Program zarządzający kartą

Elektroniczna Legitymacja PracowniczaProgram do zarządzania kartą ELP

Oprogramowanie zarządzające legitymacjami pracowniczymi jest najważniejszą częścią systemu. Dobór programu musi uwzględniać istniejącą infrastrukturę organizacji, możliwości finansowe, ludzkie, a nawet lokalowe. Z tego względu dobrze jest, gdy polecany program jest otwarty, elastyczny, pozwala wybrać potrzebną organizacji funkcjonalność z ogólnej listy możliwości programu.

W Control System FMN proponujemy dwa rozwiązania firmy HID Global w zależności od wielkości i potrzeb organizacji:

 • ActivID ActivClient dla małych i średnich firm (czytaj więcej)
 • ActivID Card Management System dla dużych firm – powyżej 300 pracowników (czytaj więcej)

Personalizacja kart ELP

Elektroniczna Legitymacja PracowniczaCentrum Personalizacji ELP

Aby wykonać legitymację pracowniczą organizacja powinna utworzyć własne Centrum Personalizacji lub zlecić usługę wykonania legitymacji firmie zewnętrznej. (Centrum nadruku kart)
Centrum Personalizacji powinno być wyposażone w urządzenia umożliwiające personalizację graficzną i elektroniczną kart plastikowych: komputer, drukarki kart, czytniki, kodery, aparat cyfrowy lub skaner.
Aby móc przedłużać ważność ELP, niezbędne jest zaopatrzenie się w zestaw umożliwiający składanie bezpiecznego podpisu elektronicznego kwalifikowanego lub niekwalifikowanego.

Podstawowym zadaniem osób obsługujących Centrum Personalizacji jest spersonalizowanie oraz wydanie kart (elektronicznych legitymacji pracowniczych) użytkownikom.
Personalizacja graficzna: nadruk danych osobowych, nazwy organizacji, kodu pakowego i innych elementów grafiki płaskiej, umożliwia identyfikację wizualną pracownika.
Personalizacja elektroniczna: podpis elektroniczny, zakodowanie chipa zbliżeniowego, Mifare, wprowadzenie innych danych do procesora karty umożliwia certyfikację oraz kontrolę dostępu do pomieszczeń i innych zasobów organizacji.

Wyposażenie Centrum Personalizacji

 • komputer z programem do personalizacji kart i  bazą danych
 • drukarka kart plastikowych, retransferowa, opcjonalnie wyposażona w kodery, umożliwiająca wykonanie procesu personalizacji graficznej i elektronicznej karty
 • opcjonalnie: aparat cyfrowy z możliwością zdalnego sterowania pracą z komputera lub skaner
 • opcjonalnie: czytnik/koder do przedłużania ważności ELP wraz z oprogramowaniem

Karta ELP

Elektroniczna Legitymacja PracowniczaKarta ELP

Control System FMN oferuje kilka wariantów kart elektronicznych. Podstawowym modelem jest karta Cosmo ID One v.7.0. Karta zbudowana jest na platformie JAVA z załadowanymi apletami systemu operacyjnego wraz z apletem kryptograficznym umożliwiającym realizację funkcji PKI.

W podstawowej wersji, dostarczana karta posiada certyfikat CC na poziomie EAL4+, co umożliwia wykorzystanie jej do obsługi podpisów kwalifikowanych, w porozumieniu z jedną z instytucji Certificate Authority. Dostępna jest również tzw. wersja „otwarta” tej karty, na którą można ładować własne aplety Java. Układ elektroniczny karty Cosmo v.7.0 z interfejsem stykowym wyposażony jest w pamięć RAM o pojemności do 120kB. Standardowo, karta ta dostarczana jest z układem Mifare Classic 1kb (interfejs bezstykowy). Organizacje, które nie planują budowy infrastruktury klucza publicznego w okresie najbliższych kilku lat mogą zdecydować się na tańsze karty CSA, z wbudowanym systemem operacyjnym bez obsługi PKI.

Legitymacje mogą mieć określoną ważność, która jest zapisana w  układzie elektronicznym (możliwym do weryfikacji w odpowiednich czytnikach), bądź naniesiona wizualnie, za pomocą nadrukowanych danych osobowych, ew. hologramów z datą ważności.

Stykowy układ elektroniczny umożliwia ponadto zapis w pamięci karty danych pracownika, organizacji, oraz podpisu elektronicznego wraz z certyfikatem kwalifikowanym osoby uprawnionej przez organizację do przedłużania ważności dokumentów. Oprócz stykowego modułu elektronicznego karta może zawierać moduł bezstykowy, przydatny w przypadku wykorzystania kart do kontroli dostępu do pomieszczeń, budynków, parkingów i innych zasobów organizacji.

Karta Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej może zostać opatrzona w certyfikat zgodności z wybranymi normami: ISO/IEC 7816-1, ISO/IEC 7816-2, ISO/IEC 7816-3, ISO/IEC 7816-4, ISO/IEC 7810 oraz ISO/IEC 10373. Może być także wyposażona w certyfikaty Common Criteria i inne elementy podnoszące jej bezpieczeństwo.

Więcej informacji znajduje się na stronach

Przedłużanie ważności legitymacji ELP, ELS, ELD - PROXIMA

Przedłużanie ważności legitymacji ELP

Elektroniczna Legitymacja PracowniczaNa moduł przedłużania ważności legitymacji pracowniczych składają się oprogramowanie do przedłużania ważności oraz zestaw do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego (wymóg rozporządzenia i ustawy o podpisie elektronicznym). Ponieważ do potwierdzenia prawdziwości danych zawartych w pamięci elektronicznej legitymacji pracowniczej niezbędne jest wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, każda osoba, która w imieniu organizacji będzie dokonywać operacji przedłużenia daty ważności legitymacji, musi otrzymać kartę elektroniczną zawierającą kwalifikowany certyfikat swojego podpisu elektronicznego.

Oprogramowanie modułu przedłużania ważności legitymacji umożliwia:

 • wyświetlenie i odczyt danych właściciela zapisanych w pamięci karty
 • integrację z systemem bazodanowym
 • dostęp (zapis/odczyt) do danych zapisywanych w bazie głównej
 • ręczne lub automatyczne wpisywanie daty ważności legitymacji
 • dla legitymacji z podpisem elektronicznym:
  • generację danych podpisanych cyfrowo podpisem osoby przedłużającej ważność legitymacji i ich zapis do pamięci karty
  • zapis do pamięci karty certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego osoby przedłużającej ważności legitymacji

Podstawowe elementy modułu do przedłużania legitymacji

 • komputer
 • oprogramowanie do przedłużania elektronicznych legitymacji pracowniczych (ELP) PROXIMA
 • czytnik elektronicznych kart stykowych do przedłużania ważności legitymacji. Opcjonalnie: czytnik dualny (stykowy i bezstykowy)
 • zestaw do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego zawierający: czytnik kart, certyfikat kwalifikowany, certyfikat powszechny, kartę kryptograficzną, oprogramowanie do czytnika i karty, oprogramowanie do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego
 • karty plastikowe ELP

Bezpieczeństwo ELP

Bezpieczeństwo legitymacji ELP

Elektroniczna Legitymacja PracowniczaKarty Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej mogą być zabezpieczone przed skopiowaniem lub sfałszowaniem elektronicznie i wizualnie. Stopień zabezpieczenia jest zróżnicowany i uzależniony od przeznaczenia kart od standardowego po indywidualny, z zastosowaniem najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie. Najprostszą drogą do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa kart plastikowych jest dodanie  znaków wizualnych. Elementy wizualne oferowane przez CS FMN   umożliwiają  indywidualne zabezpieczenie kart na poziomie niemożliwym do sfałszowania.

Wizualnie karta może być zabezpieczona przez

 • Opracowanie grafiki obrazu zawierające elementy bezpieczeństwa: gilosze, mikrodruk, elementy widoczne w UV, powtórzony obraz i inne
 • Hologram z taśmy holograficznej pokrywający całą powierzchnię karty lub wybraną część, wzorem standardowym, zawierającym kilka elementów bezpieczeństwa. (czytaj więcej)
 • Hologram z taśmy holograficznej  z indywidualnym wzorem (np. logo, napisem ) organizacji zawierającym kilka elementów bezpieczeństwa. (czytaj więcej)
 • Hologram standardowy naklejany na powierzchnię karty. Hologram może mieć indywidualny nadruk organizacji. (czytaj więcej)

Bezpieczeństwo wizualne przede wszystkim zabezpiecza kartę przed sfałszowaniem ale również podnosi prestiż dzięki możliwości zastosowania indywidualnych elementów. Dodatkowo, zastosowanie folii holograficznych zabezpiecza karty przed ścieraniem, blaknięciem oraz nadmiernym zużyciem.

Bezpieczeństwo elektroniczne może być zapewnione przez

 • PKI (Infrastrukturę Klucza Publicznego)
 • Kodowanie chipów stykowych/bezstykowych
 • aplikacje własne

Dystrybucja legitymacji pracowniczych

SELP_ver04Dystrybucja legitymacji ELP

Dla organizacji, które muszą szybko dystrybuować duże ilości legitymacji pracowniczych doskonałym rozwiązaniem jest system mailingowy MS10 oraz MS20 przeznaczony do masowej, bezpośredniej dystrybucji kart plastikowych do odbiorcy końcowego. Proces jest całkowicie zautomatyzowany i sterowany bezpośrednio przez komputer z bazą danych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: System mailingowy Matica

Wsparcie techniczne

Elektroniczna Legitymacja PracowniczaWsparcie techniczne

Control System FMN udziela firmom wsparcia technicznego w następujących działaniach

 • Opracowanie koncepcji SELP, przedstawienie oferty w kilku wariantach
 • Dobór programów, urządzeń, kart plastikowych, zabezpieczeń
 • Wycena SELP
 • Pomoc w opracowaniu specyfikacji przetargowej
 • Wdrożenie, integracja, uruchomienie systemu
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • Pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów
 • Szkolenia obsługi systemu