ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA DOKTORANTA ELD DLA UCZELNI I INSTYTUTÓW

Elektroniczna Legitymacja Doktoranta 

Bezpieczna, elektroniczna legitymacja doktoranta ELD jest kartą plastikową z wbudowanymi elektronicznymi procesorami: stykowym i bezstykowym. Wszystkie blankiety ELD oferowane przez CS FMN spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu MNiSW z 21 września 2018 roku w sprawie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. 2018, poz.1837).

Zgodnie z rozporządzeniem, w karcie zakodowane są informacje o doktorancie i przysługujących mu uprawnieniach. Informacje te mogą być modyfikowane, zależnie od potrzeb, wraz ze zmianami statusu studenta. Ponadto dane osobowe oraz ważność legitymacji jest zapisana i zaszyfrowana w pamięci elektronicznej, z tego powodu karta nie jest łatwa do sfałszowania. Dodatkowo, data ważności ELD potwierdzona jest na hologramie, naklejanym co semestr na rewersie karty.

legitymacja Doktoranta ELD

Należy dodać, że wydawanie nowych legitymacji ELD oraz przedłużanie ich ważności Uczelnia lub Instytut, może wykonać we własnym zakresie lub zlecić wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej, takiej jak Control System FMN. W obu przypadkach oferujemy kompletne rozwiązania, o których możesz przeczytać w zakładce: rozwiązania dla czelni wyższych.

Należy dodać, że wydawanie nowych legitymacji ELD oraz przedłużanie ich ważności Uczelnia może wykonać we własnym zakresie lub zlecić wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej, takiej jak Control System FMN. W obu przypadkach oferujemy kompletne rozwiązania, o których możesz przeczytać w zakładce: rozwiązania dla czelni wyższych.

Data ważności ELD jest zapisana w postaci elektronicznej na chipie stykowym oraz zamieszczona na hologramie naklejanym co semestr na rewersie.

Ponieważ obsługujemy kilkaset uczelni w kraju, dbamy o wysoką jakość kart, stałe zaopatrzenie we wszystkie blankiety: ELS, ELD, ELSNA i inne ważne dla uczelni produkty.

Możesz śmiało pytać o blankiety ELD lub gotowe legitymacje i inne produkty

Legitymacja doktoranta ELD posiada bardzo szerokie zastosowanie zarówno w uczelni jak i poza nią. Ilość funkcji pełnionych przez ELD zależy od stopnia informatyzacji uczelni.

 • Oczywiście podstawową funkcją legitymacji ELD jest weryfikacja tożsamości doktoranta, w sposób prosty i pewny. W przypadku zaawansowanych legitymacji ELD z funkcją PKI poświadczenie tożsamości jest pewne i bezpieczne. Natomiast zastosowane mechanizmy kryptograficzne gwarantują najwyższe bezpieczeństwo dostępu do danych, w tym kodowaną transmisję bezprzewodową.
 • Ponadto elektroniczna legitymacja studencka w wielu uczelniach umożliwia dostęp do uczelnianego systemu komputerowego i biblioteki. Dzięki niej można sprawdzić plan zajęć, ocenę z egzaminu, czy złożyć elektroniczny podpis. Architektura karty ELD pozwala na wgrywanie własnych apletów, które służą do obsługi zasobów uczelnianych (biblioteki, karty dostępu do pomieszczeń, internetowych platform uczelnianych itp.).
 • Dodatkowo legitymację doktoranta ELD można zastosować do elektronicznego podpisywania dokumentów lub autoryzacji przy korzystaniu z komputera, drukarki i innych urządzeń uczelnianych. Jednocześnie administrator systemu na bieżąco kontroluje co robi użytkownik i z czego korzysta. Takie rozwiązanie w efekcie w zdecydowany sposób podnosi poziom bezpieczeństwa uczelni.
 • Dodatkowo legitymację doktoranta można wykorzystywać  jako elektroniczną portmonetkę, do opłaty za ksero.
 • Inna ważna funkcja elektronicznej legitymacji doktoranta jest związana z procesorem bezstykowym. Legitymacja jest dokumentem uprawniającym studenta do ulgowych przejazdów komunikacją miejską oraz do ulgowych przejazdów koleją i autobusami. Wiele miast wykorzystuje ELD jako bilet elektroniczny w systemie komunikacji miejskiej. Funkcje procesora bezstykowego wykorzystuje się też w systemach kontroli dostępu, stołówkach i innych.
 • Inne przydatne funkcje elektronicznej legitymacji doktoranta pokrywają się z funkcjami karty ELS i są opisane w funkcjonalności ELS.

W ofercie CS FMN są wszystkie rodzaje blankietów elektronicznych legitymacji uczelnianych, oparte na dwóch podstawowych kartach inteligentnych: CSX i Cosmo. A więc:

 • blankiety hybrydowe ELD CSX. I wszystkie pozostałe blankiety legitymacji uczelnianych, wykonane na karcie CSX: ELSNA, ELD i ELP,
 • karty i blankiety dualne ELD ID One Cosmo. Oraz czyste karty legitymacji pracowniczej ELP Cosmo,
 • gotowe, spersonalizowane elektroniczne legitymacje studenckie ELD
 • ponadto hologramy semestralne wykonane zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MNiSW.

Blankiet ELD CSX

Wstępnie zadrukowany blankiet ELD jest elektroniczną kartą procesorową, hybrydową z dwoma interfejsami:

 • stykowym określonym w normach ISO/IEC 7816 o pojemności pamięci nieulotnej 110 kilobajtów
 • bezstykowym określonym w normie ISO/IEC 14443 typ A, zgodnym ze standardem przemysłowym MIFARE® dla protokołu klasycznego o pojemności pamięci 1 kilobajt (MIFARE® Standard Card IC MF1 IC S50 Functional Specification).

Karty są wykonane z materiału nie ulegającego odkształceniu i/lub rozwarstwieniu. Wygląd blankietu ELD określa załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 21 września 2018 roku w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. 2018, poz.1837). Białe pole po stronie rewersowej jest położone w stosunku do brzegów karty z dokładnością +/- 0,5 mm w poziomie i 23,5 mm w pionie.

PROCESOR STYKOWY

 • Karta posiada pojemność 110kb.
 • Platforma jest certyfikowana na poziomie CC EAL6+.
 • Ponadto, karta jest zgodna z ISO/IEC 7816-2 i 7816-3.
 • Polecenia i odpowiedzi przesyłane podczas komunikacji mają strukturę zgodną z APDU określoną w normach ISO/IEC.
 • System operacyjny karty z maszyną wirtualną Java (JavaCard) w wersji 2.4 Karta zawiera preinstalowane aplety: zarządzanie kartą (Card Manager), system plików ISO IEC 7816.
 • Natomiast funkcjonalność PKCS #11 jest opcją.
 • Algorytmy kryptograficzne: RSA 4096 bitów i długość klucza ECC 640 bitów, 3DES, EEC PKI – generacja pary kluczy dla RSA i ECC na karcie CVM Globalny PIN (zarządzany przez Card-Manager-a) jest wykorzystywany przez wszystkie zainstalowane aplety.
 • Ponadto, opcyjnie karta posiada możliwość wyposażenia w aplety PIV oraz studenckie, nie sprofilowane fabrycznie.
 • Dodatkowo, karty CSX umożliwiają ładowanie apletów firm trzecich, to też jest opcja.

Charakterystyka chipa

 • Obsługiwane protokoły: T=0, T=1 zgodne z ISO/IEC 7816
 • EEPROM 40 KB dostępne dla apletów i danych
 • ROM 40 KB dostępne dla apletów
 • RAM 2172 bajtów
 • APDU bufor: 261 bajtów
 • Wbudowany koprocesor kryptograficzny

PROCESOR BEZSTYKOWY

Część bezstykowa jest wyposażona w interfejs zgodny z ISO/IEC 14443 typ A oraz zgodny z wykorzystywanym w systemie Warszawskiej Karty Miejskiej, o pojemności 1 kilobajt

Sposób komunikacji karty jest zgodny ze standardem przemysłowym MIFARE® dla protokołu klasycznego spełniającym wymagania normy ISO/IEC 7810, ISO/IEC 14443-1, ISO/IEC 14443-2, ISO/IEC 14443-3 przy zachowaniu pełnej antykolizyjności.

Zabezpieczenia na czas dostawy

Dostęp do układów elektronicznych blankietów ELD CSX jest zabezpieczany na czas dostawy specjalnymi kluczami transportowymi dla części bezstykowej (MIFARE®) i stykowej.

Karta jest przygotowana do implementacji do dowolnego, istniejącego na rynku systemu zarządzania legitymacją studencką. Blankiet ELS CSX jest z powodzeniem obsługiwany przez takie systemy i programy jak:

 • program CS Proxima
 • Uczelniany System Obsługi Studenta (USOS)
 • Poznański System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej zarządzany przez Międzyuczelniane Centrum Personalizacji w Poznaniu
 • inne, indywidualne programy.

Blankiet ELD ID One Cosmo

Karta ID One Cosmo 80 kB, została stworzona w oparciu o najnowsze technologie Oberthur Technologies. Co więcej blankiet elektronicznej legitymacji studenckiej ID One Cosmo, jest kartą procesorową Java. Karty te występują w wielu wersjach różniących się między innymi, wielkością pamięci, zakresem realizowanych operacji czy interfejsem. Wszystkie karty Cosmo mają wbudowaną sprzętową realizację algorytmów RSA, DES i 3DES.

Specyfikacja techniczna karty ID Obe Cosmo v 7.01

 • pamięć EEPROM: 80 kB i więcejblankiet ELS ID One Cosmo
 • JavaCard GP 2.1.1 i JavaCard 2.2
 • Standard FIPS 140-2 Level 3
 • i standardy szyfrowania: RSA do 2048 bitów, AES, 3DES
 • łatwa integracja ze środowiskiem PKCS#11 i Microsoft CSP
 • karta zawiera usługi podpisu elektronicznego, uwierzytelniania i szyfrowania
 • oraz ma certyfikaty Common Criteria EAL 4+ I EAL 5+ zgodne z SSD typ 2 i 3
 • ponadto karta jest wykonana z materiału o podwyższonej trwałości PET-F
 • Middleware PKCS#11 i CSP dostępny dla środowisk Windows, Mac, Linux
 • ponieważ aplet przechowywany jest w ROM (we wcześniejszych wersjach karty w EEPROM), w związku z tym, cała pamięć EEPROM (80 kB) jest dostępna do wykorzystania dla własnych zastosowań,
 • i co ważne, jest możliwość dodawanie własnych apletów bez utraty certyfikatów bezpieczeństwa
 • ponadto karta ma emulowany interfejs bezstykowy Mifare 1kB
 • oczywiście jest to karta dualna

Ponieważ karta Cosmo jest certyfikowana jako Open Platform więc daje możliwość wgrywania innych apletów, nawet w późniejszym terminie. A także inicjalizacji Mifare bez utraty certyfikatów. Co więcej jest to jeden z niewielu produktów certyfikowanych w ten właśnie sposób.

Dla pracowników uczelni wyższych oferujemy również inne karty z rodziny ID One Cosmo. Ponadto w ofercie dostępne są karty z pamięcią od 16 kB do 144 kB.

Harmonogram postępowania przy zamówieniu legitymacji doktoranta

 1. Najpierw zaakceptuj warunki oferty.
 2. Następnie prześlij formalne zamówienie na legitymacje studenckie i hologramy.
 3. W odpowiedzi wystawimy fakturę proforma na całe zamówienie.
 4. A po opłaceniu proformy wyślemy fakturę WAT.
 5. Ponieważ legitymacje i hologramy są dokumentami państwowymi ścisłego zarachowania, producenci legitymacji mają obowiązek sprawdzać, komu przekazują dokumenty państwowe. Dlatego prosimy o podanie aktu, na podstawie którego uczelnia nabyła prawo do wydawania legitymacji studenckich.
 6. Natomiast do wykonania hologramów potrzebujemy numeru uczelni w systemie Polon.
 7. Po opłaceniu proformy prześlemy dokument do podpisu: umowę o powierzeniu danych.
 8. Następnie udostępnimy link do formularza danych osobowych oraz program do transportu danych i zdjęć.
 9. Legitymacje doktoranta wykonamy po otrzymaniu kompletu danych osobowych i zdjęć dla zamówionej liczby legitymacji. A gotowe legitymacje przesyłamy kurierem na koszt zamawiającego. Lub zamawiający odbierze legitymacje osobiście w naszym biurze.
 10. Na koniec podpisujemy protokół wykonania zamówienia.

Jeśli chcesz zamówić gotowe legitymacje ELD prześlij zamówienie na kontakt karty@cs.pl

Harmonogram postępowania przy zamówieniu blankietów ELD i hologramów

 1. Najpierw zaakceptuj warunki oferty.
 2. Następnie prześlij formalne zamówienie na blankiety i hologramy.
 3. W odpowiedzi wystawimy fakturę proforma na całe zamówienie.
 4. A po opłaceniu proformy wyślemy fakturę WAT.
 5. Ponieważ blankiety ELD i hologramy są dokumentami państwowymi ścisłego zarachowania, producenci legitymacji mają obowiązek sprawdzać, komu przekazują dokumenty państwowe. Dlatego prosimy o podanie aktu, na podstawie którego uczelnia nabyła prawo do wydawania legitymacji studenckich.
 6. Natomiast do wykonania hologramów potrzebujemy numeru uczelni w systemie Polon.
 7. Natomiast do wykonania hologramów potrzebny jest nr uczelni w systemie Polon.
 8. Po opłaceniu proformy przesyłamy blankiety i hologramy pod wskazany adres kurierem na koszt zamawiającego. Lub zamawiający odbierze je osobiście w naszym biurze.
 9. Na koniec podpisujemy protokół wykonania zamówienia.

Jeśli chcesz zamówić blankiety ELD lub hologramy studenckie prześlij zamówienie na kontakt karty@cs.pl lub ogólny kontakt CS FMN.

Blankiet ELD

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa kart plastikowych znajdziesz w zakładce Wiedza. Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z naszymi specjalistami, z pewnością pomogą Ci podjąć najlepszą decyzję. A jeśli wiesz czego potrzebujesz, odwiedź nasz sklep CSAdams, sprawdź ceny i kup karty dopasowane do Twoich potrzeb!