ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA SŁUŻBOWA PRACOWNIKA TO IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA BIZNESU

Elektroniczna Legitymacja Pracownika 

ELP jest nowoczesnym dokumentem identyfikującym, zabezpieczonym na wysokim poziomie kryptograficznym. Dzięki temu, że jest łatwa w stosowaniu i jednocześnie bardzo trudna w sfałszowaniu, elektroniczna legitymacja pracownika wypiera dokumenty papierowe.

Jednocześnie często wykorzystuje się ją w systemach rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu. Przykładem są różne karty ELP wydawane w uczelniach wyższych obok legitymacji ELS. Takie rozwiązanie pozwala na ujednolicenie systemów elektronicznego dostępu w całej uczelni lub tylko w wydziałach. A pracownikom i studentom na łatwe korzystanie z przydzielonych funkcji w tych samych systemach uczelnianych.

System Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej opiera się na karcie plastikowej z wbudowanym elektronicznym układem stykowym i bezstykowym, pozwalającym na kodowanie i przechowywanie różnych informacji o pracowniku: haseł dostępu, danych osobowych, uprawnień itp. W Control System FMN istnieje możliwość zamówienia spersonalizowanych graficznie i sprofilowanych elektronicznie kart ELP o różnej pojemności pamięci i specyfikacji. Co więcej, realizujemy nawet najbardziej indywidualne i nietypowe projekty klientów.

Wprowadzając Elektroniczną Legitymację Pracowniczą do organizacji trzeba spełnić wiele warunków, aby zapewnić bezproblemowe zadziałanie systemu, uniknąć błędów i zbędnych kosztów. Z tego powodu chętnie pomagamy i doradzamy już na etapie koncepcji i planowania. Dodatkowo, pomagamy przy opracowywaniu biznesplanu Systemu Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej (SELP). A potem przy wyborze modułów systemu, rodzaju karty elektronicznej, programu personalizującego i zarządzającego.

Projekt wprowadzenia bezpiecznych legitymacji służbowych i systemu do ich obsługi, najczęściej nie jest prosty, wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.

Z nami możesz poczuć się bezpiecznie, pomożemy na każdym etapie projektu i wdrożenia ELP

Z nami możesz poczuć się bezpiecznie, pomożemy na każdym etapie projektu i wdrożenia ELP

 • Bezpieczna elektroniczna legitymacja pracownicza to zaufany dokument identyfikacyjny.
 • Może też służyć jako prosty identyfikator wizualny.
 • Ale najczęściej ELP używane są różnego rodzaju systemach kontroli dostępu.
 • Jako dodatkowa funkcja, elektroniczna legitymacja służbowa używana jest w rejestracji czasu pracy.
 • Oczywiście, karta ELP świetnie nadaje się do logowania do komputera.
 • Ponadto, może być używana jako karta z podpisem elektronicznym.
 • ELP szeroko wykorzystuje się jako bilet komunikacji miejskiej.
 • Oraz może pełnić inne funkcje, w zależności od potrzeb użytkownika.
 • Jako najważniejszy i decydujący o dalszych elementach jest wybór rodzaju kart elektronicznych: zbliżeniowych, hybrydowych, dualnych, wielosystemowych lub wielofunkcyjnych.
 • Następnie oprogramowanie wykorzystywany zarówno do personalizacji i kodowania kart, oraz administrowania i zarządzania ELP itp.
 • Urządzenia do druku i kodowania kart, czyli drukarka kart, czytniki, kodery i inne wyposażenie.
 • Jeśli legitymację będą ważne okresowo, to niezbędny jest moduł do przedłużania ważności legitymacji.
 • A na końcu urządzenia i aplikacje do mailingu i dystrybucji legitymacji pracowniczych.

Ponieważ oprogramowanie zarządzające legitymacjami pracowniczymi jest bardzo ważną częścią systemu, dlatego dobór odpowiedniej aplikacji wymaga szczególnej uwagi. Przede wszystkim program musi spełniać szczegółowo opisane w specyfikacji warunki funkcyjne, informatyczne, licencyjne i wdrożeniowe. Ponadto, program powinien być otwarty, elastyczny oraz podzielony na moduły pozwalające wybrać potrzebną funkcjonalność z ogólnej listy możliwości. I, co oczywiste, powinien być silnie wspierany przez producenta i być rozwojowy.

Powyższe warunki spełnia program kartowy firmy HID Global, który proponujemy organizacjom w zależności od ich wielkości i potrzeb:

 • ActivID ActivClient dla małych i średnich firm.
 • ActivID Card Management System dla dużych firm – powyżej 300 pracowników.

Oferujemy wybór kilku wariantów kart elektronicznych, które dostosujemy do konkretnego projektu kartowego lub do sprecyzowanych oczekiwań odbiorcy.

Z naszego bogatego zestawu kart elektronicznych możesz wybrać dowolną kartę inteligentną, która będzie stanowiła blankiet Twojej legitymacji. Warto jednak zwrócić uwagę na bezpieczne karty oparte na platformie Java, otwarte lub z załadowanymi apletami systemu operacyjnego i z apletem kryptograficznym umożliwiającym realizację lub wpisanie funkcji PKI. Są to zaufane karty:

 • Dualna karta Oberthur Cosmo ID One z apletem systemu operacyjnego i apletem kryptograficznym do funkcji PKI. Ponadto karta posiada certyfikat CC na poziomie EAL4+, co umożliwia wykorzystanie jej do obsługi podpisów kwalifikowanych. Dostępna jest również tzw. wersja „otwarta” tej karty, na którą można ładować własne aplety Java. Karta posiada interfejs stykowy z pamięcią RAM do 120kB. Dodatkowo, karta posiada układ Mifare Classic 1kb (interfejs bezstykowy).
 • Hybrydowa karta CSX oparta jest na maszynie wirtualnej Java Card w wersji 3.0 lub wyższej. Dlatego zapewnia wieloaplikacyjność, umożliwia wprowadzanie rożnych typów obiektów (plików, aplikacji, certyfikatów) w bezpiecznym środowisku zarządzania kartą. Karta CSX pozwala na składanie podpisu elektronicznego w oparciu o biblioteki standardu PKCS#11 oraz dostępne minidriver’y firmy Microsoft. Ponadto tę kartę możesz przystosować do umieszczenia na niej certyfikatu wraz z kluczami kryptograficznymi (funkcjonalność PKI). Jest ekonomiczna i świetna jako ELP, oraz do wszelkich innych zastosowań.
 • Na koniec polecamy szerokie spektrum kart HID Crescendo, hybrydowych lub dualnych, z zaufanym poświadczeniem. W połączeniu z innymi procesorami zaufane karty Crescendo mogą spełnić najwyższe wymagania odbiorcy.

Projekt graficzny elektronicznej legitymacji służbowej można wykonać we własnym dziale/centrum personalizacji kart lub zlecić firmie wyspecjalizowanej, jak CS FMN. Ponieważ projekt karty może być złożony, więc ilość niezbędnych operacji kartowych jest różna i wymaga różnych urządzeń oraz programów. W przypadku małej ilości kart do druku i kodowania, ekonomiczniejsze jest  zlecenie wykonania firmie zewnętrznej. Jednakże w przypadku dużej ilości kart, zwłaszcza w przypadku gdy karty wydawanie są stale lub okresowo, dobrze jest, gdy organizacja posiada własne Centrum Personalizacji Kart.

Składniki Centrum Personalizacji karty ELP

 • Komputer oraz  specjalistyczne oprogramowanie do druku, kodowania i innych operacji na kartach.
 • Następnie drukarka kart plastikowych, najlepiej retransferowa, odpowiednio wyposażona w moduły umożliwiające wykonanie personalizacji graficznej, i elektronicznej karty oraz jej zabezpieczenie.
 • Również może być przydatny aparat cyfrowy, z możliwością zdalnego sterowania pracą z komputera.
 • A także czytniki/kodery do elektronicznych zapisów w chipie karty.
 • Inne elementy, wynikające ze specyfikacji karty.

Moduł przedłużania ważności legitymacji pracowniczych zawiera licencjonowane oprogramowanie Proxima z kartą SAM oraz odpowiedni czytnik elektroniczny. Osoba, która w imieniu organizacji będzie dokonywać operacji przedłużenia daty ważności legitymacji, powinna posiadać kartę elektroniczną zawierającą kwalifikowany certyfikat swojego podpisu elektronicznego.

Funkcje programu Proxima do przedłużania ważności ELP

 • Wyświetlenie i odczyt danych osobowych zapisanych w pamięci karty.
 • Integrację z systemem bazodanowym.
 • Dostęp (zapis/odczyt) do danych zapisywanych w bazie głównej.
 • Ręczne lub automatyczne wpisywanie daty ważności legitymacji.
 • Dla legitymacji z podpisem elektronicznym:
  • generację danych podpisanych cyfrowo podpisem osoby przedłużającej ważność legitymacji i ich zapis do pamięci karty
  • zapis do pamięci karty certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego osoby przedłużającej ważności legitymacji

Karty Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej powinny być zabezpieczone przed skopiowaniem lub sfałszowaniem elektronicznie i wizualnie. Natomiast stopień zabezpieczenia jest zróżnicowany i uzależniony od przeznaczenia kart i wymagań organizacji. Oczywiście, najprostszym sposobem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa kart plastikowych jest dodanie znaków wizualnych.

Rodzaje zabezpieczeń wizualnych karty ELP

 • Dostosowana grafika obrazu, zawierająca elementy bezpieczeństwa: gilosze, mikrodruk, elementy widoczne w UV, powtórzony obraz itp.
 • Dodatkowo, taśma holograficzna pokrywająca całą powierzchnię karty lub wybraną część, z wzorem standardowym, zawierającym kilka elementów bezpieczeństwa.
 • I najpewniejsze zabezpieczenie karty, czyli taśma holograficzna z indywidualnym wzorem np. logo organizacji zawierającym kilka niepodrabialnych elementów bezpieczeństwa. Ten sposób, jak dotąd, stanowi najpewniejsze zabezpieczenie przez fałszerstwem.
 • Także hologram samoprzylepny, naklejany miejscowo na kartę, podniesie w pewien sposób poziom bezpieczeństwa. Ponieważ poziom bezpieczeństwa  zależy od dostępności hologramu samoprzylepnego, więc poziom jest raczej niski (bo hologramy są tanie i powszechne).

Bezpieczeństwo elektroniczne

 • Przede wszystkim, bezpieczne aplikacje PKI (Infrastruktura Klucza Publicznego).
 • Następnie kodowanie chipów stykowych/bezstykowych.
 • Oraz własne aplikacje zabezpieczające.

Dla organizacji, które muszą szybko dystrybuować duże ilości kart i  legitymacji pracowniczych, doskonałym rozwiązaniem jest system kartowy i mailingowy, przeznaczony do masowego druku i bezpośredniej dystrybucji kart plastikowych do odbiorcy pośredniego lub końcowego. Proces jest całkowicie zautomatyzowany i sterowany bezpośrednio przez komputer z odpowiednią bazą danych. Ponadto, polecane i wdrażane przez nas duże systemy kartowe zaopatrujemy w pomoc, serwis oraz wsparcie przez cały czas ich życia. Ten ważny warunek powinien być brany pod uwagę przez każdego inwestora.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa kart plastikowych znajdziesz w zakładce Wiedza. Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z naszymi specjalistami, z pewnością pomogą Ci podjąć najlepszą decyzję. A jeśli wiesz czego potrzebujesz, odwiedź nasz sklep CSAdams, sprawdź ceny i kup karty dopasowane do Twoich potrzeb!