ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA SŁUŻBOWA PRACOWNIKA TO IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA BIZNESU

Elektroniczna Legitymacja Pracownika 

ELP jest nowoczesnym dokumentem identyfikującym, zabezpieczonym na wysokim poziomie kryptograficznym. Dzięki temu, że jest łatwa w stosowaniu i jednocześnie bardzo trudna w sfałszowaniu, elektroniczna legitymacja pracownika wypiera dokumenty papierowe.

Jednocześnie często wykorzystuje się ją w systemach rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu. Przykładem są różne karty ELP wydawane w uczelniach wyższych obok legitymacji ELS. Takie rozwiązanie pozwala na ujednolicenie systemów elektronicznego dostępu w całej uczelni lub tylko w wydziałach. A pracownikom i studentom na łatwe korzystanie z przydzielonych funkcji w tych samych systemach uczelnianych.

System Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej opiera się na karcie plastikowej z wbudowanym elektronicznym układem stykowym i bezstykowym, pozwalającym na kodowanie i przechowywanie różnych informacji o pracowniku: haseł dostępu, danych osobowych, uprawnień itp. W Control System FMN istnieje możliwość zamówienia spersonalizowanych graficznie i sprofilowanych elektronicznie kart ELP o różnej pojemności pamięci i specyfikacji. Co więcej, realizujemy nawet najbardziej indywidualne i nietypowe projekty klientów.

Wprowadzając Elektroniczną Legitymację Pracowniczą do organizacji trzeba spełnić wiele warunków, aby zapewnić bezproblemowe zadziałanie systemu, uniknąć błędów i zbędnych kosztów. Z tego powodu chętnie pomagamy i doradzamy już na etapie koncepcji i planowania. Dodatkowo, pomagamy przy opracowywaniu biznesplanu Systemu Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej (SELP). A potem przy wyborze modułów systemu, rodzaju karty elektronicznej, programu personalizującego i zarządzającego.

Projekt wprowadzenia bezpiecznych legitymacji służbowych i systemu do ich obsługi, najczęściej nie jest prosty, wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.

Z nami poczujesz się bezpiecznie, pomagamy na każdym etapie projektu i wdrożenia ELP

Ponieważ oprogramowanie zarządzające legitymacjami pracowniczymi jest bardzo ważną częścią systemu, dlatego dobór odpowiedniej aplikacji wymaga szczególnej uwagi. Przede wszystkim program musi spełniać szczegółowo opisane w specyfikacji warunki funkcyjne, informatyczne, licencyjne i wdrożeniowe. Ponadto, program powinien być otwarty, elastyczny oraz podzielony na moduły pozwalające wybrać potrzebną funkcjonalność z ogólnej listy możliwości. I, co oczywiste, powinien być silnie wspierany przez producenta i być rozwojowy.

Powyższe warunki spełnia program kartowy firmy HID Global, który proponujemy organizacjom w zależności od ich wielkości i potrzeb:

Oferujemy wybór kilku wariantów kart elektronicznych, które dostosujemy do konkretnego projektu kartowego lub do sprecyzowanych oczekiwań odbiorcy.

Z naszego bogatego zestawu kart elektronicznych możesz wybrać dowolną kartę inteligentną, która będzie stanowiła blankiet Twojej legitymacji. Warto jednak zwrócić uwagę na bezpieczne karty oparte na platformie Java, otwarte lub z załadowanymi apletami systemu operacyjnego i z apletem kryptograficznym umożliwiającym realizację lub wpisanie funkcji PKI. Są to zaufane karty:

 • Dualna karta Oberthur Cosmo ID One z apletem systemu operacyjnego i apletem kryptograficznym do funkcji PKI. Ponadto karta posiada certyfikat CC na poziomie EAL4+, co umożliwia wykorzystanie jej do obsługi podpisów kwalifikowanych. Dostępna jest również tzw. wersja „otwarta” tej karty, na którą można ładować własne aplety Java. Karta posiada interfejs stykowy z pamięcią RAM do 120kB. Dodatkowo, karta posiada układ Mifare Classic 1kb (interfejs bezstykowy).
 • Hybrydowa karta CSX oparta jest na maszynie wirtualnej Java Card w wersji 3.0 lub wyższej. Dlatego zapewnia wieloaplikacyjność, umożliwia wprowadzanie rożnych typów obiektów (plików, aplikacji, certyfikatów) w bezpiecznym środowisku zarządzania kartą. Karta CSX pozwala na składanie podpisu elektronicznego w oparciu o biblioteki standardu PKCS#11 oraz dostępne minidriver’y firmy Microsoft. Ponadto tę kartę możesz przystosować do umieszczenia na niej certyfikatu wraz z kluczami kryptograficznymi (funkcjonalność PKI). Jest ekonomiczna i świetna jako ELP, oraz do wszelkich innych zastosowań.
 • Na koniec polecamy szerokie spektrum kart HID Crescendo, hybrydowych lub dualnych, z zaufanym poświadczeniem. W połączeniu z innymi procesorami zaufane karty Crescendo mogą spełnić najwyższe wymagania odbiorcy.

Projekt graficzny elektronicznej legitymacji służbowej można wykonać we własnym dziale/centrum personalizacji kart lub zlecić firmie wyspecjalizowanej, jak CS FMN. Ponieważ projekt karty może być złożony, więc ilość niezbędnych operacji kartowych jest różna i wymaga różnych urządzeń oraz programów. W przypadku małej ilości kart do druku i kodowania, ekonomiczniejsze jest zlecenie wykonania firmie zewnętrznej. Jednakże w przypadku dużej ilości kart, zwłaszcza w przypadku gdy karty wydawanie są stale lub okresowo, dobrze jest, gdy organizacja posiada własne Centrum Personalizacji Kart.

Składniki Centrum Personalizacji karty ELP

Moduł przedłużania ważności legitymacji pracowniczych zawiera licencjonowane oprogramowanie Proxima z kartą SAM oraz odpowiedni czytnik elektroniczny. Osoba, która w imieniu organizacji będzie dokonywać operacji przedłużenia daty ważności legitymacji, powinna posiadać kartę elektroniczną zawierającą kwalifikowany certyfikat swojego podpisu elektronicznego.

Funkcje programu Proxima do przedłużania ważności ELP

 • Wyświetlenie i odczyt danych osobowych zapisanych w pamięci karty.
 • Integrację z systemem bazodanowym.
 • Dostęp (zapis/odczyt) do danych zapisywanych w bazie głównej.
 • Ręczne lub automatyczne wpisywanie daty ważności legitymacji.
 • Dla legitymacji z podpisem elektronicznym:
  • generację danych podpisanych cyfrowo podpisem osoby przedłużającej ważność legitymacji i ich zapis do pamięci karty
  • zapis do pamięci karty certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego osoby przedłużającej ważności legitymacji

Karty Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej powinny być zabezpieczone przed skopiowaniem lub sfałszowaniem elektronicznie i wizualnie. Natomiast stopień zabezpieczenia jest zróżnicowany i uzależniony od przeznaczenia kart i wymagań organizacji. Oczywiście, najprostszym sposobem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa kart plastikowych jest dodanie znaków wizualnych.

Rodzaje zabezpieczeń wizualnych karty ELP

 • Dostosowana grafika obrazu, zawierająca elementy bezpieczeństwa: gilosze, mikrodruk, elementy widoczne w UV, powtórzony obraz itp.
 • Dodatkowo, taśma holograficzna pokrywająca całą powierzchnię karty lub wybraną część, z wzorem standardowym, zawierającym kilka elementów bezpieczeństwa.
 • I najpewniejsze zabezpieczenie karty, czyli taśma holograficzna z indywidualnym wzorem np. logo organizacji zawierającym kilka niepodrabialnych elementów bezpieczeństwa. Ten sposób, jak dotąd, stanowi najpewniejsze zabezpieczenie przez fałszerstwem.
 • Także hologram samoprzylepny, naklejany miejscowo na kartę, podniesie w pewien sposób poziom bezpieczeństwa. Ponieważ poziom bezpieczeństwa zależy od dostępności hologramu samoprzylepnego, więc poziom jest raczej niski (bo hologramy są tanie i powszechne).

Bezpieczeństwo elektroniczne

Dla organizacji, które muszą szybko dystrybuować duże ilości kart i  legitymacji pracowniczych, doskonałym rozwiązaniem jest system kartowy i mailingowy, przeznaczony do masowego druku i bezpośredniej dystrybucji kart plastikowych do odbiorcy pośredniego lub końcowego. Proces jest całkowicie zautomatyzowany i sterowany bezpośrednio przez komputer z odpowiednią bazą danych. Ponadto, polecane i wdrażane przez nas duże systemy kartowe zaopatrujemy w pomoc, serwis oraz wsparcie przez cały czas ich życia. Ten ważny warunek powinien być brany pod uwagę przez każdego inwestora.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa kart plastikowych znajdziesz w zakładce Wiedza. Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z naszymi specjalistami, z pewnością pomogą Ci podjąć najlepszą decyzję. A jeśli wiesz czego potrzebujesz, odwiedź nasz sklep CSAdams, sprawdź ceny i kup karty dopasowane do Twoich potrzeb!