ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA ELS DLA KAŻDEJ UCZELNI

Elektroniczna Legitymacja Studencka

Bezpieczna, elektroniczna legitymacja studencka ELS jest kartą plastikową z wbudowanymi elektronicznymi procesorami: stykowym i bezstykowym. Wszystkie blankiety ELS oferowane przez CS FMN spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu MNiSW z 16 kwietnia 2019 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2019, poz.787).

Zgodnie z rozporządzeniem, w karcie zakodowane są informacje o studencie i przysługujących mu uprawnieniach. Informacje te mogą być modyfikowane, zależnie od potrzeb, wraz ze zmianami statusu studenta. Ponadto dane osobowe oraz ważność legitymacji jest zapisana i zaszyfrowana w pamięci elektronicznej, z tego powodu karta nie jest łatwa do sfałszowania. Dodatkowo, data ważności ELS potwierdzona jest na hologramie, naklejanym co semestr na rewersie karty.

elektroniczna legitymacja studencka

Ważność legitymacji studenckiej ELS

Należy zaznaczyć, że wydawanie nowych legitymacji ELS oraz przedłużanie ich ważności Uczelnia może wykonać we własnym zakresie lub zlecić wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej, takiej jak Control System FMN. W obu przypadkach oferujemy kompletne rozwiązania, o których możesz przeczytać w zakładce: rozwiązania dla czelni wyższych.

Ponadto, data ważności ELS jest zapisana w dwóch miejscach: w postaci elektronicznej w chipie stykowym oraz zamieszczona na hologramie naklejanym co semestr na rewersie.

elektroniczna legitymacja studencka

Ponieważ obsługujemy kilkaset uczelni w kraju, dbamy o wysoką jakość kart i stałe zaopatrzenie we wszystkie blankiety: ELS, ELD, ELSNA oraz inne, ważne dla uczelni produkty.

Możesz śmiało pytać zarówno o blankiety ELS, gotowe legitymacje i inne produkty

Legitymacja studencka posiada bardzo szerokie zastosowanie zarówno w uczelni jak i poza nią. Ilość funkcji pełnionych przez ELS zależy od stopnia informatyzacji uczelni.

Funkcjonalność podstawowa

Oczywiście podstawową funkcją legitymacji ELS jest weryfikacja tożsamości studenta, w sposób prosty i pewny. W przypadku zaawansowanych legitymacji ELS z funkcją PKI poświadczenie tożsamości jest pewne i bezpieczne. Natomiast zastosowane mechanizmy kryptograficzne gwarantują najwyższe bezpieczeństwo dostępu do danych, w tym kodowaną transmisję bezprzewodową.

Funkcjonalność dodatkowa

 1. Ponadto elektroniczna legitymacja studencka ELS w wielu uczelniach umożliwia dostęp do uczelnianego systemu komputerowego. Dzięki niej można sprawdzamy plan zajęć, ocenę z egzaminu, czy składamy elektroniczny podpis. Architektura karty ELS pozwala na wgrywanie własnych apletów, które służą do obsługi zasobów uczelnianych (biblioteki, karty dostępu do pomieszczeń, internetowych platform uczelnianych itp.).
 2. Dodatkowo, blankiet ELS może być także stosowany jako bezpieczny nośnik certyfikatów. Dzięki nim student korzysta z usług oferowanych przez infrastrukturę kluczy publicznych (PKI). Ponadto, użycie karty jako schowka dla klucza prywatnego gwarantuje, że nikt poza właścicielem nie pozna wartości tego klucza, a więc nie będzie mógł się pod nim posłużyć. PKI pozwala na realizację takich funkcji jak logowanie do komputerów lub składanie elektronicznego podpisu. A więc legitymację ELS można zastosować do elektronicznego podpisywania dokumentów lub autoryzacji przy korzystaniu z komputera, drukarki i innych urządzeń uczelnianych.
 3. Następną ważną funkcją ELS jest karta kontroli dostępu. Uczelnia w prowadza kartę do wszystkich swoich systemów kontroli dostępu i systemów rejestracji. W ten sposób daje możliwość korzystania z sal wykładowych, różnych pomieszczeń i stref wyznaczonych dla studentów, akademików, miejsc parkingowych, rowerowni i innych miejsc. Jednocześnie administrator systemu na bieżąco kontroluje co robi użytkownik i z czego korzysta. Takie rozwiązanie w efekcie w zdecydowany sposób podnosi poziom bezpieczeństwa uczelni.
 4. Inna ważna funkcja elektronicznej legitymacji studenckiej jest związana z procesorem bezstykowym. Legitymacja jest dokumentem uprawniającym studenta do ulgowych przejazdów komunikacją miejską oraz, do ukończenia 26 lat, do ulgowych przejazdów koleją i autobusami. Wiele miast wykorzystuje ELS jako miejski bilet elektroniczny w systemie komunikacji miejskiej.

Pozostałe funkcje

 1. Lista obecności na zajęciach to również przydatna funkcja ELS. Za pomocą karty ELS (niezbędny jest czytnik i odpowiednie oprogramowanie) możliwe jest stworzenie elektronicznej listy obecności na zajęciach lub egzaminach.
 2. Jako karta biblioteczna ELS jest używany w większości uczelni. Ta funkcjonalność realizowana jest na dwa sposoby:
 • za pomocą kodu kreskowego umieszczonego na rewersie karty. Kod kreskowy jest identyfikatorem użytkownika nie tylko w bibliotece, ale również w innych systemach i aplikacjach potrafiących go odczytać. Uczelnia zazwyczaj gwarantuje jego unikalność w obrębie swojego systemu.
 • za pomocą aplikacji własnej uczelni instalowanej w pamięci kart ELS, ELD lub ELSNA. Służy ona jako uniwersalny identyfikator biblioteczny. W pamięci karty zapisane są zazwyczaj podstawowe dane właściciela oraz historia wykonanych transakcji.
 1. Dodatkowo legitymację studencką można wykorzystywać jako elektroniczną portmonetkę do rozliczenia opłat na stołówce, do rozliczania wydruków na drukarkach sieciowych i usługi ksero.

W ofercie CS FMN są wszystkie rodzaje blankietów elektronicznych legitymacji uczelnianych, oparte na dwóch podstawowych kartach inteligentnych: CSX i Cosmo. A więc:

 • blankiety hybrydowe ELS CSX. I wszystkie pozostałe blankiety legitymacji uczelnianych, wykonane na karcie CSX: ELSNA, ELD i ELP,
 • karty i blankiety dualne ELS ID One Cosmo. Oraz czyste karty legitymacji pracowniczej ELP Cosmo,
 • gotowe, spersonalizowane elektroniczne legitymacje studenckie ELS
 • ponadto hologramy semestralne wykonane zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MNiSW.

Blankiet ELS CSX

Wstępnie zadrukowany blankiet ELS jest elektroniczną kartą procesorową, hybrydową z dwoma interfejsami:

 • stykowym określonym w normach ISO/IEC 7816 o pojemności pamięci nieulotnej 110 kilobajtów
 • bezstykowym określonym w normie ISO/IEC 14443 typ A, zgodnym ze standardem przemysłowym MIFARE® dla protokołu klasycznego o pojemności pamięci 1 kilobajt (MIFARE® Standard Card IC MF1 IC S50 Functional Specification).

Karty są wykonane z materiału nie ulegającego odkształceniu i/lub rozwarstwieniu. Wygląd blankietu ELS określa załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 kwietnia 2019 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2019, poz.787). Białe pole po stronie rewersowej jest położone w stosunku do brzegów karty z dokładnością +/- 0,5 mm w poziomie i 23,5 mm w pionie.

PROCESOR STYKOWY

 • Karta posiada pojemność 110kb.
 • Platforma jest certyfikowana na poziomie CC EAL6+.
 • Ponadto, karta jest zgodna z ISO/IEC 7816-2 i 7816-3.
 • Polecenia i odpowiedzi przesyłane podczas komunikacji mają strukturę zgodną z APDU określoną w normach ISO/IEC.
 • System operacyjny karty z maszyną wirtualną Java (JavaCard) w wersji 2.4 Karta zawiera preinstalowane aplety: zarządzanie kartą (Card Manager), system plików ISO IEC 7816.
 • Natomiast funkcjonalność PKCS #11 jest opcją.
 • Algorytmy kryptograficzne: RSA 4096 bitów i długość klucza ECC 640 bitów, 3DES, EEC PKI – generacja pary kluczy dla RSA i ECC na karcie CVM Globalny PIN (zarządzany przez Card-Manager-a) jest wykorzystywany przez wszystkie zainstalowane aplety.
 • Ponadto, opcyjnie karta posiada możliwość wyposażenia w aplety PIV oraz studenckie, nie sprofilowane fabrycznie.
 • Dodatkowo, karty CSX umożliwiają ładowanie apletów firm trzecich, to też jest opcja.

Charakterystyka chipa

 • Obsługiwane protokoły: T=0, T=1 zgodne z ISO/IEC 7816
 • EEPROM 40 KB dostępne dla apletów i danych
 • ROM 40 KB dostępne dla apletów
 • RAM 2172 bajtów
 • APDU bufor: 261 bajtów
 • Wbudowany koprocesor kryptograficzny

PROCESOR BEZSTYKOWY

Część bezstykowa jest wyposażona w interfejs zgodny z ISO/IEC 14443 typ A oraz zgodny z wykorzystywanym w systemie Warszawskiej Karty Miejskiej, o pojemności 1 kilobajt

Sposób komunikacji karty jest zgodny ze standardem przemysłowym MIFARE® dla protokołu klasycznego spełniającym wymagania normy ISO/IEC 7810, ISO/IEC 14443-1, ISO/IEC 14443-2, ISO/IEC 14443-3 przy zachowaniu pełnej antykolizyjności.

Zabezpieczenia na czas dostawy

Dostęp do układów elektronicznych blankietów ELS CSX jest zabezpieczany na czas dostawy specjalnymi kluczami transportowymi dla części bezstykowej (MIFARE®) i stykowej.

Karta jest przygotowana do implementacji do dowolnego, istniejącego na rynku systemu zarządzania legitymacją studencką. Blankiet ELS CSX jest z powodzeniem obsługiwany przez takie systemy i programy jak:

 • program CS Proxima
 • Uczelniany System Obsługi Studenta (USOS)
 • Poznański System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej zarządzany przez Międzyuczelniane Centrum Personalizacji w Poznaniu
 • inne, indywidualne programy.

Blankiet ELS ID One Cosmo

Karta ID One Cosmo 80 kB, została stworzona w oparciu o najnowsze technologie Oberthur Technologies. Co więcej blankiet elektronicznej legitymacji studenckiej ID One Cosmo, jest kartą procesorową Java. Karty te występują w wielu wersjach różniących się między innymi, wielkością pamięci, zakresem realizowanych operacji czy interfejsem. Wszystkie karty Cosmo mają wbudowaną sprzętową realizację algorytmów RSA, DES i 3DES.

Specyfikacja techniczna karty ID Obe Cosmo v 7.01

 • pamięć EEPROM: 80 kB i więcejblankiet ELS ID One Cosmo
 • JavaCard GP 2.1.1 i JavaCard 2.2
 • Standard FIPS 140-2 Level 3
 • i standardy szyfrowania: RSA do 2048 bitów, AES, 3DES
 • łatwa integracja ze środowiskiem PKCS#11 i Microsoft CSP
 • karta zawiera usługi podpisu elektronicznego, uwierzytelniania i szyfrowania
 • oraz ma certyfikaty Common Criteria EAL 4+ I EAL 5+ zgodne z SSD typ 2 i 3
 • ponadto karta jest wykonana z materiału o podwyższonej trwałości PET-F
 • Middleware PKCS#11 i CSP dostępny dla środowisk Windows, Mac, Linux
 • ponieważ aplet przechowywany jest w ROM (we wcześniejszych wersjach karty w EEPROM), w związku z tym, cała pamięć EEPROM (80 kB) jest dostępna do wykorzystania dla własnych zastosowań,
 • i co ważne, jest możliwość dodawanie własnych apletów bez utraty certyfikatów bezpieczeństwa
 • ponadto karta ma emulowany interfejs bezstykowy Mifare 1kB
 • oczywiście jest to karta dualna

Ponieważ karta Cosmo jest certyfikowana jako Open Platform więc daje możliwość wgrywania innych apletów, nawet w późniejszym terminie. A także inicjalizacji Mifare bez utraty certyfikatów. Co więcej jest to jeden z niewielu produktów certyfikowanych w ten właśnie sposób.

Dla pracowników uczelni wyższych oferujemy również inne karty z rodziny ID One Cosmo.

Ponadto w ofercie dostępne są karty z pamięcią od 16 kB do 144 kB.

Harmonogram postępowania przy zamówieniu legitymacji studenckich

 1. Najpierw zaakceptuj warunki oferty.
 2. Następnie prześlij formalne zamówienie na legitymacje studenckie i hologramy.
 3. W odpowiedzi wystawimy fakturę proforma na całe zamówienie.
 4. A po opłaceniu proformy wyślemy fakturę WAT.
 5. Ponieważ legitymacje i hologramy są dokumentami państwowymi ścisłego zarachowania, producenci legitymacji mają obowiązek sprawdzać, komu przekazują dokumenty państwowe. Dlatego prosimy o podanie aktu, na podstawie którego uczelnia nabyła prawo do wydawania legitymacji studenckich.
 6. Natomiast do wykonania hologramów potrzebujemy numeru uczelni w systemie Polon.
 7. Po opłaceniu proformy prześlemy dokument do podpisu: umowę o powierzeniu danych.
 8. Następnie udostępnimy link do formularza danych osobowych oraz program do transportu danych i zdjęć.
 9. Legitymacje studenckie wykonamy po otrzymaniu kompletu danych osobowych i zdjęć dla zamówionej liczby legitymacji. A gotowe legitymacje przesyłamy kurierem na koszt zamawiającego. Lub zamawiający odbierze legitymacje osobiście w naszym biurze.
 10. Na koniec podpisujemy protokół wykonania zamówienia.

Jeśli chcesz zamówić gotowe legitymacje ELS prześlij zamówienie na kontakt karty@cs.pl

Harmonogram postępowania przy zamówieniu blankietów ELS i hologramów studenckich

 1. Najpierw zaakceptuj warunki oferty.
 2. Następnie prześlij formalne zamówienie na blankiety i hologramy.
 3. W odpowiedzi wystawimy fakturę proforma na całe zamówienie.
 4. A po opłaceniu proformy wyślemy fakturę WAT.
 5. Ponieważ blankiety ELS i hologramy są dokumentami państwowymi ścisłego zarachowania, producenci legitymacji mają obowiązek sprawdzać, komu przekazują dokumenty państwowe. Dlatego prosimy o podanie aktu, na podstawie którego uczelnia nabyła prawo do wydawania legitymacji studenckich.
 6. Natomiast do wykonania hologramów potrzebujemy numeru uczelni w systemie Polon.
 7. Natomiast do wykonania hologramów potrzebny jest nr uczelni w systemie Polon.
 8. Po opłaceniu proformy przesyłamy blankiety i hologramy pod wskazany adres kurierem na koszt zamawiającego. Lub zamawiający odbierze je osobiście w naszym biurze.
 9. Na koniec podpisujemy protokół wykonania zamówienia.

Jeśli chcesz zamówić blankiety ELS lub hologramy studenckie prześlij zamówienie na kontakt karty@cs.pl lub ogólny kontakt CS FMN.

legitymacja studencka

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa kart plastikowych znajdziesz w zakładce Wiedza. Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z naszymi specjalistami, z pewnością pomogą Ci podjąć najlepszą decyzję. A jeśli już wiesz czego potrzebujesz, odwiedź nasz sklep CSAdams, sprawdź ceny i kup karty dopasowane do Twoich potrzeb!