ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA DLA KAŻDEJ UCZELNI

Elektroniczna Legitymacja Studencka

Bezpieczna, elektroniczna legitymacja studencka jest kartą plastikową z wbudowanymi elektronicznymi procesorami: stykowym i bezstykowym. Wszystkie blankiety ELS oferowane przez CS FMN spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu MNiSW z 16 kwietnia 2019 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2019, poz.787).

Zgodnie z rozporządzeniem, w karcie zakodowane są informacje o studencie i przysługujących mu uprawnieniach. Informacje te mogą być modyfikowane, zależnie od potrzeb, wraz ze zmianami statusu studenta. Ponadto dane osobowe oraz ważność legitymacji jest zapisana i zaszyfrowana w pamięci elektronicznej, z tego powodu karta nie jest łatwa do sfałszowania. Dodatkowo, data ważności ELS potwierdzona jest na hologramie, naklejanym co semestr na rewersie karty.

Należy dodać, że wydawanie nowych legitymacji ELS oraz przedłużanie ich ważności Uczelnia może wykonać we własnym zakresie lub zlecić wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej, takiej jak Control System FMN. W obu przypadkach oferujemy kompletne rozwiązania, o których możesz przeczytać w zakładce: rozwiązania dla czelni wyższych.

Data ważności ELS jest zapisana w postaci elektronicznej na chipie stykowym oraz zamieszczona na hologramie naklejanym co semestr na rewersie.

elektroniczna legitymacja studencka

Ponieważ obsługujemy kilkaset uczelni w kraju, dbamy o stałe zaopatrzenie w blankiety ELD, ELSNA, ELS i inne ważne dla uczelni elementy.

Możesz śmiało pytać zarówno o blankiety ELS, gotowe legitymacje, jak i inne potrzebne produkty i usługi.

Legitymacja studencka posiada bardzo szerokie zastosowanie zarówno w uczelni jak i poza nią. Ilość funkcji pełnionych przez ELS zależy od stopnia informatyzacji uczelni.

 • Oczywiście podstawową funkcją legitymacji ELS jest weryfikacja tożsamości studenta, w sposób prosty i pewny. W przypadku zaawansowanych legitymacji ELS z funkcją PKI poświadczenie tożsamości jest pewne i bezpieczne. Natomiast zastosowane mechanizmy kryptograficzne gwarantują najwyższe bezpieczeństwo dostępu do danych, w tym kodowaną transmisję bezprzewodową.
 • Ponadto elektroniczna legitymacja studencka w wielu uczelniach umożliwia dostęp do uczelnianego systemu komputerowego i biblioteki. Dzięki niej można sprawdzić plan zajęć, ocenę z egzaminu, czy złożyć elektroniczny podpis. Architektura karty ELS pozwala na wgrywanie własnych apletów, które służą do obsługi zasobów uczelnianych (biblioteki, karty dostępu do pomieszczeń, internetowych platform uczelnianych itp.).
 • Dodatkowo legitymację ELS można zastosować do elektronicznego podpisywania dokumentów lub autoryzacji przy korzystaniu z komputera, drukarki i innych urządzeń uczelnianych. Jednocześnie administrator systemu na bieżąco kontroluje co robi użytkownik i z czego korzysta. Takie rozwiązanie w efekcie w zdecydowany sposób podnosi poziom bezpieczeństwa uczelni.
 • Dodatkowo legitymację studencką można wykorzystywać  jako elektroniczną portmonetkę, do opłaty za ksero.
 • Inna ważna funkcja elektronicznej legitymacji studenckiej jest związana z procesorem bezstykowym. Legitymacja jest dokumentem uprawniającym studenta do ulgowych przejazdów komunikacją miejską oraz, do ukończenia 26 lat, do ulgowych (-51%) przejazdów koleją i autobusami. Wiele miast wykorzystuje ELS jako bilet elektroniczny w systemie komunikacji miejskiej. Funkcje procesora bezstykowego wykorzystuje się też w systemach kontroli dostępu, stołówkach i innych.

W ofercie CS FMN są wszystkie rodzaje blankietów elektronicznych legitymacji uczelnianych, oparte na dwóch podstawowych kartach inteligentnych: CSX i Cosmo. A więc:

 • blankiety hybrydowe ELS CSX. I wszystkie pozostałe blankiety legitymacji uczelnianych, wykonane na karcie CSX: ELSNA, ELD i ELP,
 • karty i blankiety dualne ELS ID One Cosmo. Oraz czyste karty legitymacji pracowniczej ELP Cosmo,
 • gotowe, spersonalizowane elektroniczne legitymacje studenckie ELS
 • ponadto hologramy semestralne wykonane zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MNiSW.

Blankiet ELS CSX

Wstępnie zadrukowany blankiet ELS jest elektroniczną kartą procesorową, hybrydową z dwoma interfejsami:

 • stykowym określonym w normach ISO/IEC 7816 o pojemności pamięci nieulotnej 110 kilobajtów
 • bezstykowym określonym w normie ISO/IEC 14443 typ A, zgodnym ze standardem przemysłowym MIFARE® dla protokołu klasycznego o pojemności pamięci 1 kilobajt (MIFARE® Standard Card IC MF1 IC S50 Functional Specification).

Karty są wykonane z materiału nie ulegającego odkształceniu i/lub rozwarstwieniu. Wygląd blankietu ELS określa załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 kwietnia 2019 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2019, poz.787). Białe pole po stronie rewersowej jest położone w stosunku do brzegów karty z dokładnością +/- 0,5 mm w poziomie i 23,5 mm w pionie.

PROCESOR STYKOWY

 • Karta posiada pojemność 110kb.
 • Platforma jest certyfikowana na poziomie CC EAL6+.
 • Ponadto, karta jest zgodna z ISO/IEC 7816-2 i 7816-3.
 • Polecenia i odpowiedzi przesyłane podczas komunikacji mają strukturę zgodną z APDU określoną w normach ISO/IEC.
 • System operacyjny karty z maszyną wirtualną Java (JavaCard) w wersji 2.4 Karta zawiera preinstalowane aplety: zarządzanie kartą (Card Manager), system plików ISO IEC 7816.
 • Natomiast funkcjonalność PKCS #11 jest opcją.
 • Algorytmy kryptograficzne: RSA 4096 bitów i długość klucza ECC 640 bitów, 3DES, EEC PKI – generacja pary kluczy dla RSA i ECC na karcie CVM Globalny PIN (zarządzany przez Card-Manager-a) jest wykorzystywany przez wszystkie zainstalowane aplety.
 • Ponadto, opcyjnie karta posiada możliwość wyposażenia w aplety PIV oraz studenckie, nie sprofilowane fabrycznie.
 • Dodatkowo, karty CSX umożliwiają ładowanie apletów firm trzecich, to też jest opcja.

Charakterystyka chipa

 • Obsługiwane protokoły: T=0, T=1 zgodne z ISO/IEC 7816
 • EEPROM 40 KB dostępne dla apletów i danych
 • ROM 40 KB dostępne dla apletów
 • RAM 2172 bajtów
 • APDU bufor: 261 bajtów
 • Wbudowany koprocesor kryptograficzny

PROCESOR BEZSTYKOWY

Część bezstykowa jest wyposażona w interfejs zgodny z ISO/IEC 14443 typ A oraz zgodny z wykorzystywanym w systemie Warszawskiej Karty Miejskiej, o pojemności 1 kilobajt

Sposób komunikacji karty jest zgodny ze standardem przemysłowym MIFARE® dla protokołu klasycznego spełniającym wymagania normy ISO/IEC 7810, ISO/IEC 14443-1, ISO/IEC 14443-2, ISO/IEC 14443-3 przy zachowaniu pełnej antykolizyjności.

Zabezpieczenia na czas dostawy

Dostęp do układów elektronicznych blankietów ELS CSX jest zabezpieczany na czas dostawy specjalnymi kluczami transportowymi dla części bezstykowej (MIFARE®) i stykowej.

Karta jest przygotowana do implementacji do dowolnego, istniejącego na rynku systemu zarządzania legitymacją studencką. Blankiet ELS CSX jest z powodzeniem obsługiwany przez takie systemy i programy jak:

 • program CS Proxima
 • Uczelniany System Obsługi Studenta (USOS)
 • Poznański System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej zarządzany przez Międzyuczelniane Centrum Personalizacji w Poznaniu
 • oprogramowanie dziekanatowe Bazus firmy Highcom

Blankiet ELS ID One Cosmo

Karta ID One Cosmo 80 kB, została stworzona w oparciu o najnowsze technologie Oberthur Technologies. Co więcej blankiet elektronicznej legitymacji studenckiej ID One Cosmo, jest kartą procesorową Java. Karty te występują w wielu wersjach różniących się między innymi, wielkością pamięci, zakresem realizowanych operacji czy interfejsem. Wszystkie karty Cosmo mają wbudowaną sprzętową realizację algorytmów RSA, DES i 3DES.

Specyfikacja techniczna karty ID Obe Cosmo v 7.01

 • pamięć EEPROM: 80 kB i więcejblankiet ELS ID One Cosmo
 • JavaCard GP 2.1.1 i JavaCard 2.2
 • Standard FIPS 140-2 Level 3
 • i standardy szyfrowania: RSA do 2048 bitów, AES, 3DES
 • łatwa integracja ze środowiskiem PKCS#11 i Microsoft CSP
 • karta zawiera usługi podpisu elektronicznego, uwierzytelniania i szyfrowania
 • oraz ma certyfikaty Common Criteria EAL 4+ I EAL 5+ zgodne z SSD typ 2 i 3
 • ponadto karta jest wykonana z materiału o podwyższonej trwałości PET-F
 • Middleware PKCS#11 i CSP dostępny dla środowisk Windows, Mac, Linux
 • ponieważ aplet przechowywany jest w ROM (we wcześniejszych wersjach karty w EEPROM), w związku z tym, cała pamięć EEPROM (80 kB) jest dostępna do wykorzystania dla własnych zastosowań,
 • i co ważne, jest możliwość dodawanie własnych apletów bez utraty certyfikatów bezpieczeństwa
 • ponadto karta ma emulowany interfejs bezstykowy Mifare 1kB
 • oczywiście jest to karta dualna

Ponieważ karta Cosmo jest certyfikowana jako Open Platform więc daje możliwość wgrywania innych apletów, nawet w późniejszym terminie. A także inicjalizacji Mifare bez utraty certyfikatów. Co więcej jest to jeden z niewielu produktów certyfikowanych w ten właśnie sposób.

Dla pracowników uczelni wyższych oferujemy również inne karty z rodziny ID One Cosmo. Ponadto w ofercie dostępne są karty z pamięcią od 16 kB do 144 kB.

Harmonogram postępowania przy zamówieniu legitymacji studenckich

 1. Najpierw zaakceptuj warunki oferty.
 2. Następnie prześlij formalne zamówienie na legitymacje studenckie i hologramy.
 3. W odpowiedzi wystawimy fakturę proforma na całe zamówienie.
 4. A po opłaceniu proformy wyślemy fakturę WAT.
 5. Ponieważ legitymacje i hologramy są dokumentami państwowymi ścisłego zarachowania, producenci legitymacji mają obowiązek sprawdzać, komu przekazują dokumenty państwowe. Dlatego prosimy o podanie aktu, na podstawie którego uczelnia nabyła prawo do wydawania legitymacji studenckich.
 6. Natomiast do wykonania hologramów potrzebujemy numeru uczelni w systemie Polon.
 7. Po opłaceniu proformy prześlemy dokument do podpisu: umowę o powierzeniu danych.
 8. Następnie udostępnimy link do formularza danych osobowych oraz program do transportu danych i zdjęć.
 9. Legitymacje studenckie wykonamy po otrzymaniu kompletu danych osobowych i zdjęć dla zamówionej liczby legitymacji. A gotowe legitymacje przesyłamy kurierem na koszt zamawiającego. Lub zamawiający odbierze legitymacje osobiście w naszym biurze.
 10. Na koniec podpisujemy protokół wykonania zamówienia.

Jeśli chcesz zamówić gotowe legitymacje ELS prześlij zamówienie na kontakt karty@cs.pl

Harmonogram postępowania przy zamówieniu blankietów ELS i hologramów studenckich

 1. Najpierw zaakceptuj warunki oferty.
 2. Następnie prześlij formalne zamówienie na blankiety i hologramy.
 3. W odpowiedzi wystawimy fakturę proforma na całe zamówienie.
 4. A po opłaceniu proformy wyślemy fakturę WAT.
 5. Ponieważ blankiety ELS i hologramy są dokumentami państwowymi ścisłego zarachowania, producenci legitymacji mają obowiązek sprawdzać, komu przekazują dokumenty państwowe. Dlatego prosimy o podanie aktu, na podstawie którego uczelnia nabyła prawo do wydawania legitymacji studenckich.
 6. Natomiast do wykonania hologramów potrzebujemy numeru uczelni w systemie Polon.
 7. Natomiast do wykonania hologramów potrzebny jest nr uczelni w systemie Polon.
 8. Po opłaceniu proformy przesyłamy blankiety i hologramy pod wskazany adres kurierem na koszt zamawiającego. Lub zamawiający odbierze je osobiście w naszym biurze.
 9. Na koniec podpisujemy protokół wykonania zamówienia.

Jeśli chcesz zamówić blankiety ELS lub hologramy studenckie prześlij zamówienie na kontakt karty@cs.pl lub ogólny kontakt CS FMN.

legitymacja studencka

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa kart plastikowych znajdziesz w zakładce Wiedza.

Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z naszymi specjalistami, z pewnością pomogą Ci podjąć najlepszą decyzję.

A jeśli wiesz czego potrzebujesz, odwiedź nasz  sklep CSAdams, sprawdź ceny i kup karty dopasowane do Twoich potrzeb!