System kontroli dostępu Chronos

System kontroli dostępu Chronos – wersja sieciowa do stref i pomieszczeń. System kontroli dostępu Chronos – wersja sieciowa to pełna obsługa grup dostępu, stref czasowych, daty nabycia/utraty uprawnień dostępu, historia zdarzeń, wyzwalacze sprzętowe, współpraca z systemami p-poż.

System kontroli dostępu Chronos – wersja sieciowa – do zarządzania fizycznymi systemami kontroli dostępu oraz rejestrowania i ewidencjonowania czasu pracy pracowników.

System kontroli dostępu Chronos – wersja sieciowa posiada budowę modułową. A więc, umożliwia to na zakup tylko niezbędnej funkcjonalności wraz z możliwością jej rozszerzenia w dowolnym czasie, o kolejne funkcje. Innymi słowy, aplikacja jest zaprojektowana z myślą i pod kątem współpracy z zewnętrznymi systemami kontroli dostępu funkcjonującymi w przedsiębiorstwie. W związku z tym, systemy te są przeważnie wykorzystywane do zarządzania personelem jak programy kadrowo-księgowe czy ERP. Zatem, architektura programu zakłada istnienie bazy danych, która gromadzi i przetwarza informacje oraz stacji klienckich z interfejsem do obsługi.

Dostęp do programu KD – wersja sieciowa jest limitowany w zależności od uprawnień operatora. Dodatkowo, do zabezpieczenia programu użytkownik używa klucza sprzętowego HASP – każda ze stacji indywidualnie.

Identyfikację osoby realizuję się na podstawie karty zbliżeniowej, a także spora grupa urządzeń posiada również klawiaturę numeryczną, w związku z tym umożliwia wprowadzenie numeru PIN.

Dane uzyskiwane na podstawie transakcji z urządzeń systemu kontroli dostępu Chronos – wersja sieciowa, mogą być prezentowane na ekranie w formie graficznej oraz drukowane w postaci zestawień, podobnie jak i podsumowań, a także eksportowane do plików TXT, CSV, XML. Dodatkowo, program posiada szereg wbudowanych raportów wraz z zestawem warunków i filtrów oraz interfejs generatora raportów niestandardowych. Na przykład, raporty niestandardowe mogą być zapisywane jako szablon do stosowania w przyszłości. Językiem stosowanym do budowania raportów na podstawie bazy danych jest SQL (Structured Query Language).

System kontroli dostępu Chronos - wersja sieciowa - własne raporty

Czytniki kart systemu kontroli dostępu Chronos są w wersji wodoodpornej, Heawy Duty (odporne na uderzenia), odpornej na kurz i pył. Dodatkowo istnieje możliwość zastosowania wielosystemowych czytników kart, umożliwiających funkcjonowanie na terenie obiektu dwu lub więcej rodzajów kart.  Na przykład, tego rodzaju sytuacja występuje najczęściej kiedy inwestor decyduje się na wymianę części urządzeń oraz chce pozostawić funkcjonujące karty bo np. ma ich dużą ilość. W swojej ofercie posiadamy szeroki asortyment czytników – czytniki kart zbliżeniowych.

Transakcje z programu KD – wersja sieciowa widoczne są w raportach czasu pracy pracowników. Na podstawie wejść/wyjść z pomieszczenia czy obiektu oblicza się czas pracy pracownika.

 

Istnieje możliwość dostosowania wyglądu i funkcjonalności programu do potrzeb inwestora.

 

Podstawowe maksymalne parametry systemu kontroli dostępu Chronos – wersja sieciowa:

  • ilość przejść z kontrolą dostępu do stref lub pomieszczeń – 1024 przejść
  • liczba pracowników: 30000 osób
  • ilość operatorów programu: 256 operatorów

 

Oprogramowanie, wymagania systemu kontroli dostępu Chronos – wersja sieciowa:

  • MS Windows 7/8/10 – zalecany Windows 7
  • System 32 lub 64 bit – zalecany 64 bit
  • HDD wolne miejsce – 1 GB (głównie kopie transakcji)
  • Procesor Intel Pentium 2GHz – zalecany i5 2,5 GHz
  • Jeden wolny port USB 2.0 dla klucza sprzętowego HASP
  • Karta LAN – 100 MB
  • Baza danych – MS SQL Serwer 2008 R2 lub nowszy (500 MB – 2 GB)