NIEZBĘDNE LEGITYMACJE STUDENCKIE I OPROGRAMOWANIE UCZELNIANE DLA UCZELNI WYŻSZYCH

Uczelnie wyższe

Szkoły i uczelnie wyższe definiują wyjątkowe wymagania z zakresu obsługi elektronicznej legitymacji studenta ELS, doktoranta ELD i nauczyciela akademickiego ELSNA. Oprócz tego ważne jest również oprogramowanie uczelniane, w skład którego wchodzi program dziekanatowy oraz system kontroli dostępu i zaufanego bezpieczeństwa.

Ogólnie można stwierdzić, ze uczelnie potrzebują zarówno fizycznej kontroli dostępu do budynków i lokali, jak również kontroli dostępu logicznego do sieci, zasobów i poufnych informacji.

Oczywistym jest, że uczelnie starają się spełniać różnorodne wymagania społeczności studenckiej, jednocześnie panując nad kosztami operacyjnymi. Nie jest to łatwe, tym bardziej, że uczelnie wyższe obsługują różne grupy osób: studentów, wykładowców, personel pomocniczy i odwiedzających (np. uczestników konferencji naukowych, gościnnie wykładających profesorów itp.). We wszystkich tych dziedzinach Control System posiada konkretne rozwiązania i świadczy pomoc.

uczelnie wyższe, legitymacje studenckie

Wydawanie bezpiecznych legitymacji uczelnianych to ważne zadanie każdej uczelni.

Wydawaj unikalne, spersonalizowane elektronicznie legitymacje studenckie, doktoranta i nauczyciela akademickiego

A także inne karty identyfikacyjne z wysoce bezpiecznymi funkcjami, które zwiększają bezpieczeństwo i zapewniają długoterminową niezawodność.

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe

Wymaga od użytkowników weryfikacji ich tożsamości za pomocą potrójnej kombinacji: czegoś co mają, czegoś czym są i czegoś co wiedzą. Dlatego uwierzytelnianie wieloskładnikowe jest najprostszym i najbezpieczniejszym sposobem ochrony danych przed złośliwym oprogramowaniem lub nieostrożnym zachowaniem użytkownika końcowego.

Korzystając z technologii inteligentnych kart zbliżeniowych: Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej oraz Elektronicznej Legitymacji Służbowej Nauczyciela Akademickiego, CS FMN daje uczelniom wyższym wydajne i skuteczne rozwiązania spełniające wiele dodatkowych funkcji.

Oto najważniejsze produkty CS FMN z tej dziedziny:

uczelnie wyższe program dziekanatowy
 • Blankiety ELS, ELD, ELSNA, których podstawą jest karta hybrydowa CSX
 • oraz blankiety ELS, ELD, ELSNA, których podstawą jest karta dualna Cosmo.
 • Do blankietów proponujemy oprogramowanie uczelniane, program dziekanatowy, system personalizacji elektronicznej i obsługi legitymacji studenckich, ELS, ELD, ELSNAPROXIMA.
 • Dodatkowo, kompatybilny system kontroli dostępu fizycznego do sal lekcyjnych, laboratoriów, biur, sal rekreacyjnych, parkingów,
 • a także kontrolę dostępu logicznego do zasobów komputerowych, sieci i informacji oraz stacji roboczych,
 • i ważny dostęp do bibliotek, transportu miejskiego i innych usług, poprzez integrację programów i kart .
 • Coraz bardziej potrzebne transakcje bezgotówkowe w stołówkach, automatach, punktach ksero,
 • które można załatwić jedną multifunkcyjną kartą do bezpiecznej identyfikacyjne studenta, kontroli dostępu i kontroli obecności.
oprogramowanie uczelniane

Korzyści dla Uczelni wyższych

 • rozwój systemu informatycznego uczelni oraz większa integracja już istniejących podsystemów (oprogramowanie uczelniane, program dziekanatowy, biblioteczny, obsługi stołówki, akademików)
 • oraz podniesie bezpieczeństwa użytkowania uczelnianych legitymacji elektronicznych,
 • a także ułatwienie dostępu studentów i pracowników do informacji dla nich użytecznych,
 • i zwiększenie stopnia bezpieczeństwa Uczelni.
 • Oczywiście – wygoda, czyli ważna cecha rozwiązania, bo zastosowanie uczelnianej legitymacji elektronicznej spowoduje zastąpienie jedną kartą kilku różnych dokumentów (m.in. karty bibliotecznej, karty stołówkowej, wkrótce karty zdrowia itp.)
 • Dodatkowa oszczędność czasu pracowników i studentów Uczelni (np. student znaczną część informacji uzyskiwanych w dziekanacie będzie mógł sprawdzić w kioskach informacyjnych SELS)

Ekonomiczne rozwiązania dla ochrony i bezpieczeństwa

Nasze rozwiązania edukacyjne są opracowywane od podstaw, w celu zwiększenia bezpieczeństwa ogólnego, w tym również bezpieczeństwa kampusu. Jednocześnie rozszerzamy możliwości identyfikacji studentów, wykładowców, pracowników i gości. Nasze rozwiązania mogą służyć do wygodnego dostępu do budynków, zarządzania legitymacją uczelnianą, logowania do komputera, sprzedaży bezgotówkowej i działalności na terenie kampusu. Oprogramowanie uczelniane, program dziekanatowy, to tylko część naszego rozwiązania.

Fizyczne systemy kontroli dostępu

Nasze zaufane rozwiązania do kontroli dostępu oferują większy wybór, jednocześnie umożliwiając dostęp mobilny, rozszerzając funkcjonalność i wzbudzając zaufanie, jakie daje najlepsze w swojej klasie bezpieczeństwo i prywatność.

 • Dostęp mobilny HIDzapewnij wygodny i bezpieczny dostęp, umożliwiając smartfonom, tabletom urządzeniom mobilnym nadanie zaufanej autoryzacji.
 • Kontrola dostępupołącz bezpieczeństwo i wygodę, wybierając system kontroli dostępu, który obsługuje szeroką gamę technologii uwierzytelniających.
 • Zarządzanie odwiedzającymidbaj o bezpieczeństwo budynków, automatyzując proces zarządzania gośćmi. Dowiedz się, kto jest w Twoim obiekcie, gdzie się znajduje i jak długo przebywa.
 • Uwierzytelnianie biometrycznezapewnij najwyższy poziom bezpieczeństwa przed manipulacją i szyfrowania danych w celu zabezpieczenia ich integralności.
 • Rozwiązania wewnętrzne – zaprojektujemy zgodnie z wymaganiami uczelni wyższej.

VENDING BEZGOTÓWKOWY – Wykorzystaj istniejące karty kontroli dostępu do dodatkowych zastosowań, takich jak systemy płatności bezgotówkowych.

BEZPIECZNE WYDRUKI — Drukuj bezpiecznie i łatwo, korzystając z istniejących poświadczeń HID Global.

Współpraca z uczelniami wyższymi

CS FMN współpracuje z uczelniami wyższymi od ponad 20 lat. Dlatego w naszym portfelu mamy ponad 200 uczelni i instytutów naukowych, z którymi współpracujemy w najróżniejszych zakresach. Zaczynając od rozwiązań standardowych, takich jak sprawdzone, niezawodne i tanie oprogramowanie uczelniane, a kończąc na rozwiązaniach niekonwencjonalnych, innowacyjnych i zaufanych. Na dodatek, do każdego rozwiązania, czy to małego, czy dużego, dodajemy pomoc, fachowy serwis i miłą współpracę na co dzień, przez cały czas życia danego projektu.

Aby dobrze i ekonomicznie wybrać rozwiązanie najlepsze dla Twojej uczelni, zapoznaj się z niektórymi artykułami z działu WIEDZA, lub odwiedź sklep CSAdams, gdzie znajdziesz wiele interesujących gotowych produktów w atrakcyjnych cenach.

Nasze zaufane rozwiązania, poparte wieloletnim doświadczeniem, pracują w 200 uczelniach!

System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej SELS

Jest wielofunkcyjny i wieloproduktowy. Ponieważ legitymacja elektroniczna jest nie tylko dokumentem stwierdzającym, że jej posiadacz jest studentem Uczelni Wyższej, doktorantem lub wykładowcą, lecz przede wszystkim zaufaną kartą identyfikacyjną i dostępową, o wielorakich zastosowaniach.

Podstawową cechą systemu SELS oferowanego przez CS FMN, jest zgodność z aktualnymi aktami prawnymi, wymaganiami i rozporządzeniami ministerstwa. Aplikacje zarządzające oraz aplety kartowe są systematycznie aktualizowane pod kątem zmieniających się wymagań prawnych. Takie podejście pozwala w sposób ciągły zaopatrywać uczelnie we wszystkie niezbędne elementy sytemu, bez przerw na wymianę lub uzupełnienie asortymentu. Jest to szczególnie ważne w okresie wysokiego zapotrzebowania na produkty i usługi z zakresu SELS, a więc od września do października każdego roku.

Następną ważną cechą systemu SELS oferowanego przez CS FMN jest kompletność w zakresie funkcji i produktów. W ten sposób uczelnia uzyskuje komplet programów, urządzeń, materiałów, blankietów i związanych z systemem usług. W dodatku system SELS wspieramy usługowo przez cały czas jego pracy.

Spokój ducha personelu uczelni jest wiele wart. Dlatego współpracuj z nami!

W ramach systemu SELS proponujemy:

System SELS jest zaufany, a więc bardziej odporny na różnego rodzaju fałszerstwa (kartę elektroniczną znacznie trudniej podrobić niż zwykłą).

Na wysoki stopień bezpieczeństwa SELS składają się:

Usługi na zlecenie uczelni wyższej

Control System FMN na zlecenie uczelni może wykonać spersonalizowane legitymacje studenckie, doktoranckie i nauczyciela akademickiego, zgodne z rozporządzeniem MEN, w transzy jednorazowej lub rozłożonej w czasie. Całość projektu ujęta będzie w umowie dwustronnej dopasowanej do potrzeb uczelni. Personalizacja wykonywana przez nas odbywa się na drukarkach retransferowych, co zapewnia najwyższą jakość nadruku. Terminy są krótkie, natomiast koszty zależą od ilości zamówionych legitymacji.

Natomiast elektroniczne legitymacje pracownicze możemy wykonać według dostarczonego projektu lub możemy zaproponować wykonanie projektu w naszym centrum kart plastikowych.

Co więcej, do wszystkich legitymacji dostarczamy również odpowiednie hologramy samoprzylepne.

Poniżej przedstawiamy krótką prezentację spersonalizowanego blankietu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

legitymacje studenckie i programy

Partnerskie podejście do współpracy

Zasady współpracy oraz realizacji zamówień za każdym razem ustalane są indywidualnie na drodze negocjacji pomiędzy Uczelnią a CS FMN. Takie podejście owocuje optymalizacją kosztów ponoszonych przez Uczelnie, jak również jest gwarantem świadczenia najwyższej jakości usług przez CS FMN. Poniżej przedstawiamy standardowe zasady nawiązywania współpracy oraz sposobu realizacji zamówień na elektroniczne legitymacje studenckie:

Określenie skali zapotrzebowania uczelni na ELS oraz określenie funkcjonalności blankietu.

 1. Ustalenie możliwości uczelni w zakresie personalizacji elektronicznej, w tym przedłużania ważności ELS, oraz ustalenie jaki program dziekanatowy pracuje w uczelni.
 2. Określenie sposobu bezpiecznej wymiany danych oraz gotowych legitymacji pomiędzy uczelnią a Centrum Personalizacji CS FMN.
 3. Podpisanie umowy o świadczeniu przez CS FMN usługi personalizacji blankietów ELS.
 4. Wydzielenie i rezerwacja depozytu ELS określonego w zawartej umowie.
 5. Etap opcjonalny: przekazanie uczelni czystych blankietów w celu przeprowadzenia personalizacji przez instytucje wydające bilety komunikacji miejskiej. Blankiety po tym zabiegu ponownie trafiają do depozytu CS FMN.
 6. Rejestracja zamówienia uczelni w rejestrach CS FMN.
 7. Weryfikacja poprawności przygotowania danych do personalizacji.
 8. Realizacja zamówienia.
 9. Przekazanie uczelni gotowych, spersonalizowanych blankietów ELS.

Oczywiście, proponujemy również hologramy semestralne, które są nieodłącznym elementem każdej legitymacji.

Hologramy semestralne

Uzupełnieniem oferty Control System w zakresie elektronicznych legitymacji studenckich ELS i doktoranta ELD są hologramy semestralne.

Hologramy są zgodne z załącznikiem Nr. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28.09.2018r (Dz.U. 2018 poz 1861) w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

OPIS HOLOGRAMU

Hologram o wymiarach 10 mm x 9 mm i grubości 10 μm lub innej, na tyle małej, że przy próbie odklejenia hologram. Hologram ulega samodestrukcji, jest trójwarstwowy, przy czym środkowa (wewnętrzna) warstwa jest metalowa, wykonany w technice 2D/3D, z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

Na hologram, w sposób trwały i nieusuwalny, nanosi się:

 1. datę ważności (w formacie: dd-mm-rr) techniką grawerowania laserowego lub równoważną bez naruszenia warstwy wierzchniej hologramu, w środkowej (wewnętrznej), metalowej warstwie hologramu;
 2. kod w formacie XXX00001, przy czym 3 pierwsze cyfry stanowią numer będący oznaczeniem uczelni, a 5 kolejnych cyfr stanowi kolejny numer hologramu.

Dodatkowe zabezpieczenia w matrycy:

 1. hologram o minimalnej gęstości optycznej 254000 DPI z nanotekstami;
 2. matryca w technologii e-beam lub równoważnej.

Data ważności nanoszona jest za pomocą lasera na etapie produkcji hologramu i nie jest możliwe jej sfałszowanie przy wykorzystaniu domowych technik, nawet najbardziej precyzyjnych.

elsholo1 elsholo2

warstwa 1 warstwa 2

Uczelniane Centrum Personalizacji (UCP)

Na każdej uczelni Control System FMN może wdrożyć Uczelniane Centrum Personalizacji. Nasz zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem doradzi i pomoże w zaprojektowaniu całości oraz w dobraniu odpowiedniego sprzętu i oprogramowania. Szczególnie niezbędne oprogramowanie uczelniane, jak: program dziekanatowy oraz dedykowany program do zarządzenia legitymacją elektroniczną PROXIMA.

Udzielamy niezbędnego wsparcia technicznego i serwisowego oraz przeprowadzimy szkolenie z obsługi i eksploatacji przez cały czas życia systemu.

Podstawowe elementy Uczelnianego Centrum Personalizacji
 • oprogramowanie do zarządzania legitymacją (czytaj więcej)
 • drukarka kart, najlepiej retransferowa personalizacji legitymacji studenckich i innych (czytaj więcej)
 • stanowisko do składania podpisu elektronicznego oraz przedłużania daty ważności legitymacji (czytaj więcej)
 • czytniki/kodery (czytaj więcej)
 • materiały eksploatacyjne (czytaj więcej)
 • aktualne i zgodne z prawem blankiety elektronicznych legitymacji każdego rodzaju: ELS, ELS, ELSNA, ELP. (legitymacje studenckie i pozostałe dostarczamy w każdej zamówionej ilości).

System UPC wdrażamy szybko, integrujemy go z innymi programami uczelni. Następnie szkolimy obsługę ze wszystkich procesów operacyjnych systemu. W dalszym ciągu Control System FMN świadczy autoryzowane usługi serwisowe dla wszystkich oferowanych urządzeń zarówno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym (czytaj więcej). Ponadto mogą Państwo skorzystać z pomocy naszych specjalistów, którzy są do Państwa dyspozycji.

Nasze systemy z powodzeniem działają w wielu uczelniach na terenie kraju. Na życzenie udostępniamy referencje.