ZAUFANE, BEZPIECZNE UWIERZYTELNIENIE W SYSTEMACH CS FMN I HID

Systemy

Systemy projektowane przez CS FMN i HID są popularnymi rozwiązaniami od lat pracującymi w wielu przedsiębiorstwach. Oczywiście, współcześnie trudno jest sobie wyobrazić dobre funkcjonowanie małej czy dużej firmy, bez zastosowania nowoczesnych technologii.

Chodzi głównie o technologie bezpieczeństwa logicznego i fizycznego, a więc o bezpieczne uwierzytelnienie, powiązane z programami zarządzania. Tym bardziej, że nie od dzisiaj różnorodna technika uwierzytelniania jest szeroko wykorzystywana w systemach KD, RCP i zarządzania.

bezpieczne systemy CS FMN

Dlatego głównym i naturalnym celem wszelkiego rodzaju systemów zabezpieczeń i zarządzania jest dostarczanie zainteresowanym osobom danych i informacji. Można powiedzieć, że rozwiązania te służą do zaspokajania najszerzej rozumianych potrzeb bezpieczeństwa i autentykacji w przedsiębiorstwie oraz do zaspokajania potrzeb informacyjnych decydentów. To powoduje, że mamy do czynienia z bogactwem rozwiązań, które w tym module możemy podzielić na:

Poniżej przedstawiamy i opisujemy wybrane systemy niezbędne w pracy i w zarządzaniu organizacją.

Propozycje CS FMN i HID w zarządzaniu organizacją

Obecnie fundamentem wszelkiego rodzaju rozwiązań dostępowych są programy i urządzenia zawierające moduły uwierzytelniania. Zwłaszcza programy oparte na najnowszych technologiach PKI i biometrycznych znajdują coraz szersze zastosowanie. Ponadto, bardzo często stanowią one bazę do budowy i funkcjonowania kolejnych rozwiązań firmowych.
Dodatkowo, ważną cechą najbardziej rozpowszechnionych rozwiązań informatycznych, na których opierają się systemy CS FMN lub HID, jest fakt, że przeznaczone są one nie tylko dla organizacji, ale również dla użytkownika indywidualnego. Zazwyczaj są to rozwiązania programowe i techniczne, niejednokrotnie zawierające bezpieczne uwierzytelnienie, które nie wymagają od użytkownika specjalistycznej wiedzy. Natomiast stanowią uzupełnienie i metodę usprawnienia funkcjonowania firmy. Tym niemniej, nie należy zapominać o znaczeniu tych programów i ich wyraźnym, pozytywnym wpływie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, o czym świadczy choćby fakt ich wielkiej popularności.

Systemy HIGH TECH

Dzięki odpowiedniemu dobraniu i integracji systemów CS FMN oraz HID otrzymujemy najbardziej merytorycznie i technologicznie zaawansowaną klasę rozwiązań dostępowych i autentykacji. Oczywistym jest, że są to rozwiązania nowoczesne, wszechstronne, HIGH TECH, łączące w sobie różne elementy techniczne i informatyczne już pracujące w organizacji. W dodatku, wszystkie systemy CS FMN i HID zawierają bezpieczne uwierzytelnienia. Dlatego ich znaczenia dla zarządzania i optymalizacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwie procesów trudno jest przecenić.

Na koniec interesujące i powiązane linki: integracja systemów, wsparcie techniczne, mailing i embossery.

A przydatną garść wiedzy różnej i ciekawej, znajdziesz w zakładce WIEDZA .

Jeśli interesują cię małe, gotowe rozwiązania zajrzy do naszego sklepu CSAdams.

System HID

Zarządzanie kartami

i identyfikatorami elektronicznymi w organizacjach, które używają lub wydają inteligentne karty plastikowe.

bezpieczne systemy kd i rcp

Rozliczanie czasu pracy

ponieważ programy i urządzenia RCP są niezbędne w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości.

bezpieczne kd i rcp

Kontrola dostępu

ponieważ system CHRONOS współpracuje z urządzeniami wielu technologii, dlatego można go zainstalować i zintegrować w każdej firmie.

bezpieczne technologie uwierzytelniania

Technologie uwierzytelniania

to szeroka gama bezpiecznych technologii z wszechstronną obsługą. W tym dostęp mobilny Bluetooth i NFC.

systemy hid do kart

System HID Element

jest kolejną ewolucją w przemysłowej personalizacji kart. Do tego znajdziesz szeroki wybór urządzeń i funkcji w nowoczesnym zestawie drukarkowym.

bezpieczna platforma hid signo

Platforma HID Signo

zawiera kompletną obsługę najszerszej gamy technologii uwierzytelniania. A dodatkowo dostęp mobilny Bluetooth i NFC.

bezpieczne kd i rcp - system

Platforma iClass SE

proponuje prostą obsługę najszerszej gamy technologii uwierzytelniania. W tym dostępu mobilnego Bluetooth i NFC.

systemy hid seos

Technologia SEOS

ta nowoczesna, bezpieczna technologia jest warta poznania. Z pewnością znajdziesz korzyści dla Twojej firmy!

systemy cs fmn i hid

Zarządzanie tożsamością

tutaj znajdziesz propozycje zwiększenia bezpieczeństwa i uproszczenia dostępu. A to jest ważne zadanie w każdej nowoczesnej firmie.

systemy RFID

Identyfikacja i wykrywanie RFID

ten moduł zawiera obsługę szerokiej gamy prostych technologii uwierzytelniania i dostępu. Oraz dostępu mobilnego Bluetooth i NFC.