NIEZBĘDNY W KAZDEJ FIRMIE SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY CHRONOS RCP

System rozliczania czasu pracy

System rejestracja czasu pracy, czy też system ewidencji czasu pracy, jest niezbędny w każdej firmie, niezależnie od profilu jej działalności, organizacji pracy lub ilości pracowników.

system rejestracji czasu pracy

Współczesne przedsiębiorstwo nie jest w stanie rozwijać się i unowocześniać bez dopasowanego do potrzeb systemu rozliczania czasu pracy. W dodatku, nowoczesny system RCP to dużo więcej niż zwykłe rozliczanie czasu pracy. Ponieważ czas to pieniądz, więc system dba o to, by pracownik nie tylko przepracował wyznaczony czas, ale by to zrobił efektywnie, z korzyścią dla firmy. Nasze rozwiązanie umożliwia rozliczenie pracownika z czasu efektywnie przepracowanego.

Dlatego CS FMN oferuje autorskie rozwiązanie z zakresu rejestracji i rozliczania czasu pracy. System Chronos RCP można indywidualnie dopasować do potrzeb każdej firmy i powiązać lub rozszerzyć na inne obszary działalności.

Zalety systemu Chronos RCP

  • Korzyści dla firmy. Według badań opisywanych w prasie, już samo zainstalowanie systemu rejestracji czasu pracy, przynosi wzrost wydajności pracowników, spadek liczby spóźnień i przerw w pracy. A to przekłada się w sposób bezpośredni na korzystne wyniki firmy. Bez wątpienia systemy RCP odgrywają coraz większą rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Poprawa dyscypliny pracy to jej większa efektywność, a więc wymierna korzyść dla firmy.
  • Sprawne zarządzanie pracownikami. Dzięki systemowi RCP mamy pełny nadzór nad harmonogramami pracy, absencjami, urlopami. A także automatyczne rozliczanie skomplikowanych systemów organizacji pracy: praca na zmiany, praca w weekendy, nadgodziny itp.
  • Unikanie konfliktów z pracownikami. Ponieważ ewidencja czasu pracy pozwala na zarządzanie każdym grafikiem i precyzyjne oraz bezdyskusyjne obliczenie czasu pracy.
  • Stała kontrola. Dzięki systemowi raportów pozwala na stały nadzór nad pracownikiem, grupą, działem. Ilość i rodzaj raportów jest indywidualnie projektowany przez zarządzającego, np raport spóźnień, raport nieobecności, karty pracy i wiele innych.
  • Współpraca z innymi programami. System rejestracji czasu pracy może być połączony z innymi programami, np. kadrowym, CMS, co bardzo ułatwi pracę poszczególnym działom firmy i zarządowi. W dodatku zawiera uproszczone procedury tworzenia listy płac i ich naliczanie dzięki opcjom exportu danych do większości programów kadrowo-płacowych.
  • Platforma RCP i KD. Oczywiście, przy niewielkich kosztach dodatkowych, można zespolić system rejestracji czasu pracy z urządzeniami kontroli dostępu, tworząc duży system, nadzoru elektronicznego nad przedsiębiorstwem. Pozwala on również na monitorowanie obecności gości. Takie rozwiązanie pozwala firmie zaoszczędzić wydatki na bezpieczeństwo.
  • Kodeks Pracy. System rozliczania czasu pracy realizuje zobowiązania wynikające z kodeksu pracy.

Skład systemu rozliczania czasu pracy

1. Oprogramowanie CHRONOS RCP

Podstawową częścią systemu RCP jest program ewidencji i rejestracji czasu pracy „Chronos RCP”. Oprogramowanie RCP współpracuje z rejestratorami czasu pracy oraz pozwala na generowanie różnych raportów i sprawozdań. Jak również na współpracę z systemami kadrowo-płacowymi i innymi programami obcymi. Chronos RCP zapewnia precyzję i szybkość rozliczeń, sprawnie pracuje nawet w najbardziej skomplikowanych systemach. W dodatku, modułowa budowa programu pozwala na dowolne układanie poszczególnych cegiełek i dopasowanie do potrzeb. Program Chronos jest prosty, intuicyjny, szybki w pracy, a jednocześnie bogaty funkcjonalnie. Współpracuje z wieloma innymi programami, szczególnie kadrowymi, KD, i do zarządzania firmą. Chronos RCP może mieć postać stacjonarną lub mobilną, do wyboru. Więcej dowiesz się na stronie Rejestracja czasu pracy.

Utwórz nowoczesne centrum zarządzania firmą oparte na systemie CHRONOS

2. Urządzenia RCP

Chronos obsługuje różne urządzenia RCP i KD. Są to rejestratory CS FMN, czytniki HID, urządzenia Synel i inne. CS FMN jest autoryzowanym dystrybutorem i serwisem HID Global i Synel w Polsce.

Najczęściej, system rejestracji i rozliczania czasu pracy składa się z jednego lub kilku rejestratorów, zamontowanych w kluczowych przejściach w firmie, w budynku lub w bramie wejściowej. Każdy z pracowników zobowiązany jest do rejestracji swoich godzin pracy. Wchodząc pracownik rejestruje początek czasu pracy przykładając do czytnika kartę lub w przypadku urządzeń biometrycznych palec. Od tego momentu trwa ewidencja czasu pracy, aż do końca pracy, który zapisany zostaje po rejestracji karty lub odcisku palca pracownika przy wyjściu z firmy.

Czytnik systemu Chronos RCP
system Chronos RCP

3. Podstawowe elementy 

System rejestracji czasu pracy możesz połączyć z systemami kontroli dostępu w firmie lub rozbudować o moduły dodatkowe. Jeśli natomiast potrzebujesz rozwiązania dla pracowników pracujących poza biurem, oferujemy również mobilną wersję systemu RCP. O możliwościach wersji mobilnej przeczytaj na stronie Chronos RCP.

4. Usługi

Control System FMN projektuje systemy rejestracji czasu pracy dopasowane do wymagań klientów, począwszy od koncepcji systemu, poprzez dobór urządzeń i programów, aż po wykonanie i uruchomienie instalacji. Nasi inżynierowie pomagają przy uruchomieniu i wdrożeniu, a później w utrzymaniu prawidłowego stanu technicznego, przez cały czas pracy systemu. Taka współpraca dostawcy i użytkownika jest pożądana przez każdą firmę i zapewnia korzyści obu stronom. Więcej znajdziesz w menu Usługi, a szczególnie w Serwis RCP.

SYSTEM Chronos RCP

Jeśli interesuje Cię prosty zestaw Chronos RCP, lub program RCP, zajrzyj na stronę sklepu CSAdams. Jeśli interesują cię różne karty elektroniczne to znajdziesz je w zakładce WIEDZA. Szczególnie polecamy wiedzę z zakresu bezpiecznego uwierzytelniania.