System zarządzania kartami

System zarządzania kartami elektronicznymi potrzebny jest w organizacjach, które używają lub chcą wprowadzić: elektroniczne karty plastikowe, identyfikatory, elektroniczne legitymacje pracownicze lub posiadają system kontroli dostępu oparty na innym nośniku chipów. Oferujemy system ActivID Credential Management System renomowanej firmy HID.

ActivID sysrem zarządzania kartami

Aby zmniejszyć lub wyeliminować ryzyko, wiele organizacji i agencji rządowych zastępuje tradycyjne metody logowania się do systemu (nazwa użytkownika i hasło) kartami elektronicznymi, które umożliwiają bezpieczne uwierzytelnienie, szyfrowanie i wprowadzenie podpisów elektronicznych. Aby móc w pełni zaufać systemowi kontroli dostępu i usługom poświadczającym tożsamość użytkownika, organizacje muszą zadbać o bezpieczeństwo przechowywania danych (tzn. tożsamości cyfrowych, certyfikatów, podpisów elektronicznych) na nośnikach jakimi są: elektroniczna karta plastikowa lub token USB.

W Control System FMN proponujemy dwa rozwiązania firmy HID Global w zależności od wielkości i potrzeb organizacji:

  • ActivID ActivClient dla małych i średnich firm
  • ActivID Card Management System dla dużych firm – powyżej 300 pracowników

System zarządzania kartami elektronicznymi ActivID ActivClient

ActivClient pozwala organizacjom wyjść poza proste hasła i wdrożyć silne rozwiązania uwierzytelniające, umożliwiające skuteczną ochronę zasobów. Bez wątpienia dzięki wyborowi spośród różnych opcji poświadczeń, w tym kart plastikowych oraz tokenów USB. Organizacje mogą zapewniać użytkownikom dostęp do szerokiej gamy komputerów stacjonarnych, sieciowych, rozwiązań mobilnych, chmury danych i różnych aplikacji.

ActivClient został wdrożony w ponad cztery miliony instalacji stacjonarnych i współpracuje z czołowymi producentami kart, czytników, systemów operacyjnych, urzędów certyfikacji, środowisk sieciowych i aplikacji korporacyjnych. Jest to wszechstronne, silne narzędzie uwierzytelniania zarówno w systemie Windows Login jak i przy zdalnym dostępie. ActivClient łatwo integruje się z istniejącą infrastrukturą co pozwala na redukcję kosztów przy wprowadzaniu systemu.

System zarządzania kartami elektronicznymi ActivID Card Management System

Wdrażając rozwiązanie ActivID Card Management System (CMS) organizacja otrzymuje kompletny system. Wykorzystuje się go zarówno do fizycznej jak i logicznej kontroli dostępu. Jest to sprawdzone i wiarygodne rozwiązanie z możliwością rozbudowy o dodatkowe funkcjonalności.  Umożliwiają one firmom zarządzanie kartami elektronicznymi. Dodatkowo także aktualizowane są aplikacje i karty w urządzeniach po ich wydaniu użytkownikom końcowym w bezpieczny sposób.

Schemat działania systemu zarządzania kartami ActivID CMS

ActivID Card Management System schemat działaniaSystem umożliwia organizacjom łatwo zastąpić tradycyjne loginy użytkownika i hasła silnymi uwierzytelnieniami cyfrowymi. Dodatkowo program zapewnia prostotę obsługi i użytkowania organizacjom. Oznacza to że są one w stanie bezpiecznie i szybko wydawać i zarządzać kartami inteligentnymi oraz tokenami USB.  Zawierają one wiele uwierzytelnień, w tym certyfikaty opierające się o infrastrukturę klucza publicznego (PKI), hasła jednorazowe, dane biometryczne i demograficzne. W wyniku czego organizacje mogą bezpieczne zarządzać dużą liczbą użytkowników końcowych w jednej lub wielu lokalizacjach. Raz wdrożony system ActivID CMS zarządza poświadczeniami przez cały ich cykl życia. Dostęp użytkownika aktualizuje się w czasie rzeczywistym. Użytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów ani nie pobiera dodatkowych aplikacji.

Sprawdź nasze produkty