ZAUFANE POŚWIADCZENIE I ZAUFANA WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI

Zaufana weryfikacja

Uwierzytelnienie wieloskładnikowe osób to ochrona przed oszustwami dotyczącymi tożsamości. 

Myślące przyszłościowo organizacje z wielu różnych branż, doceniają weryfikację tożsamości, która pozwala uniknąć strat finansowych i zminimalizować ryzyko oszustwa związanego z tożsamością. Ponieważ organizacja może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za ewentualne, nielegalne działania, dlatego powinna działać aktywnie w zakresie potwierdzania tożsamości swoich pracowników i klientów. Oprócz zgodności z przepisami, procesy te zapobiegają nieuczciwym transakcjom i szkodom w reputacji.

Uwierzytelnienie wieloskładnikowe adaptacyjne

Uwierzytelnienie wieloskładnikowe MFA

Chroń tożsamości, sieci i dane swoich pracowników za pomocą bezhasłowego, odpornego na phishing i tradycyjnego uwierzytelniania wieloskładnikowego.

Najlepszą obroną przed cyberprzestępczością jest połączenie scenariuszy logowania. Dzięki HID możesz zastosować uwierzytelnienie MFA, które rozwiąże Twoje unikalne przypadki użycia i dopasuje się do konkretnych wymagań bezpieczeństwa, potrzeb biznesowych i warunków zgodności systemowej. Dlatego wdrażaj lokalnie lub w chmurze i wybieraj spośród najszerszej w branży gamy metod uwierzytelniania i formatów. W tym kart inteligentnych i kluczy bezpieczeństwa z obsługą FIDO, PKI, OATH i innych.

Od samodzielnych do zarządzalnych poświadczeń, jest to wszechstronne rozwiązanie, które zapewnia kompleksowe zabezpieczenia. A jednocześnie dostosowuje przepływ pracy użytkowników oraz przyspiesza, gdy jest to najbardziej potrzebne. Ponadto, uwierzytelnienie adaptacyjne MFA wykonane we właściwy sposób równoważy ochronę, szyfrowanie i łatwość użytkowania, zapewniając jednocześnie bezproblemowe i wydajne logowanie dla wszystkich zaangażowanych osób.

Uwierzytelnienie wieloskładnikowe jest dla każdego użytkownika, aplikacji i przypadku użycia

Na czym polega uwierzytelnienie MFA?

Zaufana weryfikacja MFA (Multi Factor Authentication) wykorzystuje kilka różnych czynników, aby zweryfikować tożsamość osoby i przyznać dostęp do różnego oprogramowania, systemów i danych. Ponadto, zaletą uwierzytelnienia MFA jest to, że wymaga co najmniej dwóch poświadczeń: kim jesteś (biometria), co masz (poświadczenie) i co wiesz (hasło). Dlatego jest bardzo bezpieczne. Połączenie hasła, tokena fizycznego i danych biometrycznych może znacznie zmniejszyć ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych i oprogramowania. W przypadku tej dodatkowej warstwy uwierzytelniania, niezależnie od tego, czy jest to czytnik biometryczny, karta inteligentna RFID czy urządzenie mobilne, możesz skorzystać z bezpieczniejszego MFA.

Kluczowe korzyści MFA

 • Uwierzytelnienie  wieloskładnikowe MFA posiada najwyższy poziom szyfrowania danych, w celu zapewnienia zgodności z przepisami branżowymi i ochrony wewnętrznej bazy danych przed naruszeniami.
 • Ponadto posiada szybki dostęp do logowania i do zoptymalizowanych operacji, z możliwością szybkiego uwierzytelniania między wieloma użytkownikami. A także ma niestandardową dostępność akcji, w zależności od poziomu autoryzacji użytkownika.
 • I co ważne, system posiada najwyższe wskaźniki wydajności dotyczące przechwytywania, żywotności i dopasowywania.
 • Tym samym, występuje znaczne skrócenie czasu spędzonego na przywracaniu tożsamości. Oraz tworzenie bardziej pozytywnego i produktywnego środowiska pracy przy jednoczesnej oszczędności czasu pracy.
 • W dodatku, jest możliwość przechwytywania użytecznych danych biometrycznych, co przy pierwszej próbie oszczędza czas, zmniejsza nadzór kierownictwa i zapewnia doskonałą obsługę klienta.
 • A ponadto charakteryzuje je brak uzależnienia od dostawcy, co jest rzadką zaletą takich systemów. Bo rozwiązania HID spełniają najwyższe standardy branżowe i są interoperacyjne z innymi rozwiązaniami (w tym starszymi systemami), dając klientom swobodę wyboru przyszłych zakupów.
 • Do tego wglądy, analizy i raportowanie ułatwiają szybkie rozwiązywanie ryzykownych sytuacji, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów zgodności.
 • No i obsługa wielu technologii i form, od kart po urządzenia mobilne, dla niemal każdej aplikacji.

Potrzebujesz pomocy w rozpoczęciu pracy?

Nasi eksperci są tutaj, aby pomóc Twojej organizacji wymyślić pierwszy krok. Dodatkowe informacje na temat uwierzytelniania osób znajdziesz na stronie Zarządzanie tożsamością, a na temat bezpiecznego dostępu w innych zakładkach Technologii uwierzytelniania.

Jeśli jesteś zainteresowany konkretnymi urządzeniami lub kartami HID, zajrzyj na stronę sklepu CSAdams.

Natomiast, jeśli interesują cię różne problemy dostępowe, odwiedź menu WIEDZA.

Portfolio uwierzytelnienia wieloskładnikowego HID

Oto pakiet produktów, które współpracują w celu dostarczenia skalowalnego rozwiązania dla zaufanej weryfikacji osób i aplikacji w Twojej organizacji.

 • Karty inteligentne i klucze bezpieczeństwa. Bezhasłowe i odporne na phishing uwierzytelnienia, łączące dostęp fizyczny i cyfrowy w jedno rozwiązanie. Linki: Karty inteligentne Crescendo.
 • Zarządzanie poświadczeniami. Wydawanie certyfikatów cyfrowych na kartach inteligentnych i kluczach bezpieczeństwa i zarządzanie nimi. Linki: Zarządzanie poświadczeniami jako usługa. System zarządzania poświadczeniami HID ActivID®.
 • Usługi uwierzytelnienia. Bezpieczny dostęp do VPN, aplikacji i sieci. Zakładka poniżej: Uwierzytelnianie jako usługa. Uwierzytelnianie lokalne.
 • Uwierzytelnianie pulpitu. Szybkie, bezpieczne logowanie do komputerów stacjonarnych i współdzielonych stacji roboczych przy użyciu danych biometrycznych, urządzeń mobilnych, kart inteligentnych, kluczy bezpieczeństwa lub identyfikatorów dostępu. Link: Tożsamość cyfrowa.
 • Czytniki i moduły biometryczne​. Czytniki jednopalcowe zapewniają niezawodne, oparte na tożsamości biometrycznej zabezpieczenia dostępu do niemal wszystkiego — sieci IT, placówek medycznych i plików, systemów pracowniczych. Link: Czytniki i moduły biometryczne​.

Solidna, kompleksowa technologia zapewniająca zaufane poświadczenie.

Szybkie i bezpieczne wrażenia użytkownika

Platforma uwierzytelniania HID działa w tle, w celu wykrywania danych wejściowych w czasie rzeczywistym i automatycznie dostosowuje odpowiednio metody weryfikacji. Łatwo skalowalna usługa platformy – dostępna w chmurze lub lokalnie – oferuje różnorodne metody uwierzytelniania, aby zapewnić płynną adaptację, kompleksową podróż klienta.

Kluczowe korzyści uwierzytelnienia adaptacyjnego
 • Doświadczenie użytkownika jest bezproblemowe, ponieważ uwierzytelnienie zapewnia szybki dostęp z jednokrotnym logowaniem (SSO), bez polegania na hasłach.
 • I jest to prawdziwie kompleksowe rozwiązanie, ponieważ obejmuje każdy komponent — od twardych tokenów, przez dane biometryczne, po dane uwierzytelniające. Ponadto jest zgodne ze wszystkimi głównymi technologiami opartymi na wysokich standardach bezpieczeństwa.
 • Do tego zapewnia bezpieczeństwo dla każdej branży. Bo ta platforma uwierzytelnienia wieloskładnikowego stworzona jest dla najbardziej uregulowanych branż na świecie i zaufana przez nie.
 • Oprócz tego system zapewnia skalowalność dla zaspokojenia popytu. Oprogramowanie natywne, chmurowe możesz szybko i łatwo przeskalować dla milionów użytkowników.
 • Oprócz tego, HID to zaufany dostawca tożsamości cyfrowej. A pojedyncze zaufane poświadczenie HID Global umożliwia dostęp do wielu platform i usług.
 • Uwierzytelnienie adaptacyjne jest wysoce kompatybilne. Ponieważ oparte jest na otwartych standardach, więc umożliwia łatwą integrację z istniejącymi systemami.

Dostosuj swoją drogę uwierzytelnienia

Platforma uwierzytelniania HID jest nieskończenie wszechstronna i zaprojektowana do pracy z prawie każdym rodzajem metody uwierzytelniania. W połączeniu z HID Risk Management Solution, platforma zapewnia zaufane poświadczenie, oparte na ryzyku uwierzytelnianie transakcji i logowania w Internecie i na urządzeniach mobilnych.

Łatwa integracja podpisywania transakcji

Podłączając rozwiązanie do istniejącej aplikacji sprawisz, że zaufane poświadczenie, bezproblemowe logowanie i podpisywanie transakcji stanie się częścią czynności Twojego klienta.

 • Naturalny dodatek do obsługi klienta — wykorzystuje powiadomienia push z intuicyjnym ruchem machnięcia lub bezpieczne generowanie kodu (OTP), wszystko bezproblemowo zintegrowane.
 • Łatwa zgodność, która spełnia standardy bezpieczeństwa danych w branży kart płatniczych (PCI-DSS) i przepisy dotyczące otwartej bankowości na całym świecie, takie jak PSD2.
 • A najwyższe protokoły bezpieczeństwa oraz standardy kryptograficzne dają pewność, że osoba wykonująca czynność cyfrową jest do tego upoważniona.
 • Z kolei 3D Secure — zapewnia lepszą ochronę wbudowaną dla e-portfeli, bankowości internetowej i płatności mobilnych.
 • Minimalna integracja, a więc z łatwością wstawisz rozwiązanie jako część czynności klienta, przy minimalnych nakładach na integrację przy użyciu naszego zestawu do tworzenia oprogramowania (SDK).

Jeśli chcesz, wspólnie wybierzemy najlepsze rozwiązanie dla Twojej organizacji

Ponieważ nasza platforma uwierzytelniania HID oferuje szeroką gamę opcji wdrażania dostosowanych do różnych potrzeb biznesowych.

Uwierzytelnienie wieloskładnikowe HID jako usługa

 • Pasuje do organizacji każdej wielkości.
 • W pełni zarządzane i skalowalne rozwiązanie SaaS.
 • Obsługuje uwierzytelnianie w chmurze i zapewnia ciągłość działania z nadmiarowością.
 • Dostawy automatycznie zarządzane usługi, w tym aktualizacje infrastruktury i oprogramowania.
 • Obsługuje aplikację HID Approve lub SDK.
 • Posiada akredytację SOC 2 Typ 2; Zgodność z ISO27001, ISO 27018 i RODO.
 • Szybszy czas wprowadzania na rynek i niższy koszt całkowity.
 • Uzupełnia rozwiązanie zarządzania ryzykiem HID i usługę weryfikacji tożsamości.
Lokalne uwierzytelnienie HID
 • Pasuje do organizacji każdej wielkości, ale jest optymalny dla średnich i dużych organizacji.
 • Oferuje wewnętrzną infrastrukturę lub opcje prywatnych rozwiązań wdrożeniowych opartych na chmurze.
 • Umożliwia wysoki poziom personalizacji.
 • Obsługuje aplikację HID Approve lub SDK.
 • Uzupełnia rozwiązanie zarządzania ryzykiem HID i usługę weryfikacji tożsamości.

Potrzebujesz pomocy w rozpoczęciu pracy?

Nasi technicy są tutaj, aby pomóc Twojej organizacji wymyślić Twój pierwszy krok.

Zabezpiecz zasoby fizyczne i cyfrowe za pomocą jednego rozwiązania

 • Aplikacje chmurowe i mobilne. Poprzez bezpieczny dostęp do nowoczesnych i starszych aplikacji za pomocą kart inteligentnych, kluczy bezpieczeństwa, tokenów OTP lub urządzeń mobilnych. W ten sposób otrzymasz zaufane poświadczenie tożsamości i dostępu.
 • Serwery i VPN wymagają silnego poświadczenia tożsamości do infrastruktury IT z szeroką gamą „uwierzytelniaczy” – uwierzytelnienie wieloskładnikowe.
 • Komputery i urządzenia pracownicze. Czyli silna ochrona MFA i SSO za pomocą kart inteligentnych, kluczy bezpieczeństwa, tokenów OTP lub urządzeń mobilnych.
 • Podpisy cyfrowe. Coraz powszechniejszy staje się podpis cyfrowy składany przy wiadomościach e-mail i dokumentach, stwierdzający tożsamość i autentyczność.
 • Szyfrowanie. Aby chronić dyski twarde, szyfruj wiadomości e-mail i poufne dane.
 • Współdzielone stacje robocze. Tutaj oferujemy szybkie logowanie za pomocą danych biometrycznych, kart inteligentnych, kluczy bezpieczeństwa lub identyfikatorów.
Wygoda bez hasła

Hasła stanowią masowy wektor ataków, narażając organizacje bez względu na to, jak długie i złożone są. Najlepsze rozwiązania zabezpieczające zaufane poświadczenie MFA rozszerzają bezpieczeństwo Zero Trust. Dlatego oferujemy użytkownikom elastyczność uwierzytelniania na wiele sposobów, w tym bez użycia haseł. Dlaczego warto przejść na uwierzytelnianie bez hasła? Ponieważ zapewnia większe bezpieczeństwo i prostotę zarówno dla użytkowników, jak i administratorów, a nawet obniża koszty pomocy technicznej.

Co nas wyróżnia?

Usługa MFA chroni Twoje dane, zapewniając pracownikom bezproblemowy dostęp do potrzebnych zasobów i systemów, z dowolnego miejsca. Szybkie uwierzytelnianie przy niewielkim wysiłku i dodanie dodatkowej warstwy bezpieczeństwa. A wszystko to dzięki szerokiej gamie inteligentnych czytników RFID i biometrycznych oraz modułów, które łatwo integrują się z określoną konfiguracją. Dlatego dopasuj odpowiednią technologię do każdej aplikacji, aby uzyskać idealny format ochronny.

Oto, co wyróżnia uwierzytelnienie wieloskładnikowe MFA firmy HID Global:

 • Bezpieczeństwo adaptacyjne. Automatycznie oceniaj ryzyko i dostosowuj wymagania na każdym etapie procesu uwierzytelniania, uwzględniając dodatkowe czynniki, takie jak lokalizacja i biometria behawioralna.
 • System zaufany na całym świecie, przez wiele branż, z wieloletnim doświadczeniem w administracji rządowej i przedsiębiorstwach.
 • Bezproblemowe doświadczenie. Zaufane poświadczenie HID zapewnia użytkownikom szybki i bezproblemowy dostęp do zasobów przedsiębiorstwa i umożliwia im wykonywanie pracy, gdziekolwiek się znajdują.
 • Bezproblemowa zgodność. Nasze rozwiązania, stworzone są zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, pomagają zachować bezpieczeństwo, zapewniając jednocześnie zgodność z ciągle ewoluującymi mandatami i przepisami.

Ochrona przed oszustwami dotyczącymi tożsamości

Zaufana weryfikacja tożsamości poprzez uwierzytelnienie wieloskładnikowe, jest ważna dla zapewnienia zgodności z przepisami i zapobiegania nieuczciwym transakcjom.

Dzięki niej poznasz swojego pracownika, klienta, obywatela i pacjenta.

Myślące przyszłościowo organizacje z wielu różnych branż, polegają na weryfikacji tożsamości, aby uniknąć strat finansowych i zminimalizować ryzyko oszustwa związanego z tożsamością. Wiele instytucji może zostać pociągniętych do odpowiedzialności za te nielegalne działania i muszą działać proaktywnie w zakresie potwierdzania tożsamości swoich klientów, podejrzanych i pracowników. Oprócz zgodności z przepisami, procesy te są również ważne dla zapobiegania nieuczciwym transakcjom i szkodzeniu reputacji.