PERSONALIZACJA ELEKTRONICZNA – SZYBKO I PROFESJONALNIE

Personalizacja elektroniczna

Oferowana personalizacja elektroniczna polega na zapisie i kodowaniu informacji elektronicznych na kartach plastikowych z mikroprocesorem. Poprzez kodowanie kart rozumiemy zarówno programowanie numeru karty w przypadku kart zbliżeniowych, jak i programowanie kart inteligentnych z chipem stykowym.

personalizacja elektroniczna kart

Personalizacja elektroniczna

Wykonywana na kartach posiadających układ elektroniczny/mikroprocesor (chip). Programowanie w zależności od układu może odbywać się zbliżeniowo lub stykowo. Personalizacja elektroniczna staje się coraz bardziej powszechnym rozwiązaniem. Typowym zastosowaniem takiego rozwiązania jest Elektroniczna Legitymacje Studencka ELS. Na blankiecie ELS przechowuje się przede wszystkim dane studenta oraz datę ważności legitymacji. Dodatkowo legitymacja może służyć jako karta biblioteczna lub jako nośnik biletu komunikacji miejskiej.

Elektroniczne legitymacje pracownicze bywają również wyposażone w mikroprocesor stykowy, który można indywidualnie kodować i zapisywać w nim niezbędne informacje o pracowniku. Takie legitymacje należą do najbezpieczniejszych kart, dobrze chronionych przed fałszerstwem. Stosuje się je również w dostępie logicznym do komputerów i systemów firmowych.

Odpowiednie karty elektroniczne stosowane jako legitymacje spersonalizowane elektronicznie to: karta CSA, karta Cosmo, karty HID Crescendo.

Inne rodzaje personalizacji kart plastikowych:

Personalizacja magnetyczna

Wykonywana na kartach z paskiem magnetycznym HiCo (high coercivity) lub LoCo (low coercivity). Informacje zapisywane są na trzech ścieżkach. Pierwsza umożliwia zapis 75 znaków alfanumerycznych, druga 40 znaków numerycznych, a trzecia 107 znaków numerycznych.

Czytnik kart magnetycznych

Kod kreskowy, pasek do podpisu

Personalizacja kod kreskowy

Wykonanie na karcie plastikowej kodu kreskowego lub paska do podpisu traktujemy bardziej jako drukowanie karty niż programowanie. Kod kreskowy i podpis również przechowują informacje mogące być wykorzystywane w różnych systemach elektronicznego przetwarzania informacji.

W Control System FMN możemy zakodować każdy rodzaj kart elektronicznych według życzenia klienta. W działającym w ramach naszej firmy Centrum Kart Plastikowych specjaliści z długoletnim doświadczeniem służą Państwu pomocą.