System Rejestracji Czasu Pracy CHRONOS RCP

Chronos RCP – prosta i skuteczna rejestracja czasu pracy

 • CHRONOS RCP rejestracja czasu pracy
 • CHRONOS RCP Rejestracja czasu pracy
 • CHRONOS RCP

Rejestracja Czasu Pracy – program CHRONOS RCP

Rejestracja czasu pracy CHRONOS RCP jest specjalistyczną aplikacją służącą do rejestrowania i automatycznego rozliczania czasu pracy zatrudnionych osób.  Program współpracuje z systemem kontroli dostępu oraz innymi aplikacjami korzystającymi z tej samej bazy danych.

CHRONOS RCP – Rejestracja Czasu Pracy

Rejestracja czasu pracy to jeden z warunków efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, gwarantująca przejrzyste i uczciwe rozliczanie czasu pracy pracowników, a tym samym optymalne jego wykorzystanie.

Program do rejestracji czasu pracy CHRONOS RCP należy do rodziny programów CS CHRONOS®, wzajemnie uzupełniających się i tworzących wspólną platformę.

Program CHRONOS posiada budowę modułową otwartą, która umożliwia współpracę z programami innych producentów oraz dalszy rozwój programu. Architektura programu stanowi logiczne drzewko, ilustrowane przejrzystymi ikonkami, które pozwala na intuicyjną nawigację i łatwą obsługę programu.

Wszystkie funkcje dotyczące rozliczania czasu pracy zostały wprowadzone w oparciu o polskie prawo pracy. Program posiada wersję standardową, którą można rozbudować o dowolnie wybrane moduły pozwalające dostosować funkcjonalność do wymagań klienta.

Korzyści dla firmy

 • oszczędność czasu pracy
 • unikanie pomyłek w ręcznym naliczaniu czasu pracy (program liczy wszystkie dane automatycznie)
 • natychmiastowy dostęp do wszystkich danych pracownika
 • automatyczne tworzenie formularzy i wyciągów kadrowych
 • możliwość wykonywania wielopoziomowych statystyk
 • prostota obsługi systemu RCP
 • informacja z systemu może stanowić podstawę ustalania wynagrodzenia pracowników

Polecany dla małych i dużych organizacji, niezależnie od ilości zatrudnionych osób, charakteru pracy i miejsca siedziby.

Działanie systemu CHRONOS RCP

Program instalowany jest na komputerze (serwer systemu), który znajduje się w dowolnym miejscu przedsiębiorstwa. Do komputera poprzez sieć lub transmisję szeregową podłączone są zegary (rejestratory) stanowiące punkty rejestracyjne pracowników. Na rejestratorach odbywa się zapisywanie przyjścia lub wyjścia pracownika poprzez przyłożenie karty elektronicznej (zbliżeniowej), w której jest zakodowany numer pracownika. Po nadrukowaniu danych osobowych karta elektroniczna pełni funkcję identyfikatora lub legitymacji pracowniczej.

Rejestracja czasu pracy polega na zbliżeniu karty do rejestratora. Zapisuje on w swojej pamięci numer karty, czas i datę oraz rodzaj zdarzenia (np. wejście/wyjście, prywatne/służbowe). Rejestrator przechowuje odczyt z karty do momentu uruchomienia programu RCP, do którego przesyła wszystkie dane. Program przetwarza, gromadzi i rozlicza informacje o czasie pracy zarejestrowanych pracowników oraz generuje raporty dla księgowości, kadr i zarządu organizacji.

Funkcjonalność programu CHRONOS RCP

 • Program w języku polskim.
 • Obsługa innych lokalizacji (korporacje)
 • Praca w sieci komputerowej(LAN, WAN)
 • Możliwy dostęp poprzez przeglądarkę www
 • Bieżąca rejestracja zdarzeń z uwzględnieniem ich rodzajów – wejścia/wyjścia, wejścia/wyjścia służbowe
 • Szczegółowa konfiguracja zasad pracy – ustawianie tolerancji spóźnień, autouzupełnianie brakujących transakcji i wiele innych
 • Możliwość tworzenia, usuwania i modyfikowania harmonogramów, oraz kalendarzy czasu pracy na wybrany okres lub bezterminowo
 • Generator wielu raportów. Raporty dotyczące przepracowanych godzin, nieobecności, nadgodzin – dla poszczególnych osób oraz działów
 • Obliczanie normatywnego czasu pracy z możliwością rozliczania pracowników pracujących w niepełnym wymiarze godzin
 • Rozliczanie czasu pracy wg dnia, tygodnia, miesiąca lub wskazanego zakresu dat
 • Rozliczanie godzin nadliczbowych
 • Możliwość definiowania świąt i dni wolnych od pracy
 • Możliwość wprowadzania absencji dla pracownika
 • Automatyczne tworzenie logów operacji użytkowników programu
 • Możliwość współpracy z aplikacjami finansowymi (KP, HR, MRP) – programami do rozliczeń płacowych np. Płatnik, Optima i in.
 • Możliwość gromadzenia, zapisywania i eksportowania danych
 • Tworzenie harmonogramów czasu pracy uwzględniających system ruchomego czasu pracy
 • Przypisywanie harmonogramów zgodnie z godziną rejestracji pracownika przy rozpoczęciu pracy
 • Wprowadzania i konfiguracji danych dotyczących poszczególnych pracowników tylko z poziomu administratora lub osoby upoważnionej
 • Możliwość integracji z Active Directory
 • Automatyczne pobieranie transakcji z urządzenia i wysyłanie danych

Wymagania sprzętowe

 • Procesor Intel Pentium 2.0 GHz lub szybszy,
 • Windows Vista/Windows7/Windows8
 • 1 GB RAM
 • 1 GB wolnej przestrzeni na dysku

 

Strona główna