SYSTEM ZARZĄDZANIA GOŚĆMI, ODWIEDZAJĄCYMI – DLA WSZYSTKICH ORGANIZACJI

Zarządzanie gośćmi

Sprawny system zarzadzania gośćmi robi świetne wrażenie zarówno na odwiedzających, jak i klientach. Właściwie jest to rozszerzenie zarządzania tożsamością poza pracowników, aż do wykonawców i dostawców. A wszystko to dzięki wydajnym, a jednocześnie elastycznym rozwiązaniom zaproponowanym w naszej ofercie.

Masowe wydawanie legitymacji plastikowych

Intuicyjne zarządzanie gośćmi w ruchliwym lobby

Elastyczne przepływy osób i pracy, które płynnie dostosują się do procedur obowiązujących w Twojej organizacji, wywołają pozytywne wrażenia zarówno na odwiedzających, jak i pracownikach:

 • Pokaż odwiedzającym, że Ci zależy i zrób świetne pierwsze wrażenie, automatyzując logowanie, skracając czas oczekiwania i zwiększając bezpieczeństwo.
 • Dzięki naszym elastycznym opcjom dla każdego lobby, zapewnisz właściwy dostęp każdemu odwiedzającemu, podczas każdej wizyty.
 • Natomiast upraszczając wprowadzanie gości do biur, i in. pomieszczeń, a także weryfikację osób, wstępne zatwierdzenie lub wypowiedzenie umowy, oszczędzisz czas recepcji i pracowników.
 • Bezpieczeństwo w instytucjach rządowych jest szczególnie ważne w obecnym czasie.

Zaawansowane funkcje zarządzania gośćmi

 • Łatwe, bezkontaktowe zameldowanie – aby dokonać bezdotykowej odprawy, zeskanuj kod QR lub dowód osobisty.
 • Estetyczne wizytówki tymczasowe – egzekwuj uprawnienia dostępu zgodnie z polityką firmy.
 • Dodaj zameldowanie w dużej grupie – zapewnij sprawną i szybką możliwość meldowania się w przypadku dużych grup lub wydarzeń.
 • Oprócz tego ważna jest integracja i łączność – zmniejsz koszty i złożoność, łącząc się z systemami kontroli dostępu i tożsamości.
 • I szybkie procesy zatwierdzania – konfiguruj przepływy pracy w oparciu o typ tożsamości: goście, kontrahenci, dostawcy i inni.
 • Na koniec, listy obserwacyjne i raporty – sprawdzaj odwiedzających według wewnętrznych i zewnętrznych list obserwacyjnych i w razie potrzeby uruchamiaj alerty.

Elastyczne przepływy pracy i scentralizowane raportowanie

Rozwiązania HID do zarządzania gośćmi integrują się z istniejącymi systemami, aby usprawnić procesy biznesowe i zapewnić lepszy wgląd w tożsamość obecną w Twoich obiektach.

 • Dostosuj przepływ pracy i zatwierdzenia odprawy gości do lokalizacji lub typu gościa.
 • Ponadto, pulpit nawigacyjny działa w czasie rzeczywistym. A więc masz widok wszystkich odwiedzających a także przewidywane przyszłe wizyty gości.
 • Na koniec otrzymasz automatyczne raporty. Dlatego skonfiguruj tabele i raporty, które będą dystrybuowane według Twoich wymagań.

Usprawnij odprawy i skróć czas oczekiwania

Naszym najwyższym priorytetem jest bezproblemowe i bezpieczne korzystanie z usług przez pracowników i gości. Dlatego samoobsługowy kiosk i intuicyjny interfejs użytkownika umożliwiają odwiedzającym łatwe logowanie. Uwolnij personel i zespół recepcji od konieczności terminowego procesu meldowania się.

Lokalne rozwiązanie do zarządzania gośćmi HID EASY LOBBY

Bezpieczne zarządzanie gośćmi

EasyLobby jest przeznaczony dla małych i średnich organizacji, które chcą przejść z papierowych ksiąg gości lub arkuszy kalkulacyjnych na rozwiązanie do zarządzania gośćmi w siedzibie. Umożliwienie gościom samodzielnej rejestracji za pomocą tabletu, automatycznego drukowania identyfikatorów gości i powiadamiania gospodarzy o przybyciu gości usprawnia obsługę gości.

EasyLobby integruje się z wieloma systemami kontroli dostępu, jest prosty w instalacji i zapewnia przyjazne dla użytkownika narzędzia eliminujące kolejki w lobby przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa.

W ofercie EasyLobby znajdują się:

 • Oprogramowanie HID EasyLobby Secure Visitor Management (SVM™) to kompleksowe rozwiązanie dla przedsiębiorstw służące do rejestracji gości, śledzenia, raportowania, drukowania identyfikatorów i zarządzania aktywami.
 • Rejestracja wstępna gości HID EasyLobby eAdvance umożliwia każdemu upoważnionemu pracownikowi wstępną rejestrację gości za pomocą formularza internetowego.
 • HID EasyLobby Administrator jest modułem oprogramowania do centralnej administracji.
 • Satelita do bezpiecznego zarządzania gośćmi HID EasyLobby służy do kontrolowania i monitorowania wejść i wyjść gości w jednej lub kilku lokalizacjach wewnętrznych po rejestracji na stacji SVM.
 • Oprogramowanie do samodzielnej rejestracji HID EasyLobby eKiosk™ umożliwia odwiedzającym szybką i łatwą rejestrację po przybyciu do obiektu za pomocą tabletu lub Apple iPad.

Zarządzanie gośćmi EasyLobby usprawnia także wejście dla strażnika, recepcjonisty lub samodzielnego zameldowania dzięki sześciu dostępnym urządzeniom rejestrującym.

 • Kamera
 • Skaner DL/paszportowy
 • Skaner kodów kreskowych
 • Drukarka identyfikatorów gości
 • Skaner odcisków palców
 • Czytnik kart

EasyLobby tworzy pozytywne środowisko dla gości, pracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych. Dlatego zminimalizuj dzisiejsze ręczne przepływy pracy i wyeliminuj błędy przy wprowadzaniu danych, wykorzystując kioski, portale rejestracyjne i urządzenia skanujące tożsamość (prawo, wizytówka lub paszport).

Pracownicy ochrony i obiektów mają również dostęp do raportów na potrzeby audytu i zgodności, śledzenia (paczki, przedmioty zagubione i znalezione itp.) oraz innych przydatnych ulepszeń obszaru roboczego.

HID® Visitor Manager

Usprawnij zarządzanie gośćmi w swojej siedzibie.

HID Visitor Manager ułatwia, uproszcza i usprawnia obsługę gości i odwiedzających. A także wywiera pozytywne pierwsze wrażenie na gościach i pracownikach, a wszystko to w łatwym w obsłudze rozwiązaniu opartym na chmurze.

Przyjemne doświadczenie dla gości

 • Skróć czas oczekiwania dzięki usprawnionej rejestracji wstępnej i automatycznemu logowaniu za pośrednictwem kiosku samoobsługowego.
 • Planuj i zapraszaj gości bezpośrednio z wybranej aplikacji kalendarza.
 • Zadbaj o prostotę odprawy lub wymagaj robienia zdjęć, pytań kontrolnych, umów NDA i/lub przechwytywania danych zdefiniowanych przez użytkownika.
 • Automatyzuj i egzekwuj zgodność z integracją dostępu gości i rejestracją opartą na zasadach we wszystkich lokalizacjach.
 • Skonfiguruj wygląd i sposób działania kiosków, części aplikacji, wiadomości e-mail i projektów plakietek, korzystając z większej liczby opcji niż kiedykolwiek wcześniej — umożliwiając użytkownikom administracyjnym lepsze dopasowanie do marki Twojej organizacji.

To rozwiązanie ma mnóstwo zalet:

 • Rejestracja wstępna i zameldowanie: gospodarze mogą zapraszać, rejestrować i zatwierdzać gości w portalu samoobsługowym oraz automatyzować meldowanie gości za pośrednictwem kiosków.
 • Rejestracja gości : po otrzymaniu zaproszenia goście mogą wcześniej uzupełnić swój profil za pomocą smartfona. Jest to szczególnie przydatne w przypadku goszczenia grup, ponieważ znacznie skraca czas spędzony w kolejce.
 • Listy obserwacyjne: zwiększysz bezpieczeństwo, sprawdzając przeszłość w czasie rzeczywistym i natychmiast zwracając uwagę na strony, którym odmówiono dostępu i którym nałożono ograniczenia. Wykonasz to łącząc się z bazami danych Descartes Visual Compliance™, a także sprawdzając wewnętrzne listy obserwacyjne.
 • Powiadomienia i alerty : powiadamiaj gospodarzy o zameldowaniu, wymeldowaniu i nie tylko, za pomocą wiadomości SMS lub e-maila.
 • Integracja dostępu : udostępnij odwiedzającym bezpośrednio systemy fizycznej kontroli dostępu w celu usprawnienia dostępu.
 • Zarządzanie katalogami : automatycznie importuj informacje o użytkownikach i konfiguruj logowanie jednokrotne za pomocą dostawców tożsamości, takich jak Azure AD i Okta.
 • Raportowanie w czasie rzeczywistym : sprawdzaj, ilu gości jest w obiekcie, i raportuj szczegóły wizyty oraz działania gospodarzy.
 • Natywny projektant identyfikatorów : projektuj i drukuj profesjonalne karty identyfikacyjne i etykiety dla gości. Pozwól gościom podać imię, pod które chcą się nazywać, i odpowiednio zaznacz plakietki (jeśli to konieczne).
 • Elastyczne zasady przechowywania : zyskaj spokój ducha, wiedząc, że wszystkie zasady są spełnione, a Twoja organizacja ma pełną kontrolę nad wizytami i danymi osób odwiedzających.
 • Zarządzanie kryzysowe : przygotuj się na nieoczekiwane zdarzenia dzięki nowemu zestawowi narzędzi dla personelu recepcji, umożliwiających skuteczne zarządzanie gośćmi w sytuacji awaryjnej.
 • Alerty dla pracowników recepcji : dodaj alerty na ekranie i instrukcje dla pracowników recepcji podczas meldowania się w oparciu o lokalizację, powód wizyty, typ gościa, firmę stowarzyszoną i inne.

Rozwiązania branżowe do zarządzania gośćmi

Menedżer gości HID SAFE™

Nowoczesne rozwiązanie klasy Enterprise do zarządzania gośćmi oparte na chmurze.

HID SAFE Visitor Manager automatyzuje cały cykl życia gości dowolnej organizacji. To całkowicie internetowe rozwiązanie obejmuje funkcje:

 • wstępnej rejestracji gości,
 • kontroli bezpieczeństwa i przeszłości,
 • autoryzacji dostępu,
 • zameldowania/wymeldowania,
 • drukowania identyfikatorów
 • i scentralizowanego raportowania,
 • a także funkcje audytowe.

Dlatego HID SAFE Visitor Manager jest niezwykle elastycznym rozwiązaniem, które można łatwo skonfigurować pod kątem indywidualnych wymagań każdego klienta w zakresie zarządzania gośćmi. W dodatku jest  wysoce skalowalne i pozwala na łatwe zarządzanie ruchliwymi witrynami, z dużą liczbą odwiedzających.

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe dla opieki zdrowotnej

Popraw opiekę i chroń dane pacjenta

Pracownicy służby zdrowia w ogromnym stopniu polegają na bezpiecznych sposobach uzyskiwania natychmiastowego dostępu do chronionych informacji zdrowotnych (PHI). A także do aplikacji z dowolnej stacji roboczej i w dowolnym czasie. Ponadto, skuteczne środki bezpieczeństwa zapewniają:

 • więcej czasu spędzonego z pacjentami,
 • wyższą jakość opieki nad pacjentem
 • i większe zadowolenie personelu klinicznego oraz pacjentów.

Dlatego IT wymaga rozwiązania, które  zapewnia większą kontrolę bezpieczeństwa i zgodność z przepisami, przy jednoczesnym zachowaniu przepływu pracy lekarzy i pielęgniarek.

HID DigitalPersona® jest takim wszechstronnym rozwiązaniem dla pracowników służby zdrowia, umożliwiającym uzyskanie bezproblemowego dostępu dzięki szerokiemu wyborowi czynników uwierzytelniających.

Kluczowe korzyści:

 • Dostosowanie – eliminuje powszechne i współdzielone hasła, zapewniając każdemu użytkownikowi unikalne dane uwierzytelniające
 • Bezpieczny system – zawiera dane biometryczne i inne silne czynniki uwierzytelniające, które nie wymagają zapamiętywania haseł na współdzielonych stacjach roboczych
 • Prosty – upraszcza dostęp do aplikacji dzięki pojedynczemu logowaniu (SSO), umożliwiając bezproblemowe logowanie do wszystkich aplikacji klinicznych z dowolnego komputera
 • Zwirtualizowany – zabezpiecza i ułatwia dostęp użytkownikom przemieszczającym się między komputerami, którzy uwierzytelniają się w zwirtualizowanym środowisku pulpitu
 • Kompatybilny – łączy bezpieczeństwo z obsługą użytkowników, bezproblemowym wdrażaniem poświadczeń i stosowaniem zasad bezpieczeństwa dla nowych użytkowników
 • Zgodny – umożliwia monitorowanie i audyty, zapewniając, że Twoje rozwiązanie uwierzytelniające umożliwia ścieżkę audytu zgodną z HIPAA i HITECH.

Zrównoważ bezpieczeństwo z doświadczeniem bezdotykowym

Dzięki podwyższonym środkom ostrożności w dzisiejszym środowisku opieki zdrowotnej DigitalPersona może zapewnić obsługę bezdotykową. Zarejestruj się w czynnikach biometrycznych, takich jak rozpoznawanie twarzy lub identyfikacja odcisków palców, aby uwierzytelniać nawet podczas noszenia maski N95 lub rękawiczek chirurgicznych.

Bezpieczne rozwiązania w zakresie tożsamości

Sprzęt komputerowy

HID Global oferuje wybór kart inteligentnych, kluczy i tokenów OTP dla organizacji pragnących połączyć dostęp fizyczny i logiczny lub chcących korzystać z opcji wielu poświadczeń, w tym FIDO i PKI.

Oprogramowanie ActivID

Zwiększysz bezpieczeństwo bez ograniczania produktywności, wykorzystując szeroką gamę możliwości oprogramowania HID. Wybierz te, które odpowiadają Twoim potrzebom w zakresie bezpieczeństwa tożsamości.

 • Zatwierdzenie i weryfikacja HID
 • Certyfikaty cyfrowe
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Cyfrowa Osoba
 • Zarządzanie cyklem życia urządzeń IoT

Szybka adaptacja przy pełnej zgodności

System możesz wdrożyć w ciągu kilku dni, z niewielkimi lub żadnymi zakłóceniami w pracy administracji i dostawców opieki zdrowotnej. W ten sposób otrzymasz bezpieczny dostęp, oparty na zasadach oraz wymaganiach 2FA i MFA. Te zasady dotyczą zgodności z przepisami opieki zdrowotnej zawartymi w HIPAA, HITECH i EPCS.

HID SAFE™ dla rządu

Bezpieczeństwo w instytucjach rządowych

PIAM dla Agencji Rządowych

Agencje i placówki rządowe są często rozproszone geograficznie i korzystają z wielu rozłącznych systemów fizycznej kontroli dostępu (PACS), a także wielu katalogów lub systemów autoryzacji. W dodatku agencje mają wdrożone złożone procesy do zarządzania i śledzenia, zanim będą mogły zapewnić dostęp danej osobie, oraz zapewnić obowiązkowe szkolenia, weryfikację przeszłości i inną wymaganą dokumentację. Ponadto infrastruktura bezpieczeństwa fizycznego, w większości przypadków, nie jest w stanie zarządzać informacjami z różnych kart tożsamości (PIV). A więc nie można ustalić  tożsamości posiadacza karty we wszystkich agencjach rządowych.

Biorąc pod uwagę tę złożoność, rejestrowanie posiadaczy kart PIV i zarządzanie nimi w systemach PACS i biometrycznych, może być trudnym zadaniem. Przyznawanie dostępu fizycznego, cofanie praw dostępu, procesy włączania i wyłączania gości, zarządzanie gośćmi, audyty i procesy zarządzania zgodnością mają charakter ręczny i nie są ustandaryzowane we wszystkich agencjach. Prowadzi to do wysokich kosztów operacji związanych z bezpieczeństwem i dodatkowego poziomu ryzyka.

Zwłaszcza, że teraz, bardziej niż kiedykolwiek, potrzeba systemu zarządzającego tożsamością fizyczną i dostępem w zróżnicowanej infrastrukturze rządowej PACS. Taki system  musi zapewnić kompleksowe zarządzanie cyklem życia tożsamości, jest to sprawą najwyższej wagi.

Potrzebujesz pomocy na początek?

Nasi eksperci są tutaj, aby pomóc Twojej organizacji podjąć decyzję o pierwszym ruchu.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce WIEDZA. Mogą one pomóc w wyborze odpowiednich drukarek do kart, sposobów eksploatacji i serwisowania. Z kolei w naszym sklepie CSAdams możesz od razu zakupić urządzenia dopasowane do Twoich potrzeb. Zapraszamy!