PROCEDURALNE NISZCZENIE TAŚM DRUKARKOWYCH I KART PLASTIKOWYCH

Niszczenie taśm drukarkowych

Niszczymy i utylizujemy zużyte taśmy drukarkowe i karty plastikowe. Nasza certyfikowana utylizacja taśm i kart zawierających dane osobowe lub ważne informacje, jest zgodna z normą i zapewnia całkowitą poufność procesu.

Utylizacja taśm drukarkowych zgodna z normą DIN 66399

Wiele organizacji, które wydają legitymacje plastikowe lub drukują identyfikatory, ma kłopot z zużytymi taśmami i kartami. Zwłaszcza duże centra wydające plastikowe dokumenty, mają spory kłopot z utylizacją odpadów kart i taśm. Ze względu na dane osobowe, które są dobrze widoczne na zużytych taśmach oraz wybrakowanych kartach. Jednak nie każdy ma świadomość, że dane osobowe pozostałe na zużytych materiałach podlegają takiej samej ochronie prawnej jak dane na materiałach oryginalnych. W tym zakresie ustawa RODO nakłada na organizacje szczególne obowiązki. Dlatego organizacja nie może wyrzucić tych materiałów do śmieci, ani oddać nieuprawnionej firmie do zwykłej utylizacji. Ponieważ, w niecertyfikowanym procesie, materiały poufnymi danymi mogłyby dostać się w niepowołane ręce. Z tego powodu utylizacja taśm i kart z danymi wrażliwymi powinna być wykonana profesjonalnie i poufnie, a więc zgodnie z normą.

utyliazcja taśm drukarkowych

Procedura niszczenia i utylizacji

Dostosowując proces utylizacji do normy DIN 66399, opracowaliśmy specjalną procedurę obejmującą niszczenie kart plastikowych i taśm drukarkowych. Procedura ta wymusza stosowanie określonych zasad bezpieczeństwa oraz pełną poufność na wszystkich etapach procesu. Ponadto każdy etap procesu jest dokumentowany, a cała usługa objęta jest ścisłą procedurą komisyjnego przekazywania materiałów, niszczenia i utylizacji. Innymi słowy, usługę wykonujemy w sposób profesjonalny, z jednoczesnym zadbaniem o środowisko naturalne. Po zakończeniu procedury wydajemy protokół/certyfikat zniszczenia taśm drukarkowych lub kart plastikowych. A więc otrzymujesz potrzebny dowód bezpiecznego i zgodnego z przepisami zarządzania danymi osobowymi w firmie.

Certyfikowana utylizacja taśm i kart

niszczenie kart plastikowych

Nasz proces niszczenia taśm drukarkowych i kart jest zgodny z normą DIN 66399 (dawniej DIN 32757) na poziomie bezpieczeństwa P5. Dla wyjaśnienia: najwyższy poziom P5 określa warunki bezpieczeństwa dla materiałów zawierających informacje tajne. Dlatego norma podaje maksymalny rozmiar i powierzchnię całkowitą ścinka niszczonego materiału poufnego. Oczywiście nasza procedura obejmuje wszystkie wykonywane w procesie czynności: od odbioru materiałów od klienta do przekazania malutkich ścinków firmie utylizacyjnej.

Podsumowując: utylizujemy materiały drukarkowe zawierające dane wrażliwe lub tajne informacje w ramach procedury niszczenie taśm drukarkowych i kart plastikowych zgodnej z normą DIN 66399 poziom P5.