NISZCZENIE TAŚM DRUKARKOWYCH – SZYBKO I BEZPIECZNIE

Niszczenie taśm drukarkowych

Oferujemy usługę niszczenia taśm drukarkowych i kart plastikowych – certyfikowana utylizacja taśm i kart zawierających dane osobowe.

Niszczenie taśm drukarkowych zgodnie z normą DIN 66399

Wiele organizacji, które wydają legitymacje plastikowe lub drukują identyfikatory, ma kłopot z zużytymi taśmami i kartami. Ze względu na dane osobowe, które są dobrze widoczne na zużytych taśmach oraz wybrakowanych kartach. Jednak nie każdy ma świadomość, że dane osobowe pozostałe na zużytych materiałach podlegają takiej samej ochronie prawnej jak dane na materiałach oryginalnych. W tym zakresie ustawa RODO nakłada na organizację szczególne obowiązki. Na przykład, organizacja nie może wyrzucić tych materiałów do śmieci, ani oddać nieuprawnionej firmie do utylizacji. Chodzi o to, aby materiały te nie dostały się w niepowołane ręce. Dlatego też utylizacja taśm i kart z czytelnymi danymi i zdjęciami powinna być wykonana profesjonalnie, a więc zgodnie z normą.

Mając powyższe na uwadze Control System FMN opracowała specjalną procedurę niszczenia taśm drukarkowych i kart. Procedura ta wymusza stosowanie określonych zasad bezpieczeństwa oraz pełną poufność na wszystkich etapach procesu. Ponadto każdy etap procesu jest dokumentowany, cała usługa objęta jest ścisłą procedurą komisyjnego przekazywania materiałów, niszczenia i utylizacji. Innymi słowy, usługę wykonujemy w sposób profesjonalny z jednoczesnym dbaniem o środowisko naturalne. Po zakończeniu procedury CS FMN wydaje protokół – certyfikat zniszczenia taśm drukarkowych lub kart plastikowych. W ten sposób organizacja uzyskuje dowód prawidłowego zarządzania danymi osobowymi w firmie.

Certyfikowana utylizacja taśm i kart

CS FMN stosuje procedurę niszczenia taśm drukarkowych i kart zgodną z normą DIN 66399 (dawniej DIN 32757) na poziomie bezpieczeństwa P5. Dla wyjaśnienia: najwyższy poziom P5 określa warunki bezpieczeństwa dla materiałów zawierających informacje tajne. I tak zgodnie z normą szerokość ścinka niszczonej taśmy nie może przekraczać 2 mm, a powierzchnia ścinka 30 mm2. Oczywiście CS FMN obejmuje procedurą wszelkie czynności: od odbioru materiałów od klienta do przekazania malutkich ścinków firmie utylizacyjnej.

Podsumowując: CS FMN niszczy materiały drukarkowe zawierające dane osobowe lub inne tajne informacje w ramach procedury niszczenie taśm drukarkowych i kart plastikowych zgodnie z normą DIN 66399 poziom P5.