ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA SZKOLNA DLA KAŻDEGO UCZNIA

Legitymacja szkolna

Plastikowa legitymacja szkolna jest trwalszym i wygodniejszym odpowiednikiem dotychczasowej legitymacji papierowej. A do tego jest także dokumentem państwowym, który może mieć wiele dodatkowych zastosowań.

Podstawy prawne e-legitymacji szkolnych

Plastikowa elektroniczna legitymacja szkolna ELSz obowiązuje od 1 września 2018 r. Wprowadziła ją decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2018.

elektroniczna legitymacja szkolna

Natomiast  obowiązujące wzory e-legitymacji wynikają z przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725 i 1517) oraz wydanego na jej podstawie rozp. MSWA z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz. U. z 2019 r. poz. 1281).

Ważne zmiany do w/w ustaw wprowadza ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 7 czerwca 2023 r. (DzU 2023 poz. 1120 str. 301)

 • Druki elegitymacji szkolnych są dokumentami państwowymi i podlegają ścisłemu zarachowaniu. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych e-legitymacji i ich duplikatów.
 • Plastikowe e-Legitymacje ELSz drukowane są tylko na legalnych i aktualnych blankietach ELSz, wydawanych przez upoważnione instytucje.
 • Ponadto nowe wzory legitymacji zawierają wiele elementów indywidualnych zabezpieczających kartę przed fałszerstwem.

Rozwiązania dla szkół i placówek oświatowych

 1. Szkoła inwestuje we własny zestaw do personalizowania elegitymacji szkolnych, i przy okazji, nauczycielskich. Ważny warunek: zestaw musi być kompletny: zawierać wszystkie składniki konieczne do prawidłowego i łatwego wykonania legitymacji, oraz pomoc i serwis na wszelki wypadek.
 2. Szkoła zamawia gotowe elegitymacje szkolne, otrzymuje je szybko i terminowo. Akceptujemy każdą ilość legitymacji a wartość oferty dopasowujemy do możliwości szkoły.

W zakładkach poniżej opisane są rozwiązania do wyboru.

Plastikowa legitymacja szkolna wzory

Obowiązujące wzory legitymacji szkolnych są przeznaczone dla różnych rodzajów szkół:

 • Wzór nr 1 MEiN-I/1 Legitymacja szkolna dla uczniów szkół dla dzieci i młodzieży oraz uczniów szkół polskich
 • Wzór nr 2 MEiN-I/2 Legitymacja szkolna dla słuchaczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych
 • Wzór nr 3 MEiN-I/3-N Legitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów szkół dla dzieci i młodzieży oraz uczniów szkół polskich
 • Wzór nr 4 MEiN-I/4-N Legitymacja szkolna dla niepełnosprawnych słuchaczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

  Legitymacja ucznia

  Blankiety legitymacji szkolnych (i przedszkolnych) mogą być wyposażone w prosty procesor bezstykowy, taki jak Mifare, Unique, Desfire. Rodzaj procesora zależy od ogólnych potrzeb szkoły lub systemu kontroli dostępu jaki ma szkoła. Dzięki procesorowi, elektroniczne legitymacje szkolne mają wiele zastosowań – zobacz zakładkę ZASTOSOWANIE LEGITYMACJI SZKOLNEJ.

  Na e-legitymacji mogą być kodowane usługi związane ze statutową działalnością szkoły lub przedszkola oraz przejazdami środkami transportu publicznego. W rozjaśnionym polu na rewersie blankietu ELU można umieścić numer procesora, który z kolei wykorzystuje się w różnych systemach szkolnych i miejskich. O rodzaju usług lub zapisów kodowanych w e-legitymacji szkolnej (przedszkolnej) decyduje dyrektor szkoły, przedszkola.

  Jeśli nie wiesz jaki rodzaj e-legitymacji jest najlepszy dla Twojej szkoły, skontaktuj się z nami.

Elektroniczna legitymacja szkolna ma kilka ważnych zastosowań

 • E-legitymacja szkolna uprawnia ucznia do zniżek w komunikacji miejskiej i PKP oraz w miejscach użyteczności publicznej: muzea, teatry, kina, biblioteki.
 • E-legitymacja z Mifare pozwala na zakodowanie w niej biletu komunikacji miejskiej.
 • Legitymację szkolną z chipem (Mifare/Desfire/Unique) możesz używać w różnych systemach szkolnych: jako kartę wstępu do szkoły, świetlicy, sali laboratoryjnej, komputerowej lub bibliotecznej, a także jako karnet w stołówce szkolnej.
 • Ważne: legitymacja plastikowa jest trwała, noszona w odpowiednim etui może służyć wiele lat w niezmienionym stanie.

Zestaw do wydawania legitymacji ELSz dla szkół, które cenią niezależność

drukarka do legitymacji szkolnych

Aby wydawać gotowe legitymacje, placówka musi posiadać odpowiedni zestaw urządzeń i programów. Podstawą zestawu może być jedna ze znakomitych drukarek Fargo HID:DTC1250e, DTC1500 lub nawet HDP5000. Ponadto bogaty, ale intuicyjny program do druku IDCard. I co ważne, proponowane rozwiązania mogą współpracować z innymi systemami, np. kontrolą dostępu, rcp i szkolnymi programami edukacyjnymi.

Wydrukuj szybko dowolną ilość legitymacji szkolnych i nauczycielskich korzystając z kompletnego zestawu urządzeń i akcesoriów.

 • wygoda, a więc możliwość wydawania legitymacji od ręki i wg potrzeb
 • ponieważ ekonomia rządzi światem, szkoła uzyskuje niski koszt legitymacji,
 • i co ważne, dane osobowe są bezpieczne na serwerze placówki,
 • ponadto szkoła może rozbudować system o RCP, KD i inne.

Proponujemy kompletne zestawy do druku ELSz o składzie:

 1. Drukarka FARGO DTC1250e, DTC1500 lub HDP5000 – do wyboru
 2. Materiały eksploatacyjne do drukarki
 3. Profesjonalny program do drukowania kart
 4. Blankiety legitymacji ELSz i hologramy szkolne
 5. Pomoc on-line, pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Zwróć się do nas, dobierzemy jakościowo i ilościowo składniki zestawu, dopasujemy wartość oferty do możliwości szkoły.

Szkoła zamawia gotowe legitymacje ELSz

Harmonogram postępowania przy zamówieniu legitymacji szkolnych

 1. Szkoła akceptuje warunki oferty.
 2. Następnie szkoła przesyła formalne zamówienie na legitymacje i/lub hologramy.
 3. Wystawiamy fakturę proforma na całe zamówienie.
 4. Po opłaceniu proformy wysyłamy fakturę WAT.
 5. Ponieważ legitymacje i hologramy są dokumentami służbowymi, producent legitymacji ma obowiązek sprawdzić, komu przekazuje dokumenty państwowe. Dlatego e-legitymacje wydajemy wyłącznie na zlecenie uprawnionych placówek oświatowych.
 6. Po opłaceniu proformy przesyłamy dokument RODO do podpisu: umowę o powierzeniu danych.
 7. Następnie udostępniamy link do formularza danych osobowych oraz program do transportu danych i zdjęć.
 8. Legitymacje wykonujemy po otrzymaniu kompletu danych osobowych i zdjęć dla zamówionej liczby legitymacji.
 9. Gotowe legitymacje i hologramy przesyłamy kurierem na koszt zamawiającego. Lub zamawiający odbiera legitymacje osobiście w naszym biurze.

Zamówienia można składać wyłącznie drogą elektroniczną

 • Adres e-mail do składania zamówień: karty@cs.pl
 • Kompletne zamówienie powinno zawierać:
  • skan wypełnionego wniosku zamówienia,
  • oraz wypełniony formularz Excel z danymi do personalizacji. Za błędy popełnione przy wpisywaniu danych do formularza Excel odpowiada wyłącznie szkoła.
  • i zeskanowane, kolorowe zdjęcia portretowe ucznia lub uczniów. Za pomyłki w przesłanym materiale odpowiada wyłącznie szkoła.

Dokumenty dotyczące zamówienia legitymacji (pliki do pobrania)

Wzór zamówienia

Formularz w Excelu z danymi do personalizacji

Blankiety Legitymacji Szkolnych oferowane przez Control System FMN spełniają wszystkie wymagania zawarte w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.  Natomiast dostępność blankietów e-legitymacji szkolnych jest zależna od rodzaju układu elektronicznego karty oraz od zamawianej ilości.

 • Blankiet e-legitymacji Mifare Classic, wzór MEN-I/1 jest w stałej sprzedaży
 • Blankiety e-legitymacji ze wzorem MEN-I/1 i jednym z procesorów: Unique, Mifare PlusX, Desfire – są na indywidualne zamówienie.
 • Blankiety z innymi wzorami niż podstawowy MEN-I/1  są na indywidualne zamówienie.
 • Oferujemy każdą ilość blankietów, zarówno małą jak i bardzo dużą.

legitymacja szkolna

Każda plastikowa e-legitymacja państwowa, w tym legitymacje szkolne podlega rygorom obowiązującym przy realizacji dokumentów ścisłego zarachowania i  procedur związanych z ochroną danych RODO. Te procedury i rygory są ściśle przestrzegane przez personel CS FMN.

Ponadto CS FMN posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015  oraz koncesję MSWiA. Dlatego klient jest informowany o obowiązujących procedurach na etapie składania zamówienia. Pomieszczenia produkcyjne w Centrum Kart Plastikowych (CKP), gdzie odbywa się proces personalizacji kart, są kontrolowane i chronione zarówno za pomocą elektronicznego systemu kontroli dostępu, jak i CCTV.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa kart plastikowych znajdziesz w zakładce Wiedza.

Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z naszymi specjalistami, z pewnością pomogą Ci podjąć najlepszą decyzję.

A jeśli wiesz czego potrzebujesz, odwiedź nasz  sklep CSAdams, sprawdź ceny i kup karty dopasowane do Twoich potrzeb!