ŁATWY I SKUTECZNY PROGRAM REJESTRACJI CZASU PRACY CHRONOS RCP

Program Chronos RCP

Rejestracja czasu pracy CHRONOS RCP jest specjalistyczną aplikacją służącą do rejestrowania i automatycznego rozliczania czasu pracy zatrudnionych osób. Ponadto program współpracuje z systemem kontroli dostępu oraz innymi aplikacjami korzystającymi z tej samej bazy danych.

Program do ewidencji czasu pracy

Rejestracja czasu pracy to jeden z warunków efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, gwarantująca przejrzyste i uczciwe rozliczanie czasu pracy pracowników, a tym samym optymalne jego wykorzystanie.

Ponieważ nie istnieje uniwersalne rozwiązanie dobre dla wszystkich, opracowaliśmy skalowalny system Chronos RCP, który można dostosować do potrzeb każdego klienta.

Budowa programu Chronos

Niewątpliwie wartym uwagi jest fakt, iż program Chronos RCP posiada budowę modułową, otwartą, która umożliwia współpracę z programami innych producentów oraz dalszy rozwój programu. Dodatkowo architektura programu stanowi logiczne drzewko, ilustrowane przejrzystymi ikonkami, które pozwala na intuicyjną nawigację i łatwą obsługę programu.

Poszczególne moduły programu są przemyślane, zawierają spójne funkcje dedykowane do ściśle określonego celu. Moduły są kompatybilne względem siebie, korzystają z jednej bazy danych, mogą pracować autonomicznie lub wspólnie. Taka struktura programu daje nieograniczone możliwości w budowie konkretnego rozwiązania dostosowanego do dowolnych wymagań.

Do tego, wszystkie funkcje dotyczące rozliczania czasu pracy zostały wprowadzone w oparciu o polskie prawo pracy.

Program Chronos RCP Standard

Program RCP posiada wersję standardową, którą można rozbudować o dowolnie wybrane moduły pozwalające dostosować funkcjonalność do wymagań klienta. I tak, wersja podstawowa naszego programu zawiera tylko te elementy, które są niezbędne do standardowej ewidencji czasu pracy w każdej firmie. Dlatego osoby obsługujące moduł Standardowy programu Chronos RCP nie muszą plątać się i tracić czas na blokowanie niepotrzebnych funkcji. Od razu otrzymują program przygotowany do ich potrzeb.

Na koniec, proponujemy szeroką gamę usług i wsparcia technicznego przez cały czas życia programu lub systemu Chronos RCP.

Biorąc to wszystko pod uwagę, mamy nadzieję, że Chronos RCP spotka się z dużym uznaniem użytkowników i będzie pracował długie lata, ku satysfakcji obu stron. Jednocześnie zestaw jest tak przygotowany, by umożliwić samodzielną instalację i wdrożenie.

Platforma Chronos CS

Program rejestracji czasu pracy Chronos RCP należy do rodziny programów Chronos CS, wzajemnie kompatybilnych i uzupełniających się, a wraz z dedykowanymi urządzeniami tworzących platformę Chronos CS.

Dodatkowe, przydatne informacje znajdziesz w meny Systemy: system rozliczania czasu pracy.

Ponadto poszczególne elementy systemu Chronos RCP znajdziesz w sklepie CSAdams.

platforma do rozliczania czasu pracy

Jeśli cenisz porządek i rzetelną pracę, zainstaluj program Chronos RCP. Spokój ducha to ważna rzecz!

Chronos RCP przynosi korzyści każdej firmie

 • Przede wszystkim program posiada licencję bezterminową, a więc jest to rozwiązanie bardzo korzystne dla firmy.
 • Ponadto pozwala na ogromną oszczędność czasu pracy przekładającą się na realne straty finansowe firmy.
 • Do tego unikanie pomyłek w ręcznym naliczaniu czasu pracy (program liczy wszystkie dane automatycznie).
 • Oraz szybki, natychmiastowy dostęp do wszystkich danych pracownika.
 • Dodatkowo, łatwe, automatyczne tworzenie formularzy i wyciągów kadrowych.
 • I możliwość wykonywania wielopoziomowych statystyk, wewnętrznych i do sprawozdań zewnętrznych,
 • oraz indywidualnych raportów ze wszystkich danych systemu.
 • Niemniej ważna jest ważna w pracy automatyzacja i prostota obsługi systemu RCP.
 • Odpowiednia informacja z systemu stanowi podstawę ustalenia wynagrodzenia pracownika.
 • I co ważne, działająca aplikacja WEB ułatwia życie pracownikom i kadrze zarządzającej.
 • Oprócz tego rejestracja czasu pracy w smartfonie lub tablecie.
 • Oraz aplikacja mobilna dla pracowników.
 • Na koniec, możliwość połączenia programu RCP z innymi programami firmy, w jedną, ogólną platformę opartą na jednej bazie danych.

I co bardzo ważne: proponujemy komplet usług serwisowych i wspomagających przy wdrożeniu, a następnie dla działającego już systemu RCP.

Polecany nasz program zarówno dla małych, jak i dużych organizacji, niezależnie od ilości zatrudnionych osób, charakteru pracy i miejsca siedziby.

Skrót działania systemu Chronos RCP

Program instalowany jest na komputerze (serwer systemu), który znajduje się w dowolnym miejscu przedsiębiorstwa. Do komputera poprzez sieć lub transmisję szeregową podłączone są rejestratory RCP stanowiące punkty rejestracyjne pracowników. Dodatkowo, mogą one również współpracować z kontrolą dostępu.  A rejestrator zapisuje czas przyjścia lub wyjścia pracownika, poprzez przyłożenie karty elektronicznej (zbliżeniowej), w której jest zakodowany numer pracownika. Albo poprzez zapis odcisku linii papilarnych dłoni.

Dodatkowa funkcja karty elektronicznej pracownika, to legitymacja lub identyfikator po nadrukowaniu danych osobowych i zdjęcia.

Każdy rejestrator zapisuje w swojej pamięci numer karty, czas i datę oraz rodzaj zdarzenia np. wejście/wyjście, prywatne/służbowe. Następnie te dane rejestrator przechowuje aż do momentu uruchomienia programu Chronos RCP, do którego natychmiast przesyła wszystkie dane. Z kolei program Chronos przetwarza, gromadzi i rozlicza wszystkie informacje o czasie pracy oraz generuje założone raporty dla księgowości, kadr i zarządu organizacji.

Nasza oferta rejestratorów RCP jest bogata, w dodatku  możesz sprawdzić cenę wielu z nich.

Niektóre funkcje programu Chronos

 • Przede wszystkim estetyczny i przejrzysty interfejs programu jest w języku polskim.
 • Do tego program obsługuje różne lokalizacje, znajdujące się poza siedzibą firmy matki (korporacje),
 • oraz pracuje w sieci komputerowej (LAN, WAN).
 • Dodatkowo możliwy jest dostęp do programu poprzez przeglądarkę www.
 • A bieżąca rejestracja zdarzeń uwzględnia wszystkie ich rodzaje, np. wejścia/wyjścia, wejścia/wyjścia służbowe.
 • Ponadto, program posiada szczegółową konfigurację zasad pracy np. ustawianie tolerancji spóźnień, autouzupełnianie brakujących transakcji i wiele innych.
 • Możliwe jest tworzenie, usuwanie i modyfikowanie harmonogramów, oraz kalendarzy czasu pracy na wybrany okres lub bezterminowo.
 • Oczywiście, program posiada generator wielu raportów, jak raporty dotyczące np. przepracowanych godzin, nieobecności, nadgodzin – dla poszczególnych osób oraz działów, i in.
 • Ponadto, program oblicza normatywny czas pracy z możliwością rozliczania pracowników pracujących w niepełnym wymiarze godzin.
 • Rozlicza okresowy czasu pracy np dnia, tygodnia, miesiąca lub wskazanego zakresu dat.
 • Oraz rozlicza godziny nadliczbowe i inne, poza standardowe.
 • A także, jest możliwe definiowanie dni np. świąt i dni wolnych od pracy.
 • I wprowadzanie absencji dla pracownika np. chorobowe, wolne, i in.
 • Program automatycznie tworzy logi operacji użytkowników programu.

Ważna jest współpraca z aplikacjami finansowymi (KP, HR, MRP), programami do rozliczeń płacowych np. Płatnik, Optima i in.

 • Jest też możliwość gromadzenia, zapisywania i eksportowania danych.
 • Poza tym, program Chronos RCP tworzy harmonogramy czasu pracy uwzględniające system ruchomego czasu pracy.
 • Oraz przypisuje harmonogramy zgodnie z godziną rejestracji pracownika przy rozpoczęciu pracy.
 • Program wprowadza i konfiguruje dane dotyczące poszczególnych pracowników tylko z poziomu administratora lub osoby upoważnionej,
 • i ma możliwość integracji z Active Directory.
 • Program automatyczne pobiera transakcje z urządzenia i wysyła dane,
 • oraz automatycznie rozpoznaje przerwy w pracy.
 • Z kolei pracownicy używają specjalnych kart zbliżeniowych, które automatycznie naliczają zdarzenia. Jednocześnie karty te mogą służyć jako identyfikatory lub legitymacje pracownicze.
 • W ten sposób stworzona została bezobsługowa metoda systemu RCP: wystarczy, że pracownik nosi kartę jak identyfikator.

Pozostałe funkcje programu Chronos RCP

 • Wykrywanie nadużycia: „odbijania karty za kolegę”- opcja.
 • Automatyczne rozpoznawanie wyjścia w czasie pracy, niezależnie od liczby wejść/wyjść.
 • Odporność na zapominanie o skorzystaniu z czytnika przy wyjściu z pracy.
 • Nie ma konieczności instalacji kołowrotków i bramek.
 • Jest możliwość rejestracji czasu pracy zdalnej – opcja.
 • Również możliwe jest odbijanie karty w czytniku NFC smartfona – opcja.
 • A także jest możliwe zastosowanie w terenie, np. na budowie, w transporcie – opcja.
 • Są też informacje zwrotne dla pracownika o czasie pracy, urlopach, nadgodzinach – opcja.
 • Możliwa jest współpraca z kontrolą dostępu poprzez kartę RFID.

Dodatkowo, zapewniona jest zgodność z ochroną danych osobowych RODO.

 • Ponadto jest automatyczne ocenianie jakości pracy,
 • i możliwość śledzenia oraz analizy przebiegu dnia pracy,
 • Oprócz tego jest szczegółowa analiza czasu pracy,
 • oraz szczegółowa analiza przerw w pracy.
 • Jako opcja działa aplikacja mobilna dla pracowników do samodzielnej analizy i kontroli czasu pracy.
 • Również opcyjne jest rozliczanie pracy w terenie u Klienta.
 • Dzięki systemowi i programowi rozliczania czasu pracy jest automatyczne identyfikacja pracowników.
 • Ponadto opcyjny jest monitoring ilości pracowników w danym obiekcie.
 • I integracja karty elektronicznej z kontrolą dostępu.

O inne funkcjonalności, które Cię interesują pytaj obsługę techniczną CS FMN.

Ogólne wymagania sprzętowe dla instalacji programu Chronos RCP

 • MS Windows 7/8/10 – zalecany Windows 7 lub 10
 • System 32 lub 64 bit – zalecany 64 bit
 • HDD wolne miejsce – 1 GB (głównie kopie transakcji)
 • Procesor Intel Pentium 2GHz – zalecany i5 2,5 GHz
 • I jeden wolny port USB 2.0 dla klucza HASP
 • Oraz karta LAN – 100 MB
 • Natomiast baza danych to MS SQL Serwer 2008 R2 lub nowszy (500 MB – 2 GB)