PROGRAM REJESTRACJI CZASU PRACY CHRONOS RCP

Program Chronos RCP

Rejestracja czasu pracy CHRONOS RCP jest specjalistyczną aplikacją służącą do rejestrowania i automatycznego rozliczania czasu pracy zatrudnionych osób. Co więcej program współpracuje z systemem kontroli dostępu oraz innymi aplikacjami korzystającymi z tej samej bazy danych.

Program RCP

Rejestracja czasu pracy to jeden z warunków efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, gwarantująca przejrzyste i uczciwe rozliczanie czasu pracy pracowników, a tym samym optymalne jego wykorzystanie.

Ponieważ nie istnieje uniwersalne rozwiązanie dobre dla wszystkich, opracowaliśmy skalowalny system Chronos RCP , który można dostosować do potrzeb każdego klienta.

Budowa programu Chronos

Niewątpliwie wartym uwagi jest fakt iż program Chronos RCP posiada budowę modułową, otwartą, która umożliwia współpracę z programami innych producentów oraz dalszy rozwój programu. Dodatkowo architektura programu stanowi logiczne drzewko, ilustrowane przejrzystymi ikonkami, które pozwala na intuicyjną nawigację i łatwą obsługę programu.

Poszczególne moduły programu są przemyślane, zawierają spójne funkcje dedykowane do ściśle określonego celu. Moduły są kompatybilne względem siebie, korzystają z jednej bazy danych, mogą pracować autonomicznie lub wspólnie. Taka struktura programu daje nieograniczone możliwości w budowie konkretnego rozwiązania dostosowanego do dowolnych wymagań.

Ponadto wszystkie funkcje dotyczące rozliczania czasu pracy zostały wprowadzone w oparciu o polskie prawo pracy.

Program posiada wersję standardową, nie mniej jednak można rozbudować o dowolnie wybrane moduły pozwalające dostosować funkcjonalność do wymagań klienta. I tak, wersja podstawowa naszego programu zawiera tylko te elementy, które są niezbędne do standardowej ewidencji czasu pracy w każdej firmie. Dlatego osoby obsługujące moduł Standardowy programu Chronos RCP nie muszą plątać się i tracić czas na blokowanie niepotrzebnych funkcji. Od razu otrzymują program przygotowany do ich potrzeb.

Na koniec, proponujemy szeroką gamę usług i wsparcia technicznego przez cały czas życia programu lub systemu Chronos RCP.

Biorąc to wszystko pod uwagę, mamy nadzieję, że Chronos RCP spotka się z uznaniem naszych klientów i będzie pracował długie lata ku satysfakcji obu stron. Jednocześnie zestaw jest tak przygotowany by umożliwić samodzielną instalację i wdrożenie.

Platforma CS Chronos

Program rejestracji czasu pracy Chronos RCP należy do rodziny programów CS Chronos, wzajemnie kompatybilnych i uzupełniających się, a wraz z dedykowanymi urządzeniami tworzących platformę CS Chronos.

Ponadto poszczególne elementy systemu Chronos RCP znajdziesz w sklepie CSAdams.

Program RCP KD

Jeśli cenisz porządek i rzetelną pracę, zainstaluj program Chronos RCP. Spokój ducha to ważna rzecz!

Niektóre korzyści dla każdej firmy

 • oszczędność czasu pracy
 • unikanie pomyłek w ręcznym naliczaniu czasu pracy (program liczy wszystkie dane automatycznie)
 • natychmiastowy dostęp do wszystkich danych pracownika
 • automatyczne tworzenie formularzy i wyciągów kadrowych
 • możliwość wykonywania wielopoziomowych statystyk
 • oraz indywidualnych raportów po wszystkich danych systemu
 • automatyzacja i prostota obsługi systemu RCP
 • informacja z systemu może stanowić podstawę ustalania wynagrodzenia pracowników
 • ponadto aplikacje web ułatwiające życie pracownikom i kadrze zarządzającej
 • rejestracja czasu pracy w smartfonie lub tablecie
 • aplikacja mobilna dla pracowników
 • na koniec, możliwość połączenia programu RCP z innymi programami firmy, w jedną, ogólną platformę opartą na jednej bazie danych.

I co bardzo ważne: proponujemy komplet usług dla wdrożenia a potem do działającego już systemu RCP.

Polecany dla małych jak i również dużych organizacji, niezależnie od ilości zatrudnionych osób, charakteru pracy i miejsca siedziby.

Skrót działania systemu Chronos RCP

Program instalowany jest na komputerze (serwer systemu), który znajduje się w dowolnym miejscu przedsiębiorstwa. Do komputera poprzez sieć lub transmisję szeregową podłączone są rejestratory RCP stanowiące punkty rejestracyjne pracowników. Dodatkowo, mogą one również współpracować z kontrolą dostępu.  Rejestrator zapisuje czas przyjścia lub wyjścia pracownika, poprzez przyłożenie karty elektronicznej (zbliżeniowej), w której jest zakodowany numer pracownika. Albo poprzez zapis odcisku linii papilarnych dłoni.

Dodatkowa funkcja karty elektronicznej pracownika, to legitymacja lub identyfikator po nadrukowaniu danych osobowych i zdjęcia.

Rejestrator zapisuje w swojej pamięci numer karty, czas i datę oraz rodzaj zdarzenia np. wejście/wyjście, prywatne/służbowe. Te dane rejestrator przechowuje aż do momentu uruchomienia programu Chronos RCP, do którego natychmiast przesyła wszystkie dane. Z kolei program Chronos przetwarza, gromadzi i rozlicza wszystkie informacje o czasie pracy oraz generuje założone raporty dla księgowości, kadr i zarządu organizacji.

Nasza oferta rejestratorów RCP jest bogata, w dodatku  możesz sprawdzić cenę wielu z nich.

Niektóre funkcje programu Chronos

 • Program w języku polskim.
 • Obsługa innych lokalizacji (korporacje)
 • Praca w sieci komputerowej(LAN, WAN)
 • Możliwy dostęp poprzez przeglądarkę www
 • Bieżąca rejestracja zdarzeń z uwzględnieniem ich rodzajów np. wejścia/wyjścia, wejścia/wyjścia służbowe
 • Szczegółowa konfiguracja zasad pracy np. ustawianie tolerancji spóźnień, autouzupełnianie brakujących transakcji i wiele innych
 • Możliwość tworzenia, usuwania i modyfikowania harmonogramów, oraz kalendarzy czasu pracy na wybrany okres lub bezterminowo
 • Generator wielu raportów. Raporty dotyczące np. przepracowanych godzin, nieobecności, nadgodzin – dla poszczególnych osób oraz działów
 • Obliczanie normatywnego czasu pracy z możliwością rozliczania pracowników pracujących w niepełnym wymiarze godzin
 • Rozliczanie czasu pracy np dnia, tygodnia, miesiąca lub wskazanego zakresu dat
 • Rozliczanie godzin nadliczbowych
 • Możliwość definiowania dni np. świąt i dni wolnych od pracy
 • Możliwość wprowadzania absencji dla pracownika np. chorobowe, wolne
 • Automatyczne tworzenie logów operacji użytkowników programu
 • Możliwość współpracy z aplikacjami finansowymi (KP, HR, MRP) – programami do rozliczeń płacowych np. Płatnik, Optima i in.
 • Możliwość gromadzenia, zapisywania i eksportowania danych
 • Tworzenie harmonogramów czasu pracy uwzględniających system ruchomego czasu pracy
 • Przypisywanie harmonogramów zgodnie z godziną rejestracji pracownika przy rozpoczęciu pracy
 • Wprowadzania i konfiguracji danych dotyczących poszczególnych pracowników tylko z poziomu administratora lub osoby upoważnionej
 • Możliwość integracji z Active Directory
 • Automatyczne pobieranie transakcji z urządzenia i wysyłanie danych
 • Pracownicy używają specjalnych identyfikatorów zbliżeniowych, które automatycznie naliczają zdarzenia
 • Bezobsługowe karty noszone przez pracowników jako identyfikatory
 • Metoda bezobsługowa automatyczna – wystarczy nosić kartę jako identyfikator
 • Automatyczne rozpoznawanie przerw w pracy

Pozostałe funkcje

 • Wykrywanie nadużycia: „odbijania karty za kolegę”- opcja
 • Automatyczne rozpoznawanie wyjścia w czasie pracy, niezależnie od liczby wejść/wyjść
 • Odporność na zapominanie o skorzystaniu z czytnika przy wyjściu z pracy
 • Nie ma konieczności instalacji kołowrotków i bramek
 • Możliwość rejestracji czasu pracy zdalnej – opcja
 • Odbijanie karty w czytniku NFC smartfona – opcja
 • Możliwość zastosowania w terenie, np. na budowie, w transporcie – opcja
 • Informacje zwrotne dla pracownika o czasie pracy, urlopach, nadgodzinach – opcja
 • Możliwość współpracy z kontrolą dostępu poprzez kartę RFID
 • Zgodność z ochroną danych osobowych, RODO
 • Automatyczne ocenianie jakości pracy
 • Możliwość śledzenia i analizy przebiegu dnia pracy
 • Szczegółowa analiza czasu pracy
 • Szczegółowa analiza przerw w pracy
 • Aplikacja mobilna dla pracowników do samodzielnej analizy i kontroli czasu pracy- opcja
 • Rozliczanie pracy w terenie u Klienta – opcja
 • Identyfikacja pracowników
 • Monitoring ilości pracowników w danym obiekcie – opcja
 • Integracja karty elektronicznej z kontrolą dostępu

O pozostałe funkcjonalności pytaj obsługę techniczną CS FMN.

Ogólne wymagania sprzętowe

 • MS Windows 7/8/10 – zalecany Windows 7 lub 10
 • System 32 lub 64 bit – zalecany 64 bit
 • HDD wolne miejsce – 1 GB (głównie kopie transakcji)
 • Procesor Intel Pentium 2GHz – zalecany i5 2,5 GHz
 • Jeden wolny port USB 2.0 dla klucza HASP
 • Karta LAN – 100 MB
 • Baza danych – MS SQL Serwer 2008 R2 lub nowszy (500 MB – 2 GB)