ŁATWY I SKUTECZNY PROGRAM REJESTRACJI CZASU PRACY CHRONOS RCP

Program Chronos RCP

Rejestracja czasu pracy CHRONOS RCP jest specjalistyczną aplikacją służącą do rejestrowania i automatycznego rozliczania czasu pracy zatrudnionych osób. Ponadto program współpracuje z systemem kontroli dostępu oraz innymi aplikacjami korzystającymi z tej samej bazy danych.

Program do ewidencji czasu pracy

Rejestracja czasu pracy to jeden z warunków efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, gwarantująca przejrzyste i uczciwe rozliczanie czasu pracy pracowników, a tym samym optymalne jego wykorzystanie.

Ponieważ nie istnieje uniwersalne rozwiązanie dobre dla wszystkich, opracowaliśmy skalowalny system Chronos RCP, który można dostosować do potrzeb każdego klienta.

Budowa programu Chronos

Niewątpliwie wartym uwagi jest fakt, iż program Chronos RCP posiada budowę modułową, otwartą, która umożliwia współpracę z programami innych producentów oraz dalszy rozwój programu. Dodatkowo architektura programu stanowi logiczne drzewko, ilustrowane przejrzystymi ikonkami, które pozwala na intuicyjną nawigację i łatwą obsługę programu.

Poszczególne moduły programu są przemyślane, zawierają spójne funkcje dedykowane do ściśle określonego celu. Moduły są kompatybilne względem siebie, korzystają z jednej bazy danych, mogą pracować autonomicznie lub wspólnie. Taka struktura programu daje nieograniczone możliwości w budowie konkretnego rozwiązania dostosowanego do dowolnych wymagań.

Do tego, wszystkie funkcje dotyczące rozliczania czasu pracy zostały wprowadzone w oparciu o polskie prawo pracy.

Program Chronos RCP Standard

Program RCP posiada wersję standardową, którą można rozbudować o dowolnie wybrane moduły pozwalające dostosować funkcjonalność do wymagań klienta. I tak, wersja podstawowa naszego programu zawiera tylko te elementy, które są niezbędne do standardowej ewidencji czasu pracy w każdej firmie. Dlatego osoby obsługujące moduł Standardowy programu Chronos RCP nie muszą plątać się i tracić czas na blokowanie niepotrzebnych funkcji. Od razu otrzymują program przygotowany do ich potrzeb.

Na koniec, proponujemy szeroką gamę usług i wsparcia technicznego przez cały czas życia programu lub systemu Chronos RCP.

Biorąc to wszystko pod uwagę, mamy nadzieję, że Chronos RCP spotka się z dużym uznaniem użytkowników i będzie pracował długie lata, ku satysfakcji obu stron. Jednocześnie zestaw jest tak przygotowany, by umożliwić samodzielną instalację i wdrożenie.

Platforma Chronos CS

Program rejestracji czasu pracy Chronos RCP należy do rodziny programów Chronos CS, wzajemnie kompatybilnych i uzupełniających się, a wraz z dedykowanymi urządzeniami tworzących platformę Chronos CS.

Ponadto poszczególne elementy systemu Chronos RCP znajdziesz w sklepie CSAdams.

platforma do rozliczania czasu pracy

Jeśli cenisz porządek i rzetelną pracę, zainstaluj program Chronos RCP. Spokój ducha to ważna rzecz!

Niektóre korzyści dla każdej firmy
 • oszczędność czasu pracy
 • unikanie pomyłek w ręcznym naliczaniu czasu pracy (program liczy wszystkie dane automatycznie)
 • natychmiastowy dostęp do wszystkich danych pracownika
 • automatyczne tworzenie formularzy i wyciągów kadrowych
 • możliwość wykonywania wielopoziomowych statystyk
 • oraz indywidualnych raportów po wszystkich danych systemu
 • automatyzacja i prostota obsługi systemu RCP
 • informacja z systemu może stanowić podstawę ustalania wynagrodzenia pracowników
 • ponadto aplikacje web ułatwiające życie pracownikom i kadrze zarządzającej
 • rejestracja czasu pracy w smartfonie lub tablecie
 • aplikacja mobilna dla pracowników
 • na koniec, możliwość połączenia programu RCP z innymi programami firmy, w jedną, ogólną platformę opartą na jednej bazie danych.

I co bardzo ważne: proponujemy komplet usług serwisowych i wspomagających przy wdrożeniu, a następnie dla działającego już systemu RCP.

Polecany nasz program zarówno dla małych, jak i dużych organizacji, niezależnie od ilości zatrudnionych osób, charakteru pracy i miejsca siedziby.

Skrót działania systemu Chronos RCP

Program instalowany jest na komputerze (serwer systemu), który znajduje się w dowolnym miejscu przedsiębiorstwa. Do komputera poprzez sieć lub transmisję szeregową podłączone są rejestratory RCP stanowiące punkty rejestracyjne pracowników. Dodatkowo, mogą one również współpracować z kontrolą dostępu.  Rejestrator zapisuje czas przyjścia lub wyjścia pracownika, poprzez przyłożenie karty elektronicznej (zbliżeniowej), w której jest zakodowany numer pracownika. Albo poprzez zapis odcisku linii papilarnych dłoni.

Dodatkowa funkcja karty elektronicznej pracownika, to legitymacja lub identyfikator po nadrukowaniu danych osobowych i zdjęcia.

Rejestrator zapisuje w swojej pamięci numer karty, czas i datę oraz rodzaj zdarzenia np. wejście/wyjście, prywatne/służbowe. Te dane rejestrator przechowuje aż do momentu uruchomienia programu Chronos RCP, do którego natychmiast przesyła wszystkie dane. Z kolei program Chronos przetwarza, gromadzi i rozlicza wszystkie informacje o czasie pracy oraz generuje założone raporty dla księgowości, kadr i zarządu organizacji.

Nasza oferta rejestratorów RCP jest bogata, w dodatku  możesz sprawdzić cenę wielu z nich.

Niektóre funkcje programu Chronos
 • Interfejs programu  jest w języku polskim.
 • Program obsługuje różne lokalizacje, znajdujące się poza siedzibą firmy matki (korporacje),
 • oraz pracuje w sieci komputerowej (LAN, WAN).
 • Możliwy jest dostęp poprzez przeglądarkę www.
 • Natomiast bieżąca rejestracja zdarzeń  uwzględnia wszystkie ich rodzaje, np. wejścia/wyjścia, wejścia/wyjścia służbowe.
 • Ponadto, program posiada szczegółową konfigurację zasad pracy np. ustawianie tolerancji spóźnień, autouzupełnianie brakujących transakcji i wiele innych.
 • Możliwe jest tworzenie, usuwanie i modyfikowanie harmonogramów, oraz kalendarzy czasu pracy na wybrany okres lub bezterminowo.
 • Oczywiście, program posiada generator wielu raportów, jak raporty dotyczące np. przepracowanych godzin, nieobecności, nadgodzin – dla poszczególnych osób oraz działów, i in.
 • Oblicza normatywny czas pracy z możliwością rozliczania pracowników pracujących w niepełnym wymiarze godzin.
 • Rozlicza okresowy czasu pracy np dnia, tygodnia, miesiąca lub wskazanego zakresu dat.
 • I program rozlicza godziny nadliczbowe.
 • Ponadto, jest możliwość definiowania dni np. świąt i dni wolnych od pracy.
 • I jest możliwość wprowadzania absencji dla pracownika np. chorobowe, wolne, i in.
 • Program automatycznie tworzy logi operacji użytkowników programu.
 • Oraz ma możliwość współpracy z aplikacjami finansowymi (KP, HR, MRP), programami do rozliczeń płacowych np. Płatnik, Optima i in.
 • Jest też możliwość gromadzenia, zapisywania i eksportowania danych.
 • Program tworzy harmonogramy czasu pracy uwzględniające system ruchomego czasu pracy.
 • Oraz przypisuje harmonogramy zgodnie z godziną rejestracji pracownika przy rozpoczęciu pracy.
 • Program wprowadza i konfiguruje dane dotyczące poszczególnych pracowników tylko z poziomu administratora lub osoby upoważnionej,
 • i ma możliwość integracji z Active Directory.
 • Program automatyczne pobiera transakcje z urządzenia i wysyła dane,
 • i automatyczne rozpoznaje przerwy w pracy.
 • Natomiast pracownicy używają specjalnych identyfikatorów zbliżeniowych, które automatycznie naliczają zdarzenia,
 • ponadto, pracownicy używają bezobsługowe karty jako identyfikatory.
 • W ten  sposób stworzona została bezobsługowa metoda systemu RCP: wystarczy, że pracownik nosi kartę jak identyfikator.
Pozostałe funkcje
 • Wykrywanie nadużycia: „odbijania karty za kolegę”- opcja.
 • Automatyczne rozpoznawanie wyjścia w czasie pracy, niezależnie od liczby wejść/wyjść.
 • Odporność na zapominanie o skorzystaniu z czytnika przy wyjściu z pracy.
 • Nie ma konieczności instalacji kołowrotków i bramek.
 • Jest możliwość rejestracji czasu pracy zdalnej – opcja.
 • Również możliwe jest odbijanie karty w czytniku NFC smartfona – opcja.
 • A także jest możliwe zastosowanie w terenie, np. na budowie, w transporcie – opcja.
 • Są też informacje zwrotne dla pracownika o czasie pracy, urlopach, nadgodzinach – opcja.
 • Możliwa jest współpraca z kontrolą dostępu poprzez kartę RFID.
 • Zapewniona jest zgodność z ochroną danych osobowych, RODO.
 • Ponadto jest automatyczne ocenianie jakości pracy,
 • możliwość śledzenia i analizy przebiegu dnia pracy,
 • szczegółowa analiza czasu pracy,
 • oraz szczegółowa analiza przerw w pracy.
 • Aplikacja mobilna dla pracowników do samodzielnej analizy i kontroli czasu pracy- opcja
 • Rozliczanie pracy w terenie u Klienta – opcja.
 • Identyfikacja pracowników.
 • Monitoring ilości pracowników w danym obiekcie – opcja.
 • Integracja karty elektronicznej z kontrolą dostępu.

O pozostałe funkcjonalności pytaj obsługę techniczną CS FMN.

Ogólne wymagania sprzętowe
 • MS Windows 7/8/10 – zalecany Windows 7 lub 10
 • System 32 lub 64 bit – zalecany 64 bit
 • HDD wolne miejsce – 1 GB (głównie kopie transakcji)
 • Procesor Intel Pentium 2GHz – zalecany i5 2,5 GHz
 • Jeden wolny port USB 2.0 dla klucza HASP
 • Karta LAN – 100 MB
 • Baza danych – MS SQL Serwer 2008 R2 lub nowszy (500 MB – 2 GB)