ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO TO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE

Legitymacja Nauczyciela Akademickiego

Bezpieczna, elektroniczna legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego ELSNA, jest zadrukowaną kartą plastikową z wbudowanymi elektronicznymi procesorami: stykowym i bezstykowym. Wszystkie blankiety ELSNA oferowane przez CS FMN spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu MNiSW z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego (Dz. U. poz. 689).

Zgodnie z rozporządzeniem, w karcie zakodowane są informacje o nauczycielu i przysługujących mu uprawnieniach. Informacje te mogą być modyfikowane, zależnie od potrzeb, wraz ze zmianami statusu nauczyciela. Ponadto dane osobowe oraz ważność legitymacji jest zapisana i zaszyfrowana w pamięci elektronicznej, z tego powodu karta jest trudna do sfałszowania. Dodatkowo, data ważności ELS potwierdzona jest na hologramie, naklejanym co semestr na rewersie karty.

elektroniczna legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego

Należy dodać, że wydawanie nowych legitymacji ELSNA oraz przedłużanie ich ważności Uczelnia może wykonać we własnym zakresie lub zlecić wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej, takiej jak Control System FMN. W obu przypadkach oferujemy kompletne rozwiązania, o których możesz przeczytać w zakładce: rozwiązania dla czelni wyższych.

Data ważności ELSNA jest zapisana w postaci elektronicznej na chipie stykowym oraz zamieszczona na hologramie naklejanym co semestr na rewersie.

Ponieważ obsługujemy kilkaset uczelni w kraju, dlatego dbamy o wysoką jakość kart i stałe zaopatrzenie we wszystkie blankiety: ELS, ELD, ELSNA oraz o inne, ważne dla uczelni produkty.

Możesz śmiało pytać o blankiety ELSNA, gotowe legitymacje i inne produkty

Legitymacja nauczyciela akademickiego posiada bardzo szerokie zastosowanie zarówno w uczelni jak i poza nią. Ilość funkcji pełnionych przez ELSNA zależy od stopnia informatyzacji uczelni.

 • Oczywiście podstawową funkcją legitymacji ELSNA jest weryfikacja tożsamości osoby, w sposób prosty i pewny. W przypadku zaawansowanych legitymacji ELSNA z funkcją PKI poświadczenie tożsamości jest pewne i bezpieczne. Natomiast zastosowane mechanizmy kryptograficzne gwarantują najwyższe bezpieczeństwo dostępu do danych, w tym kodowaną transmisję bezprzewodową.
 • Ponadto elektroniczna legitymacja nauczyciela akademickiego w wielu uczelniach umożliwia dostęp do uczelnianego systemu komputerowego i biblioteki. Dzięki niej można sprawdzić plan zajęć, wstawić oceny, czy złożyć elektroniczny podpis. Architektura karty ELSNA pozwala na wgrywanie własnych apletów, które służą do obsługi zasobów uczelnianych (biblioteki, karty dostępu do pomieszczeń, internetowych platform uczelnianych itp.).
 • Dodatkowo legitymację ELSNA można zastosować do elektronicznego podpisywania dokumentów lub autoryzacji przy korzystaniu z komputera, drukarki i innych urządzeń uczelnianych. Jednocześnie administrator systemu na bieżąco kontroluje co robi użytkownik i z czego korzysta. Takie rozwiązanie w efekcie w zdecydowany sposób podnosi poziom bezpieczeństwa uczelni.
 • Dodatkowo legitymację nauczyciela akademickiego można wykorzystywać jako elektroniczną portmonetkę, do opłaty za ksero, itp.
 • Inna ważna funkcja elektronicznej legitymacji studenckiej jest związana z procesorem bezstykowym. Legitymacja jest dokumentem uprawniającym nauczyciela akademickiego do ulgowych przejazdów komunikacją miejską oraz, przejazdów koleją i autobusami. Wiele miast wykorzystuje ELSNA jako miejski bilet elektroniczny w systemie komunikacji miejskiej. Funkcje procesora bezstykowego wykorzystuje się też w systemach kontroli dostępu, stołówkach i innych.
 • Inne przydatne funkcje elektronicznej legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego pokrywają się z funkcjami karty ELS i są opisane w funkcjonalności ELS.

W ofercie CS FMN są wszystkie rodzaje blankietów elektronicznych legitymacji uczelnianych, oparte na dwóch podstawowych kartach inteligentnych: CSX i Cosmo. A więc:

 • blankiety hybrydowe ELSNA CSX. I wszystkie pozostałe blankiety legitymacji uczelnianych, wykonane na karcie CSX: ELS, ELD i ELP,
 • karty i blankiety dualne ELSNA ID One Cosmo. Oraz czyste karty legitymacji pracowniczej ELP Cosmo,
 • gotowe, spersonalizowane elektroniczne legitymacje studenckie ELSNA
 • ponadto hologramy wykonane zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MNiSW.

Blankiet ELSNA CSX

Wstępnie zadrukowany blankiet ELSNA jest elektroniczną kartą procesorową, hybrydową z dwoma interfejsami:

 • stykowym określonym w normach ISO/IEC 7816 o pojemności pamięci nieulotnej 110 kilobajtów
 • bezstykowym określonym w normie ISO/IEC 14443 typ A, zgodnym ze standardem przemysłowym MIFARE® dla protokołu klasycznego o pojemności pamięci 1 kilobajt (MIFARE® Standard Card IC MF1 IC S50 Functional Specification).

Karty są wykonane z materiału nie ulegającego odkształceniu i/lub rozwarstwieniu. Wygląd blankietu ELSNA określa załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego (Dz. U. 2020 nr poz. 689). Białe pole po stronie rewersowej jest położone w stosunku do brzegów karty z dokładnością +/- 0,5 mm w poziomie i 23,5 mm w pionie.

PROCESOR STYKOWY

 • Karta posiada pojemność 110kb.
 • Platforma jest certyfikowana na poziomie CC EAL6+.
 • Ponadto, karta jest zgodna z ISO/IEC 7816-2 i 7816-3.
 • Polecenia i odpowiedzi przesyłane podczas komunikacji mają strukturę zgodną z APDU określoną w normach ISO/IEC.
 • System operacyjny karty z maszyną wirtualną Java (JavaCard) w wersji 2.4 Karta zawiera preinstalowane aplety: zarządzanie kartą (Card Manager), system plików ISO IEC 7816.
 • Natomiast funkcjonalność PKCS #11 jest opcją.
 • Algorytmy kryptograficzne: RSA 4096 bitów i długość klucza ECC 640 bitów, 3DES, EEC PKI – generacja pary kluczy dla RSA i ECC na karcie CVM Globalny PIN (zarządzany przez Card-Manager-a) jest wykorzystywany przez wszystkie zainstalowane aplety.
 • Ponadto, opcyjnie karta posiada możliwość wyposażenia w aplety PIV oraz studenckie, nie sprofilowane fabrycznie.
 • Dodatkowo, karty CSX umożliwiają ładowanie apletów firm trzecich, to też jest opcja.

Charakterystyka chipa

 • Obsługiwane protokoły: T=0, T=1 zgodne z ISO/IEC 7816
 • EEPROM 40 KB dostępne dla apletów i danych
 • ROM 40 KB dostępne dla apletów
 • RAM 2172 bajtów
 • APDU bufor: 261 bajtów
 • Wbudowany koprocesor kryptograficzny

PROCESOR BEZSTYKOWY

Część bezstykowa jest wyposażona w interfejs zgodny z ISO/IEC 14443 typ A oraz zgodny z wykorzystywanym w systemie Warszawskiej Karty Miejskiej, o pojemności 1 kilobajt

Sposób komunikacji karty jest zgodny ze standardem przemysłowym MIFARE® dla protokołu klasycznego spełniającym wymagania normy ISO/IEC 7810, ISO/IEC 14443-1, ISO/IEC 14443-2, ISO/IEC 14443-3 przy zachowaniu pełnej antykolizyjności.

Zabezpieczenia na czas dostawy

Dostęp do układów elektronicznych blankietów ELSNA CSX jest zabezpieczany na czas dostawy specjalnymi kluczami transportowymi dla części bezstykowej (MIFARE®) i stykowej.

Karta jest przygotowana do implementacji do dowolnego, istniejącego na rynku systemu zarządzania legitymacją studencką. Blankiet ELS CSX jest z powodzeniem obsługiwany przez takie systemy i programy jak:

 • program CS Proxima
 • Uczelniany System Obsługi Studenta (USOS)
 • Poznański System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej zarządzany przez Międzyuczelniane Centrum Personalizacji w Poznaniu
 • inne, indywidualne programy.

Blankiet ELSNA ID One Cosmo

Karta ID One Cosmo 80 kB, została stworzona w oparciu o najnowsze technologie Oberthur Technologies. Co więcej blankiet elektronicznej legitymacji nauczyciela akademickiego ID One Cosmo, jest kartą procesorową Java. Karty te występują w wielu wersjach różniących się między innymi, wielkością pamięci, zakresem realizowanych operacji czy interfejsem. Wszystkie karty Cosmo mają wbudowaną sprzętową realizację algorytmów RSA, DES i 3DES.

Specyfikacja techniczna karty ID Obe Cosmo v 7.01

 • pamięć EEPROM: 80 kB i więcejblankiet ELS ID One Cosmo
 • JavaCard GP 2.1.1 i JavaCard 2.2
 • Standard FIPS 140-2 Level 3
 • i standardy szyfrowania: RSA do 2048 bitów, AES, 3DES
 • łatwa integracja ze środowiskiem PKCS#11 i Microsoft CSP
 • karta zawiera usługi podpisu elektronicznego, uwierzytelniania i szyfrowania
 • oraz ma certyfikaty Common Criteria EAL 4+ I EAL 5+ zgodne z SSD typ 2 i 3
 • ponadto karta jest wykonana z materiału o podwyższonej trwałości PET-F
 • Middleware PKCS#11 i CSP dostępny dla środowisk Windows, Mac, Linux
 • ponieważ aplet przechowywany jest w ROM (we wcześniejszych wersjach karty w EEPROM), w związku z tym, cała pamięć EEPROM (80 kB) jest dostępna do wykorzystania dla własnych zastosowań,
 • i co ważne, jest możliwość dodawanie własnych apletów bez utraty certyfikatów bezpieczeństwa
 • ponadto karta ma emulowany interfejs bezstykowy Mifare 1kB
 • oczywiście jest to karta dualna.

Ponieważ karta Cosmo jest certyfikowana jako Open Platform więc daje możliwość wgrywania innych apletów, nawet w późniejszym terminie. A także inicjalizacji Mifare bez utraty certyfikatów. Co więcej jest to jeden z niewielu produktów certyfikowanych w ten właśnie sposób.

Dla pracowników uczelni wyższych oferujemy również inne karty z rodziny ID One Cosmo. Ponadto w ofercie dostępne są karty z pamięcią od 16 kB do 144 kB.

Harmonogram postępowania przy zamówieniu legitymacji nauczyciela akademickiego

 1. Najpierw zaakceptuj warunki oferty.
 2. Następnie prześlij formalne zamówienie na legitymacje nauczyciela akademickiego i hologramy.
 3. W odpowiedzi wystawimy fakturę proforma na całe zamówienie.
 4. A po opłaceniu proformy wyślemy fakturę WAT.
 5. Ponieważ legitymacje i hologramy są dokumentami państwowymi ścisłego zarachowania, producenci legitymacji mają obowiązek sprawdzać, komu przekazują dokumenty państwowe. Dlatego prosimy o podanie aktu, na podstawie którego uczelnia nabyła prawo do wydawania legitymacji studenckich.
 6. Natomiast do wykonania hologramów potrzebujemy numeru uczelni w systemie Polon.
 7. Po opłaceniu proformy prześlemy dokument do podpisu: umowę o powierzeniu danych.
 8. Następnie udostępnimy link do formularza danych osobowych oraz program do transportu danych i zdjęć.
 9. Legitymacje nauczyciela akademickiego wykonamy po otrzymaniu kompletu danych osobowych i zdjęć dla zamówionej liczby legitymacji. A gotowe legitymacje przesyłamy kurierem na koszt zamawiającego. Lub zamawiający odbierze legitymacje osobiście w naszym biurze.
 10. Na koniec podpisujemy protokół wykonania zamówienia.

Jeśli chcesz zamówić gotowe legitymacje ELSNA prześlij zamówienie na kontakt karty@cs.pl

Harmonogram postępowania przy zamówieniu blankietów ELSNA i hologramów

 1. Najpierw zaakceptuj warunki oferty.
 2. Następnie prześlij formalne zamówienie na blankiety i hologramy.
 3. W odpowiedzi wystawimy fakturę proforma na całe zamówienie.
 4. A po opłaceniu proformy wyślemy fakturę WAT.
 5. Ponieważ blankiety ELSNA i hologramy są dokumentami państwowymi ścisłego zarachowania, producenci legitymacji mają obowiązek sprawdzać, komu przekazują dokumenty państwowe. Dlatego prosimy o podanie aktu, na podstawie którego uczelnia nabyła prawo do wydawania legitymacji studenckich.
 6. Natomiast do wykonania hologramów potrzebujemy numeru uczelni w systemie Polon.
 7. Natomiast do wykonania hologramów potrzebny jest nr uczelni w systemie Polon.
 8. Po opłaceniu proformy przesyłamy blankiety i hologramy pod wskazany adres kurierem na koszt zamawiającego. Lub zamawiający odbierze je osobiście w naszym biurze.
 9. Na koniec podpisujemy protokół wykonania zamówienia.

Jeśli chcesz zamówić blankiety ELSNA lub hologramy prześlij zamówienie na kontakt karty@cs.pl lub ogólny kontakt CS FMN.

ELSNA

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa kart plastikowych znajdziesz w zakładce Wiedza. Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z naszymi specjalistami, z pewnością pomogą Ci podjąć najlepszą decyzję. A jeśli wiesz czego potrzebujesz, odwiedź nasz sklep CSAdams, sprawdź ceny i kup karty dopasowane do Twoich potrzeb!