Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

Blankiety ELS zastępują funkcjonującą do tej pory legitymację papierową we wszystkich funkcjach podstawowych. Oprogramowane karty ELS  wprowadzają dodatkowy czynnik bezpieczeństwa oraz wiele nowych użyteczności. Control System FMN jest jednym z głównych dystrybutorów blankietów elektronicznej legitymacji studenckiej ELS dla uczelni wyższych w Polsce.

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

Elektroniczna Legitymacja Studencka – karta z przyszłością oferująca nowoczesne rozwiązania

Elektroniczna legitymacja studencka jest kartą plastikową z wbudowanymi elektronicznymi procesorami: stykowym i bezstykowym. Ważność legitymacji studenckiej ELS zapisuje się w pamięci elektronicznej oraz ponadto oznacza wizualnie hologramami na rewersie karty. Ponadto w karcie zakodowane są  informacje o studencie i przysługujących mu uprawnieniach. Te informacje mogą być modyfikowane zależnie od potrzeb wraz ze zmianami statusu studenta.

Nasze blankiety elektronicznej legitymacji studenckiej ELS spełniają wszystkie wymogi zawarte w rozporządzeniu MNiSW z 16 kwietnia 2019 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2019, poz.787). Blankiety ELS posiadamy w stałej sprzedaży dzięki czemu eliminujemy ryzyko długiego oczekiwania na dodruk następnej partii.

Funkcjonalność ELS

Współczesne legitymacje, obok obowiązujących ustawowo funkcjonalności zagwarantowanych w statusie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, oferują szereg dodatkowych funkcji. W ten sposób elektroniczna legitymacja studencka zyskała nowe, ważne znaczenie. W efekcie dodatkowe funkcje znajdują zastosowanie w ramach uczelni i poza nią. Oczywiście nadal podstawowym celem legitymacji jest weryfikacja tożsamości studenta w  sposób prosty i pewny. W przypadku zaawansowanych legitymacji ELS z funkcją PKI proces weryfikacji jest zarówno pewny jak i bezpieczny.

Architektura karty ELS pozwala na wgrywanie apletów, które służą do obsługi zasobów uczelnianych (biblioteki, karty dostępu do pomieszczeń, internetowych platform uczelnianych itp). Dodatkowo legitymację ELS można zastosować do elektronicznego podpisywania dokumentów lub autoryzacji przy korzystaniu z komputera, drukarki i innych urządzeń. w ten sposób uzyskujemy  szybki i wygodny dla studenta sposób korzystania z zasobów uczelni. Jednocześnie administrator systemu na bieżąco kontroluje co użytkownik robi i z czego korzysta. Takie rozwiązanie w efekcie w zdecydowany sposób podnosi poziom bezpieczeństwa uczelni.

Inna ważna funkcja elektronicznej legitymacji studenckiej jest związana z procesorem bezstykowym. Wiele miast wykorzystuje procesor Mifare 1k w legitymacji ELS jako bilet elektroniczny w systemie komunikacji miejskiej. Funkcje tego procesora wykorzystuje się też w systemach kontroli dostępu, stołówkach i innych. 

Należy dodać, że przedłużanie ważności i wydawanie nowych legitymacji ELS  odbywa się na dwa sposoby. Uczelnia zleca to zadanie na zewnątrz lub wykonuje we własnym zakresie. W tym drugim przypadku konieczne jest posiadanie odpowiednich punktów personalizacji ELS wraz z niezbędnym wyposażeniem. W obu przypadkach oferujemy kompletne rozwiązania. Patrz : rozwiązania dla czelni wyższych

To tylko niektóre przykłady zastosowania. Ważne jest, aby przy podejmowaniu decyzji o zakupie nowych blankietów określić swoje potrzeby, wówczas nasza firma dzięki swojemu długoletniemu doświadczeniu pomoże dobrać optymalne rozwiązanie.

Oferta legitymacji ELS

W swojej ofercie posiadamy dwa rodzaje blankietów oraz kart elektronicznych legitymacji studenckich:ELS_02

 • blankiety hybrydowe ELS CSA.  Oferujemy też czyste karty legitymacji pracowniczej ELP CSA 
 • karty i blankiety dualne ELS ID One Cosmo. Oferujemy także  czyste karty legitymacji pracowniczej ELP Cosmo
 • gotowe, spersonalizowane elektroniczne legitymacje studenckie ELS

Jako dodatek do blankietu elektronicznej legitymacji studenta ELS oferujemy  hologramy semestralne wykonane zgodnie z najnowszym rozporządzeniem MNiSW.

Oba typy kart ELS CSA i Cosmo mogą być także stosowane w systemach Elektronicznej Legitymacji Studenta (SELS)

 

Szczegółowe informacje techniczne można uzyskać kontaktując się z naszymi specjalistami telefonicznie bądź wysyłając zapytanie na adres: cs@cs.pl

 

Blankiety Elektronicznej Legitymacji Studenckiej CSA

Blankiet ELS  CSA

Karta CSA jest elektroniczną kartą procesorową hybrydową z dwoma interfejsami

 • stykowym określonym w normach ISO/IEC 7816 o pojemności pamięci 80 kB
 • bezstykowym określonym w normie ISO/IEC 14443 typ A, zgodnym ze standardem przemysłowym MIFARE® dla protokołu klasycznego o pojemności pamięci 1 kB (MIFARE® Standard Card IC MF1 IC S50 Functional Specification)

Karty są wykonane z materiału nie ulegającego odkształceniu i/lub rozwarstwieniu. Karta jest przygotowana do implementacji do dowolnego, istniejącego na rynku systemu zarządzania legitymacją studencką.

Specyfikacja techniczna karty CSA

 • 80kB EEPROM
 • Java Card 2.2.1 i GP 2.1.1
 • RSA do 2048bit, 3DES, EEC
 • PKI – generacja pary kluczy dla RSA i ECC na karcieblankiety ELS
 • CVM Globalny PIN zarządzany przez Card-Manager-a i możliwy do wykorzystania przez wszystkie zainstalowane aplety
 • dodawania własnych apletów
 • wykonana z materiału o podwyższonej trwałości PET-F
 • interfejs bezstykowy Mifare 1kB
 • karta hybrydowa

Blankiet ELS CSA jest z powodzeniem obsługiwany przez takie systemy i programy jak:

 • program Proxima
 • Uczelniany System Obsługi Studenta (USOS)
 • Poznański System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej zarządzany przez Międzyuczelniane Centrum Personalizacji w Poznaniu
 • oprogramowanie dziekanatowe Bazus firmy Highcom
 • oprogramowanie firmy Partners In Progress

Blankiety Elektronicznej Legitymacji Studenckiej ID One Cosmo

Blankiet ELS ID One Cosmo

Karta ID One Cosmo 80 kB, została stworzona w oparciu o najnowsze technologie Oberthur Technologies. Blankiet elektronicznej ligitymacji studenckiej ID One Cosmo v.7.01, jest kartą procesorową Java. Karty te występują w wielu wersjach różniących się między innymi wersją zaimplementowanych standardów, wielkością pamięci, zakresem realizowanych operacji czy interfejsami. Wszystkie karty Cosmo mają wbudowaną sprzętową realizację algorytmów RSA, DES i 3DES.

 Specyfikacja techniczna karty ID One Cosmo v.7.01

 • pamięć EEPROM: 80 kBsmart_card1
 • JavaCard™ GP 2.1.1 i JavaCard 2.2
 • FIPS 140-2 Level 3
 • RSA do 2048 bitów, AES, 3DES
 • łatwa integracja ze środowiskiem PKCS#11 i Microsoft® CSP
 • usługi podpisu elektronicznego, uwierzytelniania i szyfrowania
 • Common Criteria EAL 4+ I EAL 5+ zgodne z SSD typ 2 i 3
 • wykonana z materiału o podwyższonej trwałości PET-F
 • Middleware PKCS#11 i CSP dostępny dla środowisk Windows, Mac, Linux
 • aplet przechowywany jest w ROM (we wcześniejszych wersjach karty w EEPROM), w związku z tym, cała pamięć EEPROM (80 kB) jest dostępna do wykorzystania dla własnych zastosowań
 • dodawanie własnych apletów bez utraty certyfikatów bezpieczeństwa
 • interfejs bezstykowy Mifare 1kB
 • karta dualna

Karta jest certyfikowana jako Open Platform i daje możliwość wgrywania innych apletów, nawet powydawniczo, oraz inicjalizacji Mifare bez utraty certyfikatów. Jest to jeden z niewielu produktów certyfikowanych w ten właśnie sposób. Dla pracowników uczelni wyższych oferujemy inne karty ID One Cosmo. W sprzedaży dostępne są karty z pamięcią od 16 kB do 144 kB.