PROXIMA – program do zarządzania legitymacją

 • Program do zarządzania legitymacją

Program do zarządzania legitymacją PROXIMA jest narzędziem umożliwiającym obsługę kart stykowych (chipowych), które pełnią funkcję jako legitymacje pracownicze, studenckie, doktoranckie czy nauczyciela akademickiego.

PROXIMA – program do zarządzania legitymacją

Użycie elektronicznych legitymacji studenckich w ramach uczelni wymaga modułu do przedłużania ważności legitymacji oraz programu do zarządzania kartami. W skład dostępnego u nas modułu do przedłużania ważności legitymacji studenckich, doktoranckich  lub pracowniczych wchodzi program do zarządzania legitymacją Proxima oraz zestaw do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego (w przypadku ELS i ELD wymóg rozporządzenia MNiSW i ustawy o podpisie elektronicznym). Program ten może być otwierany zarówno jako aplikacja jak i wiersz poleceń. Oprogramowanie modułu przedłużania ważności elektronicznych legitymacji studenckich umożliwia oczywiście aktualizację danych przechowywanych w pamięci karty elektronicznej.

Oprogramowanie modułu przedłużania ważności legitymacji umożliwia:

 • odczyt i wyświetlenie danych posiadacza zapisanych w pamięci karty,
 • generowanie raportów z operacji przedłużania ważności (rozliczanie hologramów),
 • ręczne lub także automatyczne wpisywanie aktualnej daty ważności legitymacji,
 • generację właściwych danych podpisanych cyfrowo podpisem osoby przedłużającej ważność legitymacji i ich zapis do pamięci karty-legitymacji (wymóg rozporządzenia MNiSW)
 • również zapis do pamięci karty-legitymacji certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego osoby przedłużającej ważności legitymacji (wymóg rozporządzenia MNiSW).

Do uruchomienia modułu potrzebne są:

 • Po pierwsze oprogramowanie Proxima
 • Drugą niezbędną rzeczą jest czytnik elektronicznych kart stykowych (może być czytnik dualny: stykowy i bezstykowy)
 • Po trzecie zestaw do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego (czytnik kart, certyfikat kwalifikowany, certyfikat powszechny, karta kryptograficzna, oprogramowanie do czytnika i karty, oprogramowanie do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego).

Charakterystyka programu zarządzania legitymacją PROXIMA dla uczelni:

 • interfejs okienkowy.
 • program przeznaczony do wgrywania danych ELS / ELD przez uczelnię.
 • program obsługuje karty procesorowe:
 • środowisko pracy aplikacji : Windows 7 lub nowszy
 • możliwość wyboru zmiennych typu np:
  • nazwa placówki
  • pin transportowy
  • rodzaj karty elektronicznej: ELS, ELD, ELP
  • rodzaju czytnika.
 • program umożliwia wgrywanie apletu ELS, ELD, ELP na kartę.
 • możliwość umieszczenia na ELS / ELD, ELP danych studenta / doktoranta lub pracownika i innych wymaganych rozporządzeniem MEN.
 • obsługa podpisu zgodnie z interfejsem PKCS #11.
 • przedłużanie ważności ELS / ELD, ELP.
 • pobieranie danych do personalizacji z zewnętrznego pliku w formacie CSV (kodowanie UTF-8).
 • możliwość wprowadzania danych osobowych z klawiatury.

Strona główna